joomlarulit.com
 ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ - ZVANIČNA INTERNET PREZENTACIJA OPŠTINE LUČANI - THE OFFICIAL INTERNET PRESENTATION OF THE MUNICIPALITY OF LUČANI

На основу члана 10. Одлуке о дану општине Лучани и јавним признањима општине Лучани ("Сл. гласник РС" бр. 6/2000), објављује се Позив за достављање иницијатива за додељивање јавних признања општине Лучани.

У општини Лучани установљена су следећа јавна признања:У општини Лучани установљена су следећа јавна признања:

- Повеља "10 јун" - највише јавно признање, које се физичким и правним лицима може доделити за постигнуте резултате и дело које оставља неизбрисив траг и представља највредније достигнуће у општини Лучани у области привреде; науке; културе; уметности; духовности; здравства; хуманитарног рада; заштите животне средине и у другим областима рада и стваралаштва;

- Плакета "10 јун" – додељује се за изузетне резултате постигнуте у различитим областима рада и стваралаштва у дужем периоду, а који имају велики и трајан значај за укупан друштвени напредак и развој општине;

- Признање "10 јун" – додељује се за изузетне резултате постигнуте у различитим областима рада и стваралаштва, који су од значаја за развој општине;

- Звање почасног грађанина општине Лучани - може се доделити физичком лицу чија изузетна дела и активности, уз испољавање повезаности са општином Лучани, доприносе напретку општине и богатијем, садржајнијем и хуманијем животу њених грађана и афирмишу општину Лучани.

Годишње се може доделити једна повеља, највише три плакете, највише пет признања и једно звање почасног грађанина у складу са законом.

Иницијативу за доделу јавних признања могу покренути грађани са пребивалиштем на територији општине Лучани, предузећа, организације, удружења - невладине организације, установе, месне заједнице и друга правна лица са седиштем на територији општине Лучани, као и органи општине.

За јавна признања могу бити предложени: појединци; групе за заједничко дело; предузећа; установе; месне заједнице; друштвене организације; спортске организације и удружења грађана - невладине организације.
За јавна признања не могу бити предложени: органи општине Лучани, органи директних и индиректних корисника буџета, лица која бирају, постављају или именују органи општине.

Иницијатива се доставља Скупштини општине Лучани најкасније до 30. априла текуће године, у писаној форми, са образложењем.

Предлог за додељивање јавних признања утврђује надлежно радно тело Скупштине, које у поступку утврђивања предлога може ангажовати одговарајуће стручне организације, удружења, односно појединце - стручњаке из одговарајућих области ради консултација или прибављања стручног мишљења.

Одлуку о додели јавних признања доноси Скупштина општине на радној седници која се одржава пре Дана општине, a jавна признања се додељују на свечаној седници Скупштине која се одржава 10. јуна.

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Весна Стамболић

ТЕКСТ ПОЗИВА

lucani grb transparentno

КОНТАКТ

  • И-мејл predsednik@lucani.rs
  • Телефон +381 32 515 06 03
  • Адреса Југословенске армије 5, 32240 Лучани, Србија
Top