joomlarulit.com
 ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ - ZVANIČNA INTERNET PREZENTACIJA OPŠTINE LUČANI - THE OFFICIAL INTERNET PRESENTATION OF THE MUNICIPALITY OF LUČANI

Општинско веће општине Лучани је одржало своју 59. седницу на којој је најпре разматрало програм рада међуопштинског архива за град Чачачк и општине Лучани и Горњи Милановац за 2021. годину. У овом документу се наводи да је архив у Чачку почео са радом 1948. године евидентирањем ималаца архивске грађе и њеним прикупљањем у циљу спасавања од даљег пропадања, уништења и нестајања. Од тада до данас се врши свакодневно одлагање архивске грађе око 80 метара дужине у депое који су организовани на око 500 м2 а који су модернизовани и редовно се прилагођавају новим технолошким достигнућима.

Архив је започео дигитализацију архивске грађе, дакле њено снимање, микрофилмовање и скенирање и тај посао ће бити приоритетан у овој години. Архив обавља и послове информисања и коришћење архивске грађе, издавање уверења, послове архивске библиотеке, културно – просветно пропагандну делатност, издавачку делатност. Тренутно, чачански Архив ради у сарадњи са архиварима крагујевачког, краљевачког, новопазарског, ужичког, крушевачког, јагодинског архива на низу пројеката од великог значаја за овај крај Србије. Најпре, наставља рад на пројекту -Век страдања- који се односи на догађања од Првог светског рата до данас. Затим, пројекат који се односи на развој комуникација у Западном Поморављу посебно у долини Западне Мораве у ратним, миграторним и трговинским кретањима. Трећи пројекат је увођење јединственог информационог система „АРХИС“ који подразумева сређивање, обраду, смештај конзервацију и рестаурацију архивске грађе, затим развој библиотеке, дигитализацију система претраге, израду регистра, микрофилмовање грађе.

На седници Већа је дата сагласност на програм рада Туристичке организације општине Лучани у коме су наведене промотивне активности, сарадња између привредних и других субјеката у циљу унапређења и промоције туризма у нашој општини. Програмом рада за 2021. годину се предвиђа едукација и усавршавање запослених у туризму, израда новог промотивног материјала, континуирана промоција, присутност на сајмовима туризма у земљи и иностранству. Плном је предвиђена и израда промотивног филма, израда десетогидишњег плана активности, обележавање туристичких локалитета, као и организовање промоције Драгачевског сабора трубача у великим туристичким центрима Србије, Црне Горе, Републике Српске (БиХ).

Чланови већа су разматрали и извештај републичког хидрометереолошког завода о функционисању система одбране од града на територији радарског центра „Ужице“ у протеклој години. У извештају се наводи да је током прошлогодишње сезоне било 23 дана под противградним дејством, при чему је утрошено укупно 805 ракета. Најобимније противградно дејство спроведено је 02. јула када је за одбрану седам локалних самоуправа утрошено чак 115 ракета. Општина Лучани је у 2020. години располагала са 200 противградних ракета. Уклоњени су и сви постојећи недостаци на противградним станицама и обезбеђена додатна новчана средства за рад стрелаца у прошлој години, наводи се у извештају који је Веће усвојило.

Општинско веће је на овој седници усвојило и прве измене и допуне оснивачког акта ЈКП „Дубоко“ Ужице, затим правилник о изменама везаним за доделу средстава црквама и верским заједницама, као и јавно обавештење којим се позивају спортске организација из наше општине за суфинансирање годишњих програма у области спорта.

lucani grb transparentno

КОНТАКТ

  • И-мејл predsednik@lucani.rs
  • Телефон +381 32 515 06 03
  • Адреса Југословенске армије 5, 32240 Лучани, Србија
Top