joomlarulit.com
 ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ - ZVANIČNA INTERNET PREZENTACIJA OPŠTINE LUČANI - THE OFFICIAL INTERNET PRESENTATION OF THE MUNICIPALITY OF LUČANI

Општинско веће општине Лучани је одржало своју 76. седницу на којој је, између осталог, утврђен предлог решења о давању сагласности на одлуку ЈП " Рзав" Ариље а којом се добит у претходној години пословања преусмерава за покриће губитка из ранијих година. Дуг је настао 2013. године када је био велики отпис потраживања према комуналним предузећима.

Веће је прихватило и информацију Управног одбора ЈП "Рзав" Ариље о стању дуга јавних предузећа према "Рзаву" који износи око 16 милиона. Од тог износа лучански Комуналац дугује око шест милиона. ЈП"Комуналац" Лучани је доставило захтев Рзаву за отпис камате од 1,9 милиона о чему ће управа предузећа донети одлуку. Веће је усвојило и извештај о ревизији годишњег финансијског извештаја ЈП "Рзав".

На данашњој седници разматран је и извештај о раду Дома здравља Лучани у прошлој години у оквиру кога је истакнуто да су све планиране услуге лечења у Дому здравља Лучаниу у највећој мери реализоване према плану и потребама становништва за здравственом заштитом. Према извештају, укупни расходи у 2017. години су износили 157 милиона од чега су 80 одсто износили расходи за запослене док су 27 милиона чинили трошкови материјала, текућег одржавања опреме и стални трошкови. Овом приликом истакнут је захтев Дома здравља за набавку лампе за офтамолошку службу у вредности око 2 милиона за амбуланту у Лучанима. Очекује се да ће ресорно министарство решити недовољан број запослених у Дому здравља.

На седници је дата сагласност на статут Културног центра општине Лучани којим је дефинисана делатност, унутрашња организација, одговорност, заступање и представљање установе, стицање и расподела прихода, покриће губитка, права, обавезе и о0дговорности запослених Културног центра. На седници је донето и низ одлука о прибављању непокретности у јавну својину.

Веће је дало сагласност и на овогодишњи програм за финансирање спортских клубова за 2019. година којим је предвиђено 11 милиона динара. Овим програмом су сви клубови стављени у исти положај и средства су им додељена према унапред дефинисаним критеријумима а они имају обавезу да воде финансијку документацију и тако оправдавају добијена средства.

Веће је донело и измене правилника о систематизацији радних места у Општинској управи, као и решења о преусмеравању буџетских средстава на финансирање бројних пројеката јавних предузећа и установа.

lucani grb transparentno

КОНТАКТ

  • И-мејл predsednik@lucani.rs
  • Телефон +381 32 515 06 03
  • Адреса Југословенске армије 5, 32240 Лучани, Србија
Top