joomlarulit.com
 ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ - ZVANIČNA INTERNET PREZENTACIJA OPŠTINE LUČANI - THE OFFICIAL INTERNET PRESENTATION OF THE MUNICIPALITY OF LUČANI

На основу члана 4. и члана 83. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. РС“ број 21/16, 113/17 и 95/18), члана 4. и члана 5. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ број 95/16), Кадровског плана Општинске управе општине Лучани за 2019. годину број 06-16-6/2019-I од 26. 02. 2019. године и Решења Општинске управе општине Лучани о попуњавању извршилачког радног места, број 112-26/2019-07 од 28. 03. 2019. године, Општинска управа општине Лучани, дана 02. 04. 2019. године објављује


ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ

Порески контролор за физичка лица, у звању саветник (текст конкурса)

Планско аналитички послови у области пољопривреде и руралног развоја, у звању саветник (текст конкурса)

Послови борачко инвалидске заштите, избеглица, расељених лица и послови вођења и ажурирања бирачког списка, у звању млађи саветник (текст конкурса)

lucani grb transparentno

КОНТАКТ

  • И-мејл predsednik@lucani.rs
  • Телефон +381 32 515 06 03
  • Адреса Југословенске армије 5, 32240 Лучани, Србија
Top