joomlarulit.com
 ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ - ZVANIČNA INTERNET PREZENTACIJA OPŠTINE LUČANI - THE OFFICIAL INTERNET PRESENTATION OF THE MUNICIPALITY OF LUČANI

Општинско веће општине Лучани је данас одржало 53. седницу на којој је разматран извештај о извршењу буџета општине Лучани за девет месеци текуће године. У извештају се наводи да укупни приходи до сада износе 483 милиона, што је номинално мање за 199 милиона или 30 одсто у односу на исти период претходне године. Мањи текући приходи су највише условљени ковид вирусом који оставља последице у редовном фунционисању привреде као и свих других институција. Приметан је умањен прилив средстава од пореза на зараде за око 5.5 милиона динара, затим од пореза на нслеђе, комуналних такси, доприноса за уређивање грађевинског земљишта...

У извештају се наводи да у наведеном периоду буџетски издаци су износили: за дечији вртић 53 милиона, основно образовање 30 милиона, за средње образовање 18 милиона, Библиотеку 12 милиона, за Културни центар 46 милиона, за Туристичку организацију око девет милиона, за месне заједнице око два милиона динара, јавну расвету око 10 милиона, за пољопривреду и рурални развој 39 милиона, за саобраћајну инфраструктуру око три милиона, дечији заштиту око 19 милиона, за социјалну помоћ око 9 милиона....Чланови Већа су контатовали да поред успореног пуњења буџета, због ковид вируса који траје континуирано већ девет месеци, општина Лучани нема проблем са сервисирањем редовног рада свих директних и индиректних корисника.

Веће је данас разматрало и извештај о реализацији програма пословања ЈКП „ Дубоко“ Ужице за првих девет месеци 2020. године у оквиру кога се наводи да је 98 одсто плана предузећа реализовано. У извештају је уочљиво да су због актуелног вируса људи више присутни у својим домовима, па је ове године повећана производња смећа која се за сада, редовно одлаже на депонији „Дубоко“. Такође, повећава се и количина рециклираног отпада до 10 одсто, допремљеног на депонују.

Веће је покренуло и поступак прибављања непокретности у јавну својину општине на катастарским парцелама на којима је изграђена траса пута као и зарад проширења градског гробља, затим и поступак отуђења непокретности на којој је изграђена приватна кућа из својине општине. Донете су и измене одлуке о давању на коришћење површина јавне намене ради постављања објеката привременог карактера. Измене се односе првенствено за прописане услове за постављање балон сала за спортске намене, за шта се сада прописују обавезне катастарско - топографске подлоге и техничка документација са идејним пројектом за изградњу балон сале.
Чланови Већа су донели и одлуку о одређивању субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање на територији општине Лучани, Процену ризика од катастрофа за територију општине Лучани, као и програм коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Лучани.

lucani grb transparentno

КОНТАКТ

  • И-мејл predsednik@lucani.rs
  • Телефон +381 32 515 06 03
  • Адреса Југословенске армије 5, 32240 Лучани, Србија
Top