O општини

 

oopstini

ОПШТИНА ЛУЧАНИ се налази на подручју западне Србије и припада Моравичком округу. Захвата површину од 454 км2 и спада у средње велике општине у Србији. Према  последњем попису становника из 2011. године у општини Лучани живи 20 900 становника што је за 3 700 становника мање од пописа из 2002. године. На територији општине је 38 месних заједница, распоређених углавном на брдско планинском подручју познатом као Драгачево.

Половина становништва општине Лучани се сврстава у активно. Половина активног становништва је ангажована у пољопривреди. У индустрији ради једна четвртина, а исто толико у осталим  делатностима. У градским срединма Лучани и Гуча живи око 5 хиљада становника

У општину се стиже из Чачка у три правца, из Краљева, Пожеге, Ивањице. Из Лучана постоји веза са друмским и железничким саобраћајницама које повезују овај део Србије са Црном Гором  и Београдом.

Општина је у привредном животу препопознатљива по производњи воћа - малине, шљиве, јабуке, и кромпира, предузећу «Милан Благојевић - Наменска» у Лучанима и у свету чувеној, културној и туристичкој манифестацији Сабор трубача у Гучи.


Реализација Стратегије општине Лучани dragacevski-trubac

Средином 2005. године усвојена је  Стратегија развоја општине до 2010. године. Овај докуменат садржи опредељења и циљеве развоја свих области друштвеног живота и рада, засноване на постојећем стању, утвђеним потребама  и реалним могућностима.

Полезећи од Стратегијe развоја, као основе за доношење годишњих планова рада Скупштине, органа управе, јавних предузећа и установа и месних заједница, готово цела територија општине је у периоду 2005. до 2009. године представљала градилиште. Радило се на изградњи основне инфраструктуре и објеката друштвеног стандарда као предуслова за свакодневни живот и рад становништва.

Заједничким ангажовањем органа локалне самоуправе и месних заједница, радом и стручношћу општинских јавних предузећа за изгрању и комуналне делатности, установа  у образовању, здравству, култури, спорту и туризму, средствима грађана односно општине, уз помоћ надлежних министарстава и републичких јавних предузећа у протеклих пет година видљиво је измењена слика општине.

У изградњу, одржавање и поправку саобраћајница је уложено 438 милиона динара, од тога 133 милиона у регионални пут Чачак - Јелица - Котража - Ивањица, а преостали део у локалне  путеве и улице у насељеним местима.

За реконструкцију, проширење, замену асфалта, санацију клизишта на локалним путевима првог приоритета, који се пружају у дужини од 85 километара,  утрошено је 105 милиона динара.

У локалне  путеве другог приоритета, укупне дужине 101 километар, од којих су 24 под асфалтом, уложено је близу 70 милион динара.

За поправку и одржавање 400 километара некатегорисаних сеоских путева утрошен је 41, а за асфалтирање улица у Гучи и Лучанима и сеоским центрима 44 милиона динара.

Лучани и Гуча имају обезбеђено снабдевање пијаћом водом из регионалног система Рзав. Општинским системом Рзав обухваћено је дванаест насеља у централној зони долине реке Бјелице, где живи највише становника..У изградњу цевовода, резервоара и прикључака уложено је 60 милиона динара. Сеоско становништво се водом снабдева највише преко групних, а у неколико центара постоје и локални водоводи. У њихову реконструкцију и одржавање су уложена три милиона динара.

У канализациону мрежу у Лучанима, Дљину, Ђераћу, Пухову, Гучи и Котражи, у дужини око 20 километара, уложено је око 70 милиона динара.

Становници насеља Лучани  се греју даљинским системом из топлане предузећа »Милан Благојевић Наменска». У Гучи је  грејање делимично организовано у  делу централне градске зоне са колективним становањем.

У комплетирање система и грејања у Лучанима је уложено девет а у Гучи један милион динара. Кроз територију општине је прошао гасовод. Припреме за гасификацију Лучана и Гуче са околним и успутним насељима су приведене крају.

