Oдржана 41 седница Општинског већа општине Лучани

У петак, 22. 11. 2013. године у Лучанима је одржана четрдесет прва седница Општинског већа општине Лучани. Том приликом Веће је разматрало радни материјал за израду Одлуке о буџету општине Лучани за 2014. годину. Веће је такође утврдило предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Дечјег вртића „Наша радост“ Лучани тако што се мења назив установе и убудуће ће се звати Предшколска установа „Наша радост“ Лучани.

На седници Општинског већа разматран је извештај Комисије за процену основаности захтева грађана и висине накнаде штете настале услед уједа напуштених животиња од 04. 11. 2013. године. Веће је том приликом прихватило извештај Комисије и поред тога донело закључак којим се обавезују оштећена лица да, у случају настанка штете услед уједа напуштених животиња, о томе одмах обавесте, поред радника Полицијске станице Лучани и ветеринара, и комуналног инспектора Општинске управе општине Лучани, а овлашћена лица Полицијске станице Лучани су обавена да о свом изласку на лице места обавесте и комуналног инспектора Општинске управе.

Општинско веће је такође утврдило предлог решења о отуђењу непокретности у јавној својини општине Лучани; прихватило извештај комуналног инспектора о стању угрожености животне средине са предлогом мера за побољшање стања у овој области; разматрало жалбе Маринковић Велибора из Крстаца и УТР „Пет плус пет“ Гуча на решења комуналне инспекције Општинске управе општине Лучани.

На седници је такође донет закључак да се помогне породици Стевановић из Лиса (четворо деце и незапослена мајка) а чији отац, односно супруг је трагично настрадао.

Веће је и размотрало и прихватило иницијативу да у Гучи једна улица добије име народног трибуна Ранка Тајсића.

JoomShaper