Веће утврдило завршни рачун за протеклу годину

26.03.2016. Чланови  већа су на данашњој седници најпре утврдили завршни рачун буџета општине Лучани за 2015. годину. Укупно остварени приходи буџета у протеклој години износили су око  550 милиона док су   укупно извршени расходи око  480 милиона, па  буџетски суфицит износи преко 70 милиона. Из буџета се финансирало 43 индиректна и пет директних корисника  буџета.  Највећи приходи су били од пореза   на имовину  и износе  од 275 милиона динара  што чини око 50 одсто буџетских средстава.

Веће је донело и извештај о раду Центра за социјални рад у којем је наведено да је посебан проблем наше општине стално смањивање броја становника, који због недостатка посла  одлазе из општине. Тренутно, 20 одсто радно способног становништва је без посла, па је материјална ситуација тих људи врло скромна.

 Утврђен је и предлог одлуке о одређивању простора на коме није дозвољено јавно окупљање. Веће је усвојило и Програм коришћења средстава за унапређење животне средине за 2016. годину по коме ће се расподелити 16,6 милиона за  одвоз отпада из сеоских месних заједница и набавку контејнера  за  месне заједнице као и за капиталне субвенције ЈП Дубоком. Општинско веће је донело и програм мера подршке развоја пољопривредне политике и руралног развоја који иде ресорном министартву на одобравање и усвојило  захтеве за надокнаду штете коју причине напуштене животиње . Све одлуке ће бити  разматране на седници скупштине општине, која је заказана за петак, 3. јун у Лучанима.

JoomShaper