joomlarulit.com
 ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ - ZVANIČNA INTERNET PREZENTACIJA OPŠTINE LUČANI - THE OFFICIAL INTERNET PRESENTATION OF THE MUNICIPALITY OF LUČANI

На основу Закључка Владе 05 број: 339-9528/2018 од 11.10.2018. године и на основу допуне и измене Закључка Владе 05 број: 339-11019/2018 од 16.11.2018.године Општина Лучани оглашава бесповратну испоруку 100.000 кг минералног ђубрива KAN 27 %  N физичким лицима – носиоцима пољопривредног газдинства са територије општине Лучани.

На Јавни позив се може јавити физичко лице – носилац пољопривредног газдинства, које у структури газдинства има пријављење површине под воћем у 2018. години у складу са Правилником о упису у регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, ако и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинства („Службени гласник РС“бр.46/2017), са територије општине Лучани.

Физичко лице које има право на бесповратну испоруку минералног ђубрива KAN 27 %  N, може да преузме највише до 500 кг по хектару, а највише за један хектар пријављење површине под воћем, у складу са Правилником.

Захтев за преузимање минералног ђубрива KAN 27 % N, физичко лице–носилац пољопривредног газдинства поднеће општини Лучани почев од 21.11.2018.године до 27.11.2018. године на Обрасцу - Захтев за бесповратну испоруку минералног ђубрива.Захтев за бесповратну испоруку минералног ђубрива физичко лице - носилац пољопривредног газдинства може поднети лично на писарници општинске управе Лучани у Лучанима и Гучи у времену од 07,00-15,00 часова.

 

Подносилац Захтева доставља следећа документа:

1. Попуњен Захтев за бесповратну испоруку минералног ђубрива;

2. Фотокопију потврде о активном статусу из регистра пољопривредних газдинстава Управе за трезор за 2018.годину;

3. Фотокопију извода биљне структуре Управе за трезор за 2018.годину.

 

Текст јавног позива

Образац захтева (прузимање)

lucani grb transparentno

КОНТАКТ

  • И-мејл info@lucani.rs
  • Телефон +381 32 515 06 03
  • Адреса Југословенске армије 5, 32240 Лучани, Србија
Top