EU EXCHANGE 4

Општина Лучани добила је средства за реализацију пројекта  „НАША ИМОВИНА ПОДРЖАВА НАШ РАЗВОЈ“ у оквиру програма ЕУ Еxцханге 4

који финансира Европска унија, а спроводи Стална конферецнија градова и општина (СКГО).

EU Exchange 4 је двогодишњи програм који финансира Европска унија, њиме руководи Делегација Европске уније у Србији, а спроводи Стална конференција градова и општина - Савез градова и општина Србије.

 

 

Општи циљ Програма EU EXCHANGE 4 је да допринесе процесу стратешких промена на локалном нивоу кроз унапређење административних капацитета и ефикасности пружања услуга  у јединицама локалне самоуправе у Србији, у складу са принципима реформе јавне управе, посебним националним политикама и праксом ЕУ.

 


Назив пројекта: „НАША ИМОВИНА ПОДРЖАВА НАШ РАЗВОЈ“

Локација пројекта: Република Србија, Морвички и Златиборски округ, Општине Лучни (applicant), Ариље (co-applicant) и Горњи Милановац (co-applikant)

Учесници на пројекту:Општине Лучни (applicant), Ариље (co-applicant) и Горњи Милановац (co-applikant), JKP „Комуналац“ Лучани (придружени субјект) и ЈКП Горњи Милановац (придружени субјект)

Трајање пројекта: 12 месеци

Вредност пројекта: 207.529,92 Евра

Општи циљ: Побољшана конкурентност локалне економије општина Лучани, Горњи Милановац и Ариље кроз успостављање ефикасних и одговорних система управљања имовином која олакшава економски развој и повећање прихода за партнерске општине.

Специфични циљ: Успостављен институционални оквир за управљање имовином локалних самоуправа и ефикасан попис и упис имовине реализованих у општинама Лучани, Ариље и Горњи Милановац.

Циљне групе: Општинско руководство (43 особе) и 3 општинске управе (одељења/јединице за имовинско-правне односе, урбанизма, јавне набавке и финансија - 26 запослених); 8 јавних комуналних предузећа у све три општине, 3 локалне катастарске канцеларије, Републичке дирекције за имовину, 38 других локалних јавних установа.

Крајњи корисници: Грађани, приватни инвеститори и предузетници.

Очекивани резултати:

Р1: Успостављен правни оквир за ефикасније управљање имовином усвајањем 10 ревидираних локалних аката;

Р2: Успостављен организациони оквир и изграђени професионални капацитети за попис имовине, упис и управљања у општинским управама Лучани, Горњи Милановац и Ариље кроз стварање 3 сталне општинске јединице за управљање имовином и изградњу професионалних капацитета запослених у општини (60 запослених обучени).

Р3: прикупљени и обрађени подаци о јавној имовини у општинама Лучани, Горњи Милановац и Ариље и поднети захтеви за упис за око 300 имовинских јединица и 60 км водоводне мреже (39 км Лучани и 21 км Горњи Милановац)

Р4: документована и промовисана искуства и резултата пројекта, промоција подршке ЕУ.

Главне активности:

За Р1- доношење општинских одлука у складу са Методологијом за попис и

упис имовине;

За Р2 - оснивање општинских јединица, обука кадрова и опремање,

За Р3 - прикупљање података и обрада, геодетско снимање,

За Р4 - израда смерница за попис и регистровања инфраструктурних система

и промоцију пројекта у складу са смерницама ЕУ за видљивост.

http://www.exchange.org.rs/ - llink za Program Exchange 4

http://www.arilje.org.rs/ - link za Opštinu Arilje

http://www.gornjimilanovac.org.rs – link za Opštinu Gornji Milanovac

http://www.skgo.org/ - link za Stalnu konferenciju gradova i opština (SKGO)

КОМУНИКАЦИОНА ШЕМА

КОМУНИКАЦИОНИ ТИМ

JoomShaper