ОДРЖАН ДРУГИ САСТАНАК РАДНИХ ГРУПА ЗА РЕВИЗИЈУ АКАТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

IMG 20140321 110924    IMG 20140321 110936

У петак, 21. марта 2014. је одржан други по реду састанак радних група за ревизију аката локалних самоуправа на пројекту Our  Property Supports Our development”  („Наша имовина подржава наш развој“) са циљем представљања првих нацрта општинских статута, одлука о организацији општинских управа и правилника о унутрашњој организацији и систематизацији  радних места општина Лучани, Горњи Милановац и Ариље.

Усклађивање ових општинских правних аката са законским прописима о јавној имовини представља наставак активности на пројекту започетих на првом састанку радних група одржаном у Ариљу фебруара ове године.

Израда одлуке о попису имовине локалних самоуправа коју користе јавна предузећа у Лучанима, Ариљу и Горњем Милановцу такође је била предмет дискусије на састанку и у наредном периоду  се очекује усвајање ове одлуке како би се извршио попис имовине коју користе јавна предузећа  а која се налазе у власништву ових локалних самоуправа. Надлежна одељења  у оквиру Општинских управа ће извршити попуњавање НЕП образаца (обрасци за попис имовине) и на тај начин ће бити извршен попис имовине ових предузећа. Кординатори на пројекту  искористили су састанак и за  друга текућа питања од значаја за даљу реализацију активности на пројекту.

JoomShaper