joomlarulit.com
 ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ - ZVANIČNA INTERNET PREZENTACIJA OPŠTINE LUČANI - THE OFFICIAL INTERNET PRESENTATION OF THE MUNICIPALITY OF LUČANI

На основу члана  38. Закона о удружењима  („Службени гласник РС" број 51/2009 и 99/2011), члана 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС“, бр. 8/2012, 94/2013 93/2015), члана 7. Одлуке о буџету општине Лучани за 2018. годину  („Сл. гласник општине Лучани“ бр. 1/2018), Одлуке о средствима за финансирање програма од јавног интереса коју реализују удружења број 06-100-4/2015-I од 27.11.2015. године, Одлука о изменама и допунама Одлуке о средствима за финансирање програма од јавног интереса коју реализују удружења број 06-4-3/2016- I од 11.03.2016. године и Решења о образовању комисије за избор програма удружења који се финансирају из буџета општине, средствима обезбеђеним у разделу Општинске управе општине Лучани број: 119-3/2018-IV од 05.02.2018. године, Одлуке о расписивању Јавног конкурса за достављање пријава ради финансирања програма удружења средствима из буџета Општине Лучани за 2018. годину број: 119-3/2018-IV/5 од 09.02.2018, Комисија за избор програма удружења Општине Лучани, дана 09.02.2018. године расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА РАДИ ФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈИ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА СРЕДСТВИМА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ У 2018. ГОДИНИ

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ПРОЈЕКТА - Партија 1

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ПРОЈЕКТА - Партија 2

ОБРАЗАЦ - СПИСАК КОРИСНИКА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 

ОБРАЗАЦ - ИЗЈАВА О ТАЧНОСТИ ПОДАТАКА И УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА

lucani grb transparentno

КОНТАКТ

  • И-мејл info@lucani.rs
  • Телефон +381 32 515 06 03
  • Адреса Југословенске армије 5, 32240 Лучани, Србија
Top