joomlarulit.com
 ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ - ZVANIČNA INTERNET PREZENTACIJA OPŠTINE LUČANI - THE OFFICIAL INTERNET PRESENTATION OF THE MUNICIPALITY OF LUČANI

На основу члана 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број 21/2016, 113/2017 и 113/2017-др. Закон и 95/2018), члана 12. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајимана и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број 95/2016), закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника средстава, 51 број: 112-11503/2014, од 01.10.2014. године, закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника средстава, 51 број: 112-12629/2018 од 25.12.2018. године и закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника средстава, 51 број: 112-677/2019 од 25.01.2019. године и члана 23. Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи, Правобранилаштву, посебним организационим јединицама и службама општине Лучани број 06-3-9/2017-III од 28.02.2017. године, број 06-49-11/2017-III од 12.09.2017. године , број 06-15-15/2018-III од 28.02.2018. године, број 06-44-11/2018- III од 16.07.2018. године, број 06-92-7/2018-III од 27.12.2018. године и број 06-25-9/2019- III од 15.03.2019. године, Кадровског плана Општинске управе општине Лучани за 2019. годину број 06-16-6/2019-I од 26.02.2019. године, Општинска управе општине Лучани, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

 

ТЕКСТ КОНКУРСА

ИЗЈАВА

lucani grb transparentno

КОНТАКТ

  • И-мејл predsednik@lucani.rs
  • Телефон +381 32 515 06 03
  • Адреса Југословенске армије 5, 32240 Лучани, Србија
Top