Одржана 13. седница Скупштине општине

05.08.2016. На седници Скупштине општине Лучани која је одржана  5. августа, одборници су  усвојили предлог одлуке о престанку мандата одборника  Милољуба  Пантелића због сукоба интереса и Милутина Кузмановића који је поднео оставку а затим верификовали мандате одборника Светлане Давидовић из Каоне и Мирјане  Стевановић из Лучана.

На овој седници, скупштински одборници су  донели допуну одлуке о управљању стварима у јавној својини у делу који се односи на давање у закуп грађевинског земљишта за постављање мањих монтажних објеката привременог карактера  на које се неће примењивати одредбе ове одлуке, већ одлуке о постављању мањих монтажних објеката.

Допуњена је и одлука о радном времену угоститељских, трговинских и занатских објеката  тако да радно време трговинских објеката је од  05 до 24 часа. Ови објекти морају бити отворени сваког радног дана од 7 до 12 часова и од 17 до 20 часова а суботом и недељом од 7 до 13 часова. На дан државног или другог празника за који је прописано да се не ради један дан, трговински објекти могу бити затворени.

Скупштински одборници су донели и одлуке о прибављању и отуђењу непокретности из јавне својине за КО Горачићи, у корист Хидрокомерца Лучани и од Радомира Миленковића и Владимира Протића из Гуче. На овој седници је донета и одлука  о одређивању простора на којем није дозвољено јавно окупљање као и бројна кадровска питања.

JoomShaper