Саопштење са 3.Координационог састанка

fotografija09501   Fotografija09491

Трећи по реду координациони састанак и састанак чланова радних група на пројекту „Наша имовина подржава наш развој“ у програму EXCHANGE 4, који финансира Европска унија, одржан је 7. маја у Лучанима. Радне групе формиране су са циљем усклађивања правних аката у Општинама Лучани, Горњи Милановац и Ариље.

Представљене су досадашње активности у циљу усвајања општинских статута, одлука о општинској управи и правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места. Представници партнерских општина разматрали су на састанку први нацрт општинских одлука о попису имовине локалних самоуправа коју ће користити јавна предузећа. Овy одлуку треба да донесу органи општине до краја месеца маја. Настављен је рад на креирању листе објеката за геодетска снимања. Представљене су активности које се односе на видљивост пројекта, односно све три општине учеснице презентовале су начин на који се врши промоција пројекта на општинским веб сајтовима.

У складу са активностима које треба спровести на пројекту у наредним данима приступиће се изради првог нацрта упутства за координацију и сарадњу свих релевантних одељења у процесу управљања имовином. Рок за израду коначног упутства је крај јуна месеца.

Учесници састанка упознали су се са садржином упитника који ће у наредном периоду служити за интервјуисање одговорних лица приликом пописа имовине Општинске управе, Јавних предузећа и установа и већих месних заједница. Након анкетирања сачињава се извештај о предложеним мерама који ће се касније користити за измену података. Најављена је и обука за потребе реализације пројекта и предвиђене теме које ће бити обрађене на радионицама предложене су партнерским општинама ради евентуалне измене и усаглашавања.

JoomShaper