У облaсти електроенергетске инфраструктуре, изграђено је 18 трафо станица и око 250 километара водова у свим селима. Вредност радова је 212 милиона динара.

Јавна расвета је урађена у 35, од укупно 38 месних заједница.

Телефонска  мрежа је у потпуности дигитализована, на стотину становника долази 36 телефона. Територија општине је у потпуности покривена мобилном телефонијом. У Гучи и Лучанима је урађена кабловска телевизијска мрежа и централе за А-Де-еС-еЛ интернет мрежу.

Стратегија развоја општине предвиђа низ дугорочних мера за решавање проблема заштите животне средине. Општина Лучани је учесник у изградњи регионалне депоније «Дубоко», са општинама Бајина Башта, Чајетина, Косјерић, Пожега, Ариље, Ивањица и градовима Чачак и Ужице. Урађен је пројекат санације, затварања и рекултивације постојеће општинске  епоније. Предузете се бројне акције на плану комуналне хигијене,

У програме заштите животне средине је уложено око 70 милиона динара.

У чишћење корита реке Бјелице у подручју Лучана  и регулацију тока у Гучи уложена су 84 милиона динара.

На подручју општине је осам образовних установа.

Дечји вртићи у Лучанима и Гучи прихватају око 500 малишана, а 160 је обухваћено припремним предшколским програмом у сеоским основним школама. У  ову установу је током протеклог четворогодишњег периода уложено око 120 милиона динара: за редовну делатност, опрему, одржавање, побољшање услова рада.

У шест матичних основних школа, са 15 издвојених одељења, образује се око 1600 ученика. За поправку и одржавања објеката, модернизацију наставне опреме, изградњу спортских полигона утрошено је 86 милиона динара.

Локална самоуправа није прихватила предлог Владе Србије за  укидање издвојених одељења са малим бројем ученика.

Средња школа «Драгачево» у Гучи са одељењем у Лучанима, има 720 ученика у пет подручја рада и дванаест образовних профила.

У одржавање и опрему средње школе, и започету изградњу спортске хале у Лучанима уложена су 83 милиона динара.

О здравственој заштити у општини стара се Дом здравља Лучани, организациона јединица Здравственог центра «Др Драгиша Мишовић» Чачак. У свом саставу  има здравствену станицу у Лучанима, а у Гучи и  болницу са 40 постеља, и седам сеоских амбуланти. Апотеке у Гучи и Лучанима, послују у саставу Апотекарске установе Чачак, а отворене су и две приватне, у Гучи.

У реконструкцију, адаптацију, набавку опреме и за возила уложено је 46 милиона динара.

Културно-историјски споменици у општини, са природним погодностима, и манифестације: Распевано Драгачево, Сабор ткаља у Доњем Дубцу и Сабор трубача у Гучи, који је стекао светски углед, представљају  основу за културну и туристичку делатност.

У овом петогодишњем периоду је завршена изградња вишенаменске позорнице у Гучи, за потребе одржавања Драгачевског сабора трубача, и других културно забавних и спортских манифестација, извршена је реконструкција дела зграде Дома културе у Гучи, саниране и адаптиране зграде сеоских домова културе. Пружена је помоћ у поправци и санацији цркава.

Значајно је унапређен програмски садржај Драгачевског сабора трубача, јединствене манифестације трубаштва у свету и највеће смотре извроног народног стваралаштва у Србији. Ради се на промовисању ове културне и туристичке манифестације у национални бренд.

Инвестиције у култури су износиле 75 милиона динара.

Спортски живот у општини се одвија кроз клупска такмичења у фудбалу, одбојци, кошарци, борилачким спортовима, школски спорт и  неколико традиционалних турнира: Лучани су познати по фудбалском клубу «Младост», доскорашњем прволигашу, и по одбојкашима који играју у најбољим клубовима, репрезентацији Србије, у иностранству. Овде је рођен и алпиниста, освајач Монт Евереста, Драган Јаћимовић.

У претходних пет година је  изграђен Спортско рекреациони центар у Гучи са тереним за мале спортове и базеном. Изграђена је фискултурна сала у Котражи, уређен спортски центар у Лучанима, изграђени или уређени спортски објекти и терени у већем броју села, започета спортска хала у Лучанима.

