joomlarulit.com
 ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ - ZVANIČNA INTERNET PREZENTACIJA OPŠTINE LUČANI - THE OFFICIAL INTERNET PRESENTATION OF THE MUNICIPALITY OF LUČANI

Општинско веће је одржало своју 78. седницу на којој јеизмеђу осталог дата сагласност на одлуку ЈП" Рзав" Аиље, којом се за директора ЈП "Рзав" именује Зоран Бараћ, дипломирани електроинжењер из Чачка.

Утврђен је и одлука за доношење Статута општине Лучани, затим одлука о водоводу и канализацији, одлука о комуналним делатностима као и одлука о пијацама. Веће је утврдило и преддлог одлуке о комуналној хигијени, затим условима и начину снабдевања топлотном енергијом на територији општине Лучани.

Председница је навела да одлуке које је веће донело су заправо усклађивање са законом али и по налогу републичке комуналне инспекције као и на основу примедаба које су добијене од државне ревизорске институције. 

- Одлуке су важне за детаљније уређење комуналне области у управљању простором, пијацама, водоводима, зоохигијеном и свега осталог што спада у комунални домен и тиме ће се бавити јавна предузећа која су формирана за ту врсту услуга. Оно што је још важно, овом одлуком се уводи већа одговорност Општинског већа у вршењу контроле и надзора над јавним предузећима. Предузећа ће убудуће морати бар два пута годишње да достављају извештај Скупштини општине, која је и оснивач ових предузећа - навела је председница Стамболић.

Председница истиче да нашим планом регулације имамо две локације за пијаце у Лучанима и Гучи. За Гучу је предвиђена локација која је тренутно актуелна док је за насељено место Лучани за пијацу предвидело простор иза Дома здравља. Пројекат пијаце је при крају, а реализација се очекује кад будемо успели да омогућимо корисницима тезги и пиљара простор на коме могу да обављају своју делатност.

lucani grb transparentno

КОНТАКТ

  • И-мејл predsednik@lucani.rs
  • Телефон +381 32 515 06 03
  • Адреса Југословенске армије 5, 32240 Лучани, Србија
Top