joomlarulit.com
 ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ - ZVANIČNA INTERNET PREZENTACIJA OPŠTINE LUČANI - THE OFFICIAL INTERNET PRESENTATION OF THE MUNICIPALITY OF LUČANI

Општинско веће општине Лучани одржало је 52. седницу на којој су разматрани извештаји о раду међуопштинског историског архива, Туристичке организације регије Западне Србије и регионалног предузећа ЈКП „Дубоко“ Ужице. Такође, већници су усвојили измене и допуне Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи, као и покренули поступак отуђења општинске парцеле у Тијању на којој се изграђује етно село са туристичким садржајем.

У извештају истпоријског архива који су већници усвојили, наводи се да је ова установа током 2019. године вршила заштиту архивске грађе и регистратурског материјала, дакле евидентирање, класификовање, архивирање, чување и стручно одржавање архивске грађе. Урађена је и електронска евиденција свих 620 регистратура са територије коју покрива Архив у Ччаку. У току је решавање проблем смештаја грађе преуређењем подрумског простора од 150 м2 у додатни простор. Завршено је сређивање новопреузете архивске грађе СО Лучани (1949 – 1983) и новопридошле пројектне документације приватних и правних субјеката и створен је нови попис.

Архив је током 2019. године приступио изради збирке фотографија „Чачанског гласа“ који обухвата период од 1990 – 2002. године. Приређена је изложба поводом 100 година од Великог рата, затим изложба докумената и фотографија 20 година од НАТО агресије 1999-2019, извршена техничка реализација „Мумија“ у Галерији архива. У оквиру издавачке делатности у 2019. години, Архив је припремио за штампу књиге: Слике са балканског ратишта 1914-1918, зборник радова са међународног научног скупа „Србија 1918“ одржаног у Чачку 7 -8. децембра 2018. затим, Изворник као и 16 бројева Старог српског архива. Укупно пренета и утрошена средства Архиву у 2019. години из средстава буџета три општине су износила 23. од планираних 26. милиона динара.

Лучанско Опшштинско Веће је дало сагласност и на извештај о раду Туристичке организације Западна Србија за 2019. годину чији оснивачи су градови Ужице и Чачак и општине: Чајетина, Бајина Башта, Ивањица, Лучани, Ариље, Пожега, Косјерић, Нова Варош, Пријепоље и Сјеница. Туристичке организације ових 12 градова су донеле заједнички програм и план промотивних активности, наступају на међународним сајмовима туризма и интензивно раде на промоцији туристичких потенцијла овог дела Србије.

lucani grb transparentno

КОНТАКТ

  • И-мејл predsednik@lucani.rs
  • Телефон +381 32 515 06 03
  • Адреса Југословенске армије 5, 32240 Лучани, Србија
Top