joomlarulit.com
 ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ - ZVANIČNA INTERNET PREZENTACIJA OPŠTINE LUČANI - THE OFFICIAL INTERNET PRESENTATION OF THE MUNICIPALITY OF LUČANI

На седници Скупштине општине Лучани која је одржана у среду 27.децембра у Гучи, одборници су усвојили други ребаланс за 2017. годину, којим је опредељено око 18 милиона, између осталог за следеће намене: рад народне кухиње, куповину котла за Дом здравља у Гучи, путну инфраструктуру, исплату противградних стрелаца, превоз отпада до депоније "Дубоко".

На овој седници, одборници су усвојили и предлог о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе. По овој одлуци је утврђен максималан број запослених од 174, с тим да се општински правобранилац додаје Општинској управи. Тако сада, максималан број запослених за Општинску управу општине Лучани на неодређено време износи 53, уместо претходно предвиђена 52 запослена. Одборници су прихватили и одлуку о изменама кадровског плана Општинске управе за ову годину, затим предлог одлуке о локалним комуналним таксама по којој су таксе остале на истом нивоу, осим за велика правна лица којима се повећавају таксе за истицање фирми.

Скупштина је донела и одлуку о утврђивању минималне висине износа у случају принудно постављеног професионалног управника. Том одлуком је прописана висина накнаде на име трошкова инвестиционог и текућег одржавања заједничких делова зграде као и висина износа накнаде за управљање у случају принудно постављеног професионално управника. По овој одлуци, висина накнаде за принудно професионалног управника износи 190 динара месечно за зграде до 8 посебних делова, 228 динара за зграде од 8 до 30 посебних делова, 265 динара месечно за зграде преко 30 посебних делова.

Одборници су разматрали и усвојили извештаје о извршењу буџета општине за периоде од 01. јануара до 30. јуна и 30. септембра. На седници је дата и сагласност на план рада, финансијски план и ребаланс финансијског плана Дома здравља и Црвеног крста за 2017. годину. Усвојен је и извештај о раду предшколске установе "Наша радост" за 2016/2017. годину, као и Правилник о критеријумима и поступку доделе средстава црквама и верским заједницама.

Разматрање решења о именовању вршиоца дужности директора ЈКП "Комуналац" је одложено за наредну скупштинску седницу

lucani grb transparentno

КОНТАКТ

  • И-мејл info@lucani.rs
  • Телефон +381 32 515 06 03
  • Адреса Југословенске армије 5, 32240 Лучани, Србија
Top