joomlarulit.com
 ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ - ZVANIČNA INTERNET PREZENTACIJA OPŠTINE LUČANI - THE OFFICIAL INTERNET PRESENTATION OF THE MUNICIPALITY OF LUČANI

Десетог јуна на Дан општине Лучани, одборници Скупштина општине су без икакве свечаности одржали радну седницу, примерено вишемесечној епидемији вируса корона.

Најпре су представници локалне самоуправе и СУБНОР-а положили цвеће на споменик палим борцима у Ртарима а затим се на седници Скупштине приступило разматрању и доношењу плановa рада и програмa пословања као и извештаја о раду јавних предузећа и установа.

На седници је најпре разматран финасијски план Дома здравља Лучани за 2020. годину, затим извештаји о раду Центра за социјални рад у 2019. години и јавног предузећа „Драгачево путеви“ током претходне године и тромесечни извештај о раду овог предузећа у текућој, затим предлог програма пословања ЈКП „Комуналац Лучани“, извештај о раду Општинске управе општине Лучани, решење о образовању општинске Комисије за планове. Донета је и одлука о прибављању непокретности у јавну својину општине, и решење о постављењу правобраниоца општине Лучани.

Финансијским планом Дома здравља Лучани предвиђено је финансирање из општинског буџета у висини од око седам милиона динара. Дваипо милиона динара је било неопходно за опремање три ковид амбуланте које су радиле у амбулантама и стационару током пандемије. За ревитализацију рачунарске опреме Дома здравља, неопходно је 1,2 милиона динара, за три агрегата за напајање електричном енергијом у вредности преко милион динара. Остала средства су планирана за реконструкцију инфраструктуралне опреме Дома здравља.

Директор ЈКП „Комуналац Лучани“ Зоран Вучићевић је упознао одборнике са програмом пословања овог предузећа у текућој години, наводећи да је неопходна хитна набавка возила за одржавање канализациних цеви као и аута за превоз смећа. Планом је посебан акценат стављен на ревитализацију 13 пумпних постројења потребних за пуњење 14 базена здраве пијаће воде. Директор наводи да према извештају из претходне године предузеће бележи минус у пословању од укупно 51 милион динара. Губитак је условљен сталним губитком воде и застарелом механизацијом. Задатак предузећа је обнова водоводне и канализационе мреже, куповина нових камиона за прикупљање смећа и одржавање и наплата дуговања од корисника услуга.

Директорка Центра за социјални рад, Наталија Дарковић је информисала одборнике о раду Центра током претходне године, наводећи да је све више изражен проблем лоше демографске слике општине, најпре због негативног природног прираштаја као и због интензивног одласка младих према већим центрима. У извештају о раду се наводи да се значајно смањује број становника а повећава се просечна старост становништва. Неожењених мушкараца је 3027 а неудатих жена 1590. Број рођене деце у 2018. години је био 155 а број умрлих у истом периоду је 364. Према узрочности смрти код 364 умрлих лица у 2019. години, на првом месту, у 224 случаја су болести срца и крвотока, у 70 случаја су тумори. У извештају је наведено да је број запослених у општини укупно 4750, од чега је 3575 запослено у привредним субјектима, 780 предузетника и око 390 индивидуалних пољоприведника.

На седници је истакнуто да је 1684 корисника услуга Центра за социјални рад у 2019. години што је око 10 одсто укупног становништва. На смештају у социјалним установама је 32 пунолетна корисника. На евиденцији Центра је 276 корисника са инвалидитетом и 96 корисника са правом за туђу помоћ и негу. Укупан број корисника сталне новчане социјалне помоћи је 415.

У извештају о раду јавног ппредузећа „Драгачево путеви“ у претходној години директор Милија Миленковић наводи се да је предузеће у оквиру својих активности обављало зимско и летње одржавање путева и одржавало јавну расвету, уклањало снег са коловоза, подасипало путеве, вршило обележавање вертикалне и хоризонталне сигнализације као и вршило радове на одржавању путева на територији општине Лучани. У прошлој години је зановљен машински парк са једним камионом носивости 12 тона са свом опремом за зимску службу.

У тромесечном извештају о раду ЈП „Драгачево путеви“ се наводи да је у периоду од 15. новембра до 15. марта вршено: зимско одржавање путева на путевима првог и другог реда као и на градским саобраћајницама, посипање агрегата и соли, ископавани канали, уређиване јавне површине, одржавана корита река и одржавана јавна расвета на територији општине.

У извештају Општинске управе општине Лучани исказан је рад сваког одељења појединачно током претходне године. Скупштина је донела и решење о постављењу Милана Матијашевића, дипломираног правника на место општинског правобраниоца у предстојећем пеиоду од пет година, који је и до сада обављао ту функцију.

lucani grb transparentno

КОНТАКТ

  • И-мејл predsednik@lucani.rs
  • Телефон +381 32 515 06 03
  • Адреса Југословенске армије 5, 32240 Лучани, Србија
Top