joomlarulit.com
 ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ - ZVANIČNA INTERNET PREZENTACIJA OPŠTINE LUČANI - THE OFFICIAL INTERNET PRESENTATION OF THE MUNICIPALITY OF LUČANI

Општинско веће општине Лучани је одржало 32. седницу на којој су најпре разматрани  и усвојени извештаји о раду регионалних јавних предузећа "Рзав" Ариље и "Дубоко" Ужице. У извештају ЈП "Рзав " Ариље се наводи да је током претходне године предузеће произвело и испоручило 17,5 м3 воде за пиће, што је за 7,9 одсто више у односу на план. На основу извештаја Завода за јавно здравље из Ужица и Чачка, током читаве године вода је била доброг квалитета. За овај период предузеће је остварило добит од 13,6 милиона динара.  План је остварен 98 одсто. Инвестициона улагања су доста мања у односу на план. Пројекат профила "Сврачково" се финансира из удружених средстава оснивача и ресорног министраства. Урађен је и пројекат санације клизишта који успорава реализацију пројекта "Сврачково" a завршетак радова на акумулацији се очекује до 2025. године.  

Током претходне године ЈКП "Дубоко" је прихватило преко милион тона селектованог  отпада, што је 19,82 одсто од укупне примљене количине а који се селектује од 2015. године. Општина Лучани је у 2019. години испоручила хиљаду и триста тона селектованог отпада. Предузеће је укупно у прошлој години примило 602 хиљаде тона отпада и сместило на депонију чији је капацитет 510 хиљада м3. У оквиру програма прекограничне сарадње Србија - Босна и Херцеговина а у сарадњи са Развојном агенцијом "Златибор" из Ужица, припремљен је пројекат за селекцију комуналног отпада из домаћинстава и приградскох насеља. У извештају се наводи да је предузеће набавило пресе за балирање као и неопходну ИТ опрему. Спроведене су и обуке за запослене у комуналним предузећима као и тренинг за будуће едукаторе становништва у прикупљају селектованог отпада. Предузеће је ове године ипак пословало са губитком од 4,2 милиона,  најпре због неизмирених обавеза комуналних предузећа оснивача.  

Веће је дало сагласност на програм рада Црвеног крста  током 2020. године, у коме се наводи да ће најважнији задатак ове установе бити: омасовљавање давалаштва крви, прва помоћ, здравствена превентивна делатност, социјална делатност, деловање у несрећама,  рад са омладином. Значајна пажња ће бити посвећена јачању волонтерске базе Црвеног крста.  

На пољу добровољног давалашта крви потребан је континуирани рад на повећању броја давалаца а кроз организоване акције давалаштва. Наредна таква акција је планирана за 12. март у Гучи. Под окриљем Црвеног крста организована је и народна кухиња која свакодневно испоручује 150 оброка,  и то 100 за социјално угрожене у Гучи и 50 у Лучанима. Финансијски план за 2020. годину је око 10 милиона динара које ће обезбедити буџет општине Лучани.  

На седници је усвојен и годишњи програм рада општинског Културног центра. Програмом за текућу годину су предвиђене активности у области књижевности, музике, ликовне и примењене уметности, позоришне уметности, уметничке игре, филмске уметности, дигиталног стваралаштва као и осталих културних садржаја. Током ове године су планиране манифестације: Сабор трубача, Распевано Драгачево, предтакмичење у Котражи, Сабор рокрнрола у Лучанима, Митровдан у Вичи, Купусијада у Пухову, Сећање на први Сабор, Дан општине Лучани Дечија недељановогодишње и божићне свечаности, програми поводом сеоских и верских празника: Петровдан у Марковици, Илиндански дани у Доњој Краварици . За наведене активности финансијским планом је предвиђено 45 милиона који ће бити издвојени из општинског буџета и 400 хиљада динара из сопствених средстава Центра.  
На овој седници је утврђена економска цена дечијег вртића за јаслене и васпитне групе у иносу од 22.071 динар на месечном нивоу за свако дете. Од овог износа, родитељи су у обавези да плате 4.401 динара, што је 20 одсто од укупне цене а остали износ плаћа  се из буџета општине. Утврђена цена предшколског програма месечно по детету је 13.243 динара, од чега је родитељ у обавези да плаћа 2.650 динара а остатак обезбеђује општински буџет.  

На седници је донета и одлука о ангажовању ревизора за екстерну ревизију завршног рачуна буџета општине на шта нас закон обавезује. Донета је и одлука о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине, годишњи извештај о раду Општинског штаба за ванредне ситуације, годишњи план рада у 2020. години, програм мера на смањењу ризика од поплава. Наведена документа су усвојена на недавно одржаној седници Штаба за ванредне ситуације.  

Усвојени су и завршни извештаји свих спортских организација за 2019. годину као и дата сагласност на годишњи програм за текућу годину. Образоване су и  комисије за избор програма и пројеката KУД-ова који се финансирају из буџета као и Комисија за вантелесну оплодњу.

lucani grb transparentno

КОНТАКТ

  • И-мејл predsednik@lucani.rs
  • Телефон +381 32 515 06 03
  • Адреса Југословенске армије 5, 32240 Лучани, Србија
Top