Организована промотивна конференција пројекта “Наша имовина подржава наш развој“

DSC 0002 1024x683

Лучани, 24.04.2014. – Председник општине Лучани, Младомир Сретеновић, отворио је данас Промотивну конференцију за пројекат „Наша имовина подржава наш развој“. Овом догађају присуствовали су Ђорђе Станичић, генерални секретар Сталне конференције градова и општина, Марија Маринковић, менаџер програма EU Exchange 4 програма, Милисав Мирковић, председник општине Горњи Милановац, Зоран Тодоровић, председник општине Ариље, представници EU Exchange 4 тима, представници скупштине партнера за израду локалног акционог плана Општине Лучани и представници локалних самоуправа општина Лучани, Ариље и Горњи Милановац.

Представници општина Лучани, Горњи Милановац и Ариље заједнички реализују пројекат „Наша имовина подржава наш развој“ у оквиру програма ЕU Exchange 4 програма који финансира Европска унија, а спроводи Стална конференција градова и општина (СКГО).

Пројектом је предвиђено успостављење правног оквира за ефикасније управљање имовином усвајањем 12 ревидираних локалних аката; успостављене организационог оквира и изградња професионалних капацитета за попис, упис и управљање имовином у општинским управама Лучани, Горњи Милановац и Ариље кроз стварање 3 сталне општинске јединице за управљање имовином и изградњу професионалних капацитета запослених у општини (60 запослених обучени), прикупљење и обрада података о јавној имовини у општинама Лучани, Горњи Милановац и Ариље и поднето око 12350 захтева за упис имовинских јединица и 60 км водоводне мреже.

Укупна вредност пројекта износи 207.529,92 евра. Пројекат траје 12 месеци. Крајњи корисници пројекта су грађани, приватни инвеститори и предузетници.

Кроз доношење Закона о јавној својини у 2011. години, створени су услови на националном нивоу за локалне самоуправе да добију власништво над имовином и да се успостави ефикасан систем управљања имовином која је од великог значаја за целу заједницу. Због свог значаја, за локалне самоуправе и за интеграционе процесе Србије за ЕУ​​, процес пописа имовине је подржан од стране Делегације Европске уније и Савета Европе.

Oвом приликом Општина Лучани представила је активности на изради Акционог плана Општине Лучани које се реализују у оквиру Компоненте 1, као и активности на увођењу програмског буџета у Општину Лучани које се реализују у оквиру Компоненте 2 програма ЕU Exchange 4 програма.

Општина Лучани је формирала Форум партнера као неформално тело састављеног од представника локалне самоуправе и локалних партнера. У оквиру Форума су оформљене три тематске радне групе: 1) економски развој, 2) друштвени развој и 3) заштита животне средине и инфраструктура.

Учешћем у радним групама, локални партнери ће директно учествовати у изради акционог плана, као и ревизије већ постојећег стратешког документа, и тако утицати на будући развој локалне заједнице.

JoomShaper