Питајте председника

промо1

Стратегија развоја

промо2

Драгачевски сабор

промо3

Lokalna poreska administracija

Достава пореских аката по члану 36. Закона о пореском поступку и пореској администрацији став 3. и став 4. (15 дана од дана предаје пореских аката пошти)

 

 • Пореска акта која се сматрају урученим 15-ог дана од дана предаје пошти за месец август 2014. године PDF FAJL(10.09.2014. godine)
 • Пореска акта која се сматрају урученим 15-ог дана од дана предаје пошти за месец септембар 2014. године PDF FAJL(08.10.2014. godine)
 • Пореска акта која се сматрају урученим 15-ог дана од дана предаје пошти за месец ОКТОБАР 2014. године PDF FAJL
 • Позиви за канцеларијску контролу који се сматрају урученим 15-ог дана од дана предаје пошти за месец ОКТОБАР 2014. године. PDF FAJL
 • Пореска акта која се сматрају урученим 15-ог дана од дана предаје пошти за месец НОВЕМБАР 2014. године. PDF FAJL
 • Позиви за канцеларијску контролу који се сматрају урученим 15-ог дана од дана предаје пошти за месец НОВЕМБАР 2014. године. PDF FAJL
 • Пореска акта која се сматрају урученим 15-ог дана од дана предаје пошти за месец  ДЕЦЕМБАР 2014. године. PDF FAJL
 • Позиви за канцеларијску контролу који се сматрају урученим 15-ог дана од дана предаје пошти за месец ДЕЦЕМБАР 2014. године  PDF FAJL
 • Пореска акта која се сматрају урученим 15-ог дана од дана предаје пошти за месец ЈАНУАР 2015. године  PDF FAJL
 • Позиви за канцеларијску контролу који се сматрају урученим 15-ог дана од дана предаје пошти за месец ЈАНУАР 2015. године  PDF FAJL
 • Пореска акта која се сматрају урученим 15-ог дана од предаје пошти за месец ФЕБРУАР 2015. године  PDF FAJL
 • Позиви за канцеларијску контролу који се сматрају урученим 15-ог дана од дана предаје пошти за месец ФЕБРУАР 2015. године PDF FAJL
 • Пореска акта која се сматрају урученим 15-ог дана пд предаје пошти за месец МАРТ 2015. године  PDF FAJL
 • Позиви за канцеларијску контролу који се сматрају урученим 15-ог дана од дана предаје пошти за месец МАРТ 2015. године PDF FAJL
 • Пореска акта која се сматрају урученим 15-ог дана пд предаје пошти за месец ЈУЛ 2015. године  PDF FAJL
 • Пореска акта која се сматрају урученим 15-ог дана од предаје пошти за месец АВГУСТ 2015. године  PDF FAJL
 • Позиви за канцеларијску контролу који се сматрају урученим 15-ог дана од дана предаје пошти за месец АВГУСТ 2015. године PDF FAJL
 • Пореска акта која се сматрају урученим 15-ог дана од предаје пошти за месец СЕПТЕМБАР 2015. године  PDF FAJL
 • Позиви за канцеларијску контролу који се сматрају урученим 15-ог дана од дана предаје пошти за месец СЕПТЕМБАР 2015. године PDF FAJL
 • Пореска акта која се сматрају урученим 15-ог дана од предаје пошти за месец ОКТОБАР 2015. године  PDF FAJL
 • Позиви за канцеларијску контролу који се сматрају урученим 15-ог дана од дана предаје пошти за месец ОКТОБАР 2015. године PDF FAJL
 • Пореска акта која се сматрају урученим 15-ог дана од предаје пошти за месец НОВЕМБАР 2015. године  PDF FAJL
 • Позиви за канцеларијску контролу који се сматрају урученим 15-ог дана од дана предаје пошти за месец НОВЕМБАР 2015. године PDF FAJL
JoomShaper