joomlarulit.com
 ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ - ZVANIČNA INTERNET PREZENTACIJA OPŠTINE LUČANI - THE OFFICIAL INTERNET PRESENTATION OF THE MUNICIPALITY OF LUČANI

Општинско веће је одржало своју седму седницу на којој је, најпре разматрана а затим и донета Одлука о оснивању јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље. По овој одлуци у оснивачком акту је дефинисан Надзорни одбор који има три члана. Стални члан је из Чачка као представника највећег оснивача, један представник је из самог предузећа док је трећи члан променљив из реда осталих оснивача предузећа.

Прихваћене су две одлуке Пословног одбора за изградњу бране и акумулације "Ариље-Сврачково" и за извођење додатних радова на пројекту акумулације, чија коначна изградња се очекује за три године. Првом одлуком се прихватио извештај о изградњи бране и акумулације "Сврачково" са финансијским извештајем за 2018. годину, док је другом одлуком одобрено извођење додатних радова за трајну заштиту косина леве обале Рзава. У овај пројекат је протекле године уложено 270 милиона динара. Највише се радило на бетонирању три тунела. Формирана је и лабораторија на самом градилишту за праћење квалитета бетона који се уграђује. Укупна вредност додадтних истраживања износи 30 милиона.

Веће је разматрало и извештај о пословању ЈКП "Дубоко" Ужице за 2019. годину по коме ово предузеће бележи губитак од 8,4 милиона динара који ће бити покривен са нераспоређеном добити из 2016. године. ЈКП "Дубоко" је током претходне године примило 87 тона отпада од чега 6,5 Т примарно селектованог отпада. У плану јре израда и нове систематизације радних места по којој ће пет радника добити отпремнине и напустити предузеће.

Разматрањем предлога о коришћењу средстава из текуће буџетске резерве, општина Лучани је узела учешће у реализацији неколико значајних пројеката, подржаних од стране ресорних министарстава. Преко Министарства за популациону политику, општина Лучани је добила 7,8 милиона динара намењених за проширење вртића у Гучи и партерно уређење. Из буџетске резерве додато је 1,4 милиона како би што пре била расписана јавна набавка за реализацију овог пројекта, чија укупна вредност износи 9,2 милиона. Од Министарства за државну управу и локалну самоуправу општина је добила пет милиона динара за завршетак опремања зграде Општинске управе. Учешће општине износи 1,9 милиона динара.

Општинско веће је усвојило и програм за финансирање безбедности саобраћаја на путевима за 2019. годину. Два милиона динара је распоређено за набавку опреме и видео камера у циљу повећања безбедности саобраћаја и смањења кривичних дела, као и на израду пројекта за замену "лежећих полицајаца" са хоризонтално вертикалном и звучно светлосном сигнализацијом, посебно у зони школа.

На овој седници је утврђен и оперативни план за одбрану од поплава за воде другог реда на територији општине Лучани.

lucani grb transparentno

КОНТАКТ

  • И-мејл predsednik@lucani.rs
  • Телефон +381 32 515 06 03
  • Адреса Југословенске армије 5, 32240 Лучани, Србија
Top