joomlarulit.com
 ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ - ZVANIČNA INTERNET PREZENTACIJA OPŠTINE LUČANI - THE OFFICIAL INTERNET PRESENTATION OF THE MUNICIPALITY OF LUČANI

opstinazgrada    

Обавезно регистровање стамбених заједница и управника зграда

Након ступања на снагу Закона о становању и одржавању стамбених зграда, створили су се предуслови за бољи систем управљања и одржавања стамбених зграда, па тиме и услови за остварење и заштиту права и интереса власника посебних делова - станова, пословних простора, гаража. Поменутим законом предвиђена је обавезна регистрација стамбених заједница за све зграде које имају најмање два посебна дела.Након ступања на снагу Закона о становању и одржавању стамбених зграда, створили су се предуслови за бољи систем управљања и одржавања стамбених зграда, па тиме и услови за остварење и заштиту права и интереса власника посебних делова - станова, пословних простора, гаража. Поменутим законом предвиђена је обавезна регистрација стамбених заједница за све зграде које имају најмање два посебна дела.

По новом закону, свака стамбена зграда мораће да има регистровану стамбену заједницу и управника, а сваки власник стана мораће да плаћа накнаду за одржавање стамбене зграде. Управник стамбене зграде може да буде станар зграде или ће станари моћи да се определе за професионалног управника. Уколико то сами не учине, локална самоуправа моћи ће да наметне професионалног управника.

Стамбене заједнице се морају оформити и приступити избору управника зграда. Ту постоје три модалитета како ће се доћи до управника зграда. Најједноставнији начин је уколико стамбена заједница зграде или улаза зграде изабере некога од људи који су власници стана у згради и именује за управника зграде. Уколико се то не буде догодило, други начин је да се одабере професионални управник зграде са листе коју ће претходно одобирити, након лиценцирања, Привредна комора Србије. Уколико стамбене заједнице не буду поступиле ни на тај начин, последњи институт на том плану ће бити да општина уведе привремене мере, и да оне наметну професионалног управника зграде све док се саме стамбене заједнице не организују и повере те послове другом лицу.

Локална самоуправа је извршила регистрацију свих стамбених заједница на територији општине, а збирну електронску базу података води Агенција за привредне регистре. Стамбене заједнице имају рок од шест месеци да изврше регистрацију својих стамбених заједница и да стекну својство правних субјеката, што подразумева да стекну право добијања матичног броја, пореског идентифиакционог броја и броја текућих рачуна.
Стамбене заједнице, према новом закону, доносе одлуку о висини накнаде која ће бити исплаћивана управнику, као и о висини средстава која ће бити издвајана за потребе три врсте радова. То су хитне интервенције, текуће и инвестиционо одржавање.

Како је обавезни рок за регистрацију 05.12.2017. године, то позивамо све стамбене заједнице на територији наше општине да поднесу захтеве за регистрацију истих, што, уколико не учине, има за последицуувођење принудне управе.

Све потребне информације о регистрацији стамбених заједница можете добити на телефоне Општинске управе општине Лучани број 032/5150604 и 032/5150615, а потребну документацију и захтеве можете преузети на званичном сајту општине Лучани www.lucani.rs

lucani grb transparentno

КОНТАКТ

  • И-мејл info@lucani.rs
  • Телефон +381 32 515 06 03
  • Адреса Југословенске армије 5, 32240 Лучани, Србија
Top