joomlarulit.com
 ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ - ZVANIČNA INTERNET PREZENTACIJA OPŠTINE LUČANI - THE OFFICIAL INTERNET PRESENTATION OF THE MUNICIPALITY OF LUČANI

Данас је одржана седница Општинског већа на којој је усвојена одлука о привременом финансирању општине Лучани за 2018. годину. Ова одлука је уследила након изостајања разматрања предлога одлуке о буџету за наредну годину од стране Скупштине општине, на седници која је одржана 27.12.2017. године.

На седници већа је истакнуто да је предлог одлуке о буџету за наредну годину Општинско веће усвојило на својој седници од 21. децембра . Истог дана, док још није подељен материјал одборницима СО за заказану седницу за 27. децембар, достављен је усвојени предлог буџета скупштинском одељењу, како би се ова тачка уврстила у дневни ред седнице. Ипак је изостало разматрање ове најважније тачке за нормално функционисање локалне самоуправе. Општинско веће је, сходно оваквом свом разматрању, затражило писмено изјашњење председника Скупштине и скупштинског одељења са питањем, зашто је изостала најважнија тачка дневног реда на скупштинској седници, иако је уредно достављена скупштинском одељењу.

Иначе, стручна служба је указала да одлука о привременом финансирању може да се примењује највише наредна три месеца до 1/4 висине буџета из претходне године.

На седници је истакнуто и то да је буџет у претходној години реализован чак сто одсто. У буџету за 2017. годину се бележи суфицит од близу 40 милиона. Ово су резултати који су незабележени за буџет општине Лучани. Огромна средства Општинско веће је морало да определи за за исплату заузећа приватне својине грађана које претходне власти нису измиривале, за исплату кредитног задужења и бројних судских пресуда претходних власти.

Веће је на овој седници донело и решење о расподели расположивих средстава из текуће буџетске резерве у износу од 2,4 милиона која су опредељена углавном за плаћање јавне расвете месних заједница.

Донето је и решење о промени апропријација у вредности од 7 милиона. Наиме, Општинско веће је морало да донесе одлуку за плаћање 25 милиона судских пресуда и накнада за ујед паса. Само за измиривање судске пресуде коју су претходне власти започеле са Драчом Гуча, буџет је платио чак 15 милиона.

lucani grb transparentno

КОНТАКТ

  • И-мејл info@lucani.rs
  • Телефон +381 32 515 06 03
  • Адреса Југословенске армије 5, 32240 Лучани, Србија
Top