САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ-мониторинг

Одржан други мониторинг састанак за пројекат ,,Наша имовина подржава наш развој“

У Лучанима је дана 18.08.2014. године у просторијама општинске управе одржан други мониторинг састанак на актуелном пројекту ,,Наша имовина подржава наш развој“ чија је реализација ушла у седми месец,на којем су поред представника EU Exchange 4 тима, присуствовали и представници локалне самоуправе, јавних предузећа општине Лучани, ЈП ,,Комуналац“ Лучани и ЈП ,,Дирекција“, као и чланови пројектног тима из партнерских општина.

Састанак је отворио менаџер пројекта, Веселин Јовановић, обавештавајући присутне да се пројектне активности одвијају по плану предвиђеном у пројектном документу, као и да нема већих закашњења у реализацији пројектних задатака, напомињући да би било корисно да се постојећи вишак средстава, након добијања одобрења од стране Делегације ЕУ, утроши у сврху снимања и укњижења преосталих делова водоводне мреже, како на територији Општине Лучани, тако и на територијама општина Горњи Милановац и Ариље.

На састанку је анализиран и шестомесечни извештај о току досадашњих активности и реализацији циљева поменутог пројекта. Констатована је успешна координација и сарадња између партнерских општина, реализација постављених задатака и поштовање предвиђених рокова у реализацији истих.

Овом приликом потврђено је да ће на територији Општине Лучани бити извршено снимање 39 км водоводне мреже, као и 15 водоводних објеката, а изнет је и план да ће се након приспећа одобрења Делегације Европске Уније за утрошак вишка средстава, приступити и снимању додатних 30 км поменуте мреже, као и да ће се део средстава утрошити за процену тржишне вредности објеката које партнерске општине одреде као приоритетне. Констатовано је да ће и софтвер неипходан за формирање јединствене базе података за који је спроведена јавна набавка бити испоручен до краја августа месеца, након чега ће се спровести обука радних група и приступити уносу података у исту, а све ради спровођења крајњег циља пројекта, тј. промене статуса јединица локалне самоуправе из досадашњег корисничког у власнички.

Истом приликом извршена је контрола пројектне и финансијске документације и констатована њена исправност и ажурност.

JoomShaper