Веће усвојило план здравствене безбедности

17.11.2016. На 38. седници чланови Општинског већа су разматрали девет тачака дневног реда. Најпре је усвојен  план здравстене безбедности који предвиђа контролу и сузбијање свих опасности по здравље, почев од биолошких, хемиских или радиолошких агенаса у току и након Сабора трубача. План је усвојен на предлог Светске здравствене организације како би се дефинисале све процедуре, мере и поступци учесника у организацији у било  ком  случају катастрофа  или претњи по јавно здравље посетилаца или организатора Сабора. Програм мера за заштиту здравља  има ознаку тајности што омогућава заштиту бројних података о управљању ризицима  током свих активности  заштите здравља од стане општинских  јавних предузећа и установа на поменутој манифестацији.

Веће  је утврдило одлуку о изради плана детаљне регулације који се односи на део насеља Лучани уз Обилићеву улицу.  Разматран је и предлог правилника о начину коришћења средстава , преноса неутрошених средстава као и правилника о раду општинског трезора.

Општински већници су дали сагласност на решење начелника о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за наредну годину. Висина пореза на имовину  за наредну годину биће  у просеку на прошлогодишњем  нивоу. 

На овој седници је усвојена одлука  о организацији предузећа  "Дирекција за изградњу". Овом одлуком  је измењен назив и статус предузећа, тако да је ново име предузећа ЈП "Драгачево путеви" са седиштем  у Лучанима. Предузеће ће и даље обављати послове одржавања путева на територији општине као што је то  и до сада  радило, с тим што ће на  тржишту моћи да обавља и друге послове. Део добити  са тржишта, предузеће је у обавези да уплаћује на буџет општине која му је и оснивач као што ће се и губитак у пословању овог предузећа покривати из буџета.   О овим и другим питањима изјасниће се скупштински одборници на седници која је заказана за 18. новембар.                  

JoomShaper