joomlarulit.com
 ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ - ZVANIČNA INTERNET PREZENTACIJA OPŠTINE LUČANI - THE OFFICIAL INTERNET PRESENTATION OF THE MUNICIPALITY OF LUČANI

Комисија за избор програма удружења на основу Одлуке о расписивању Јавног конкурса за достављање пријава ради доделе средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса који реализују удружења средствима из буџета Општине Лучани у 2019. години извршила је пријем, отварање и административну проверу пристиглих пријава програма и сачинила овај извештај.

Комисија је извршила административну проверу пристиглих пријава програма у складу са Одлуком. Резултати административне провере су дати у Обрасцима за административну проверу, за све пристигле пријаве програма, који су саставни део овог извештаја.


Након спроведене административне провере Комисија је утврдила да су следеће пријаве програма административно исправне и да ће бити укључени у наредне фазе оцењивања:

ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА

lucani grb transparentno

КОНТАКТ

  • И-мејл predsednik@lucani.rs
  • Телефон +381 32 515 06 03
  • Адреса Југословенске армије 5, 32240 Лучани, Србија
Top