joomlarulit.com
 ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ - ZVANIČNA INTERNET PREZENTACIJA OPŠTINE LUČANI - THE OFFICIAL INTERNET PRESENTATION OF THE MUNICIPALITY OF LUČANI

Одборници Скупштине општине Лучани су на својој седници, одржаној 7. септембра у Гучи, посебну пажњу посветили разматрању и усвајању ребаланса буџета за ову годину, којим су хтели да постигну максимално одговоран однос према трошењу буџетских средстава након пандемије која је битно успорила привредуне токове и самим тим успорила оперативни општински буџетски систем.

Наиме, одборници су донели одлуку да се трошкови у свим јавним предузећима и Општинској управи смање искључиво на основне, док су потпуно укинути планирани трошкови за организацију Сабора трубача и других манифестација у општини Лучани, јер су одложене све манифестације у 2020-ој години због корона вируса. Овом одлуком, одборници су преусмерили додатних 15 милиона за асфалтирање путева уз учешће грађана по моделу два према један, како би се наставила реализација циља да се што више путева стави под асвалт а што мање засипа шутом. Такође, овим ребалансом је усмерено нових осам милиона за опремање спортске хале у Лучанима која се интензивно приводи намени, као и додатних седам милиона за пројектовање и уређења општинских водотокова првог и другог реда и за пројектовање уређења реке Бјелице у Гучи низводно од Средње школе.. Преусмерено је и триипо милиона динара за завршетак водовода у Лисицама као и милионипо динара за израду пројектно техничке документације за основне школе.

Скупштински одборници су на овој седници, између осталог донели и одлуку о путевима у општини Лучани којом ће у потпуности заштити све путеве које су последњих година асвалтирани. Наиме, одлуком је дефинисано ограничење носивости на 20 тона укупне масе на општинским путевима другог реда, као и 15 тона на некатегорисаним путним правцима. Одлука је уследила након учесталог присуства тешких саобраћајних машина а који интензивно урушавају и оштећују путеве на нашој територији.

Председник, Миливоје Доловић је на ову тему истакао да је општина последњих година, заједно са републиком, значајно инвестирала у асвалтирање бројних путних праваца у циљу савременијег и функционалнијег живота наших суграђана и зато се мора стати у заштиту изграђених путева који годинама нису рађени.

У циљу заштите животне средине и ефикаснијег изношења смећа из бројних заселака општине, одборници су допунили одлуку о комуналним услугама, тако да ће ЈКП „Комуналац“ износити смеће четири пута месечно из сваког засеока где постоје технички услови приласка. За кориснике наведене услуге, канту за смеће ће обезбедити јавно комунално предузеће.

Скупштина је на својој седници донела и одлуку о завршном рачуну општине Лучани за претходну годину у којо се навооди години да се у буџет слило укупно 671 док су новчани одливи били већи и износили 713 милиона динара. Појачани трошкови су уследили због бројних поплава, откупа земље за изградњу насипа и надокнада за настале штете што је довело до коначног дефицита буџета за 2019. годину у вредности од 42 милиона који ће бити покривен са приходима стеченим у претходним годинама.

У наставку седнице одборници су разматрали и извештај о извршењу буџета за првих шест месеци ове године. Укупни приходи који су у том периоду остварени износе 322 милиона динара.

Скупштина је усвојила и извештај о пословању ЈП „Рзав“ Ариље у претходној години, затим Извештај независног ревизора о ревизији радовних годишњих финансијских извештаја овог јавног предузећа као и
дала сагласност на одлуку УО о покрићу губитка у вредности од око пет милиона који ће бити покривен из нераспоређене добити из ранијих година.

Одборници су усвојили и шестомесечни извештај о раду предузећа „Рзав“ Ариље и извештај о раду ЈКП „Комуналац“ Лучани. На седници Скупштине, између осталог, донета је и одлука о покретању поступка прибављања непокретности у јавну својину, парцеле број 932/1 КО Гуча у површини од 27 ари, ради проширења градског гробља у насељеном месту Гуча, будући да на наведеном гробљу више нема места за сахрањивање.

lucani grb transparentno

КОНТАКТ

  • И-мејл predsednik@lucani.rs
  • Телефон +381 32 515 06 03
  • Адреса Југословенске армије 5, 32240 Лучани, Србија
Top