joomlarulit.com
 ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ - ZVANIČNA INTERNET PREZENTACIJA OPŠTINE LUČANI - THE OFFICIAL INTERNET PRESENTATION OF THE MUNICIPALITY OF LUČANI

На основу члана 14.став 1 и чл.15 и 21. Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“ број 104/09 и 99/11) , тачака 8., 9. и 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, бр.15/12 , 88/18 и 67/20), и Одлуке о измени одлуке о расписивању избора за народне посланике Народне скупштине РС (Сл.гласник РС“ , број 68/20) расписаних за 21.јун 2020.године, Општинска управа општине Лучани, наставља

ИЗЛАГАЊЕ ДЕЛА ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ

Наставља се излагање дела Јединственог бирачког списка и права увида, за територију општине Лучани, у седишту Општинске управе општине Лучани, ул.Југословенске армије бр.5, приземље, канцеларија бр.1.

Увид у део Јединственог бирачког списка врши се путем рачунарске опреме уношењем јединственог матичног броја грађана у циљу провере да ли је грађанин уписан у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни.

Захтеви за промене у делу Јединственог бирачког списка грађани са пребивалиштем, односно интерно расељена лица са боравиштем на територији општине Лучани могу поднети Општинској управи сваког радног дана у времену од 07 до 15 часова и суботом од 07 до 15 часова, најкасније до дана закључења бирачког списка 5.јуна 2020.године у 24 часа.

Законом је прописано да, од закључења бирачког списка па све до 72 часа пре дана избора,тачније од 6. до 17.јуна 2020.године у 24 часа, решења на којима се заснивају промене у бирачком списку доноси министарство надлежно за послове управе.

Од проглашења изборне листе, право на увид и подношење захтева за промене у бирачком списку има и подносилац изборне листе или лице које он овласти, по истом поступку по коме то право имају и грађани. Уз захтеве се прилажу овлашћење и потребни докази.

Грађани могу од расписивања избора за народне посланике Народне скупштине до најкасније пет дана пре закључења бирачког списка 30.маја 2020.године у 24 часа поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима гласати према месту боравишта на територији општине Лучани (изабрано место гласања).

У поступку вршења увида у бирачки списак лице овлашћено за ажурирање бирачког списка, лице за пружање техничке подршке општинске управе и овлашћено лице подносиоца изборне листе дужни су да поступају у складу са законом којим се уређује заштита података о личности.

Увид у Јединствени бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе www.mduls.gov.rs/registri/jedinstveni-biracki-spisak уношењем податка о јединственом матичном броју грађана, лично у просторијама Општинске управе општине Лучани, ЈА 5, канцеларија бр.1 као и телефонским путем позивом на број 032/515-06-07.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ

Број: 013-3-1/2020-07 од 12.05.2020.год. и 013-3-2/2020-07 од 21.05.2020.год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Наташа Вујичић

lucani grb transparentno

КОНТАКТ

  • И-мејл predsednik@lucani.rs
  • Телефон +381 32 515 06 03
  • Адреса Југословенске армије 5, 32240 Лучани, Србија
Top