У све ове активности је уложено 65 милиона динара.

Организатор културних, спортских и туристичких активности у општини је Центар за културу и спорт  општине Лучани „Драгачево" у Гучи.

Општинска библиотека, која је радила у оквиру Центра за културу и спорт у Гучи, крајем 2008. године је одлуком Скупштина општине постала самостална установа -  Народна библиотека.

Бригу о социјално незбринутим особама води Центар за социјални рад у Гучи.

У претходном периоду су изграђене две зграде за социјално старање у заштићеним условима у  Лучанима, у које су смештене 33 особе, и 18 нових кућа за домаћинства која су претрпела рушења услед елементарних непогода. За ове активности општина је обезбедила 45 милиона динара.

Да би грађани били што потпуније информисани о раду општинских органа и служби и свеукупним збивањима у општини, поред постојећег локалног радија у Лучанима, отворен је дописнички студио у Гучи чачанске ТВ Галаксија 32, из којег се  свакодневно  шаљу извештаји.

Општина је средствима буџета редовно финансирала друштвене организације и удружења, која окупљају неколико хиљада грађана, а неке њеихове акције је организациони и материјално подржавала.

Извршена је максимална рационализација рада општинске управе, техничко и кадровско опремање, укључујући увођење информационих технологија. Да би се ова делатност приближила грађанима, врши се децентрализација служби.

Актуелно руководство општине Лучани је ангажовано на стварању услова за бољи живот становништва, применом уставних и законских овлашћења, а пре свега реализацијом сопствених инфраструктурних програма и пројеката и развој делатности у области комуналних услуга, здравства, образовања, културе, спорта. Тиме се ствара повољан амбијент за бржи економски развој општине.

Завршен је путни правац Јелица – Живковића мост у дужини од 7 километара у који је уложено 120 милиона динара, извршена реконструкција и изградња приступних саобраћајница мосту код аутобуске станице у Гучи, уложено 23 милиона, завршен кружни ток саобраћаја на уласку у Гучу, вредност радова око 15 милиона динара, започета реконструкција пута Гуча – Лучани – Кратовска стена, до сада уложено око 80 милиона динара. Извршена је адаптација зграде среског начелства у Гучи  за потребе општинске управе, вредност радова око 14 милиона. У току је изградња система за водоснабдевање „Рзав“ у 10-так месних заједница за преко 1100 домаћинстава и близу 4000 будућих корисника воде са досадашњим улагањима од око 100 милиона динара, у току је реализација пројекта гасификације општине Лучани у сарадњи са предузећем „Југоросгаз“ из Београда, завршена је прва фаза – Лучани а уложено је око 250 хиљада евра.

У току су радови на изградњи друге фазе гасификације од Лучана до Гуче, а у наредној 2011. години планира се изградња дистрибутивне мреже. Укупна вредност радова на гасификацији у општини Лучани процењена је на око 1.150 хиљада евра. У току су радови на завршетку примарне мреже и објеката и изградњи секундарне мреже система за водоснабдевање „Рзав“, чија ће укупна вредност достићи износ од око 180 милиона динара. У току је изградња Етнографског и музеја трубе у Гучи, вредност радова 15 милиона динара.

У плану је наставак радова на реконструкцији пута Гуча – Лучани – Кратовска стена, изградња моста у Лучанима, реконструкција, изгардња и одржавање локалних и некатегорисаних путева, реконструкција пливачког базена у Лучанима, завршетак гучког базена, наставак радова на изградњи фискултурне сале у Лучанима и завршетак сале у Котражи, измештање и изградње зелене пијаце у Лучанима, уређење Рћанске пећине, рационализација јавне расвете, одржавање објеката за неговање културне баштине, унапређење развоја образовања, здравствене и социјалне заштите и друго.

Општина Лучани, у наредном периоду, посебну пажњу посветиће стварању услова за брже запошљавање кроз развој привреде изградњом комуналне инфраструктуре, посебно на сеоском подручју.

JoomShaper