ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИСПЕЛИХ ПРИЈАВА ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ЗА 2016. ГОДИНУ

ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИСПЕЛИХ ПРИЈАВА ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА

ЗА 2016. ГОДИНУ

За Партију 1:

Р. бр.

Референтни број пројекта

Назив удружења

Назив програма/ пројекта

Број бодова

Укупна вредност програма/пројекта

Износ средстава за који се конкурише

1

06-100-4/2015-IV+6 (5)

„Лучани у срцу“

Спортско рекреативни парк

60,00

294.040,00

249.930,00

2

06-100-4/2015-IV+6 (7)

Међуопштинско удружење глувух и наглувих Чачак

Сервисне услуге са дневним боравком за глува и наглува лица Моравичког округа

55,00

1.662.800,00

250.000,00

3

06-100-4/2015-IV+6 (3)

Међуопштинска организација слепих Чачак

Сервисне услуге за чланове међуопштинске организације слепих Чачак

54,00

1.076.280,00

250.000,00

4

06-100-4/2015-IV+6 (10)

Удружење Рома Гуча

Ром, то сам ја

54,00

104.800,00

99.800,00

5

06-100-4/2015-IV+6 (1)

Друштво за церебралну парализу Моравичког округа

Клуб ОСИ

53,00

255.000,00

220.000,00

6

06-100-4/2015-IV+6 (2)

Добровољно ватрогасно друштво МЗ Гуча

Млади ватрогасац

53,00

291.200,00

247.600,00

7

06-100-4/2015-IV+6 (14)

Удружење за заштиту потрошача и корисника услуга „Фокус“

Активна заштита потрошача на територији општине Лучани

50,40

215.600,00

194.040,00

8

06-100-4/2015-IV+6 (9)

Друштво за борбу против шећерне болести

За живот без баријера

47,00

154.400,00

138.960,00

9

06-100-4/2015-IV+6 (15)

Друштво учитеља Драгачево

Школа плус

46,20

286.100,00

243.185,00

10

06-100-4/2015-IV+6 (8)

Савез бораца НОР-а општине Лучани

Обележавање важних датума и уређење спомен обележја

43,00

177.500,00

157.500,00

11

06-100-4/2015-IV+6 (12)

Ловачко удружење „Драгачево“ Гуча

Програм заштите људи и имовине, домаћих и дивљих животиња кроз смањење броја предатора и других луталица

42,00

500.000,00

250.000,00

12

06-100-4/2015-IV+6 (11)

Еколошко друштво „Драгачево“ Гуча

Израда планова управљања заштићених подручја на територији општине Лучани за период 2017.- 2026. године

41,40

405.000,00

250.000,00

13

06-100-4/2015-IV+6 (16)

Спортско удружење глувих и наглувих Чачак

Спорт за све

41,00

530.000,00

230.00,00

14

06-100-4/2015-IV+6 (4)

Организација пензионера Лучани

Подела хуманитарне помоћи

36,00

400.000,00

250.000,00

За Партију 2:

Р. бр.

Референтни број пројекта

Назив удружења

Назив програма/ пројекта

Број бодова

Износ средстава за који се конкурише

1

06-100-4/2015-IV+6 (6)

Удружење жртава рата Моравичког округа

Прикупљање базе података оштећених 1941-1945

30,00

30,00

Назив удружења чији програми/пројекти нису испунили услове приликом провере администартивне исправноти пријава:

$11.       Удружење пензионера „Драгачево“Гуча

Ова листа вредновања и рангирања приспелих пријава програма/пројеката удружења за 2016. годину је коначна.

Комисија за избор програма/пројеката удружења за 2016. годину

JoomShaper