joomlarulit.com
 ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ - ZVANIČNA INTERNET PREZENTACIJA OPŠTINE LUČANI - THE OFFICIAL INTERNET PRESENTATION OF THE MUNICIPALITY OF LUČANI

Лучански Штаб за ванредне ситуације одржао је 63. седницу на којој је разматрао годишњи извештај о раду штаба за претходну годину, план рада за текућу 2018. годину, оперативни план општинског штаба за одбрану од поплава за воде другог реда, затим годишњи програм мера и радова на смањењу ризика од поплава, разматран извештај о противградној заштити и извештај ЈП "Драгачево путеви" у вези са габионским преградама.

У извештају о раду за претходну годину, Штаб је је разматрао питања угрожености од елементарних непогода и других несрећа на територији општине Лучани. Стање угрожености се најпре односи на клизишта, одроне и ерозије, затим обилне снежне и кишне падавине, снежне наносе и поледицу, град, поплаве на водама првог и другог реда, пожаре и експлозије. У оквиру ове тачке, истакнута је потреба за обучавањем и оспособљавањем повереника за рад на пословима заштите и спасавања.

Годишњим планом рада за ову годину штаб је предвидео активности на праћењу стања евентуалне угрожености од елементарних непогода и других несрећа, активирање штаба и предузимање мера на спречавању настајања или отклањања последица елементарних непогода. Планом је предвиђено и обучавање и опремање органа и тела за заштиту и спасавање, опремање штаба телекомуникационом и информатичком опремом, сарадња са суседним штабовима и обезбеђивање потребних финансијских средстава из буџета за рад лучанског штаба.

У оперативном плану за одбрану од поплава за воде другог реда наведен је правни основ за израду плана, извод из републичког оперативног плана као и предвиђена израда пројеката за санацију за воде првог и другог реда.

Начелник штаба је навео да је систем о противградној заштити почео да функионише од 15. априла са 32 противградна стрелца где се на свакој ласерској станици налазило у просеку 16,6 противградних ракета. Предузеће Наменска је у 2017. години извршило набавку 195 противградних ракета малог и великог домета. У сезони 2017. године било је 22 дана са дејством стрелаца а најизраженија дејства била су 3. маја, 2. јуна и 12. августа када је утрошено 90 противградних ракета. Штаб је истакао да је неопходно извршити дислокацију противрдане станице у Лису, извршити попуну утрошених 137 прптивградних ракета и планирати средства за накнаду противградним стрелцима.

lucani grb transparentno

КОНТАКТ

  • И-мејл info@lucani.rs
  • Телефон +381 32 515 06 03
  • Адреса Југословенске армије 5, 32240 Лучани, Србија
Top