joomlarulit.com
 ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ - ZVANIČNA INTERNET PREZENTACIJA OPŠTINE LUČANI - THE OFFICIAL INTERNET PRESENTATION OF THE MUNICIPALITY OF LUČANI

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОДРЖАЛО 63. СЕДНИЦУ

Општинско веће општине Лучани је на данашњој седници најпре усвојило извештај о раду и дало сагласност на измене статута међуопштинског историјског архива којим је извршено усклађивање Статута са одлукама Закона о архивској грађи и то у делу који се односи на надлежности Архива, скраћени назив установе као и на саму делатност ове установе, затим на поступак именовања директора, каталог радних места и начин управљања и одлучиваа Управног, Надзорног већа и Стручног савета Установе.

Веће је донело и допуну одлуке о социјалној заштити која подразумева и право на бесплатну исхрану у ђачкој кухињи за свако треће дете у породици а које похађа основно образовање на територији општине Лучани. Донета је и допуна правилника о финансијској помоћи за вантелесну оплодњу која се односи на право на право за биомедицински подпомогнуту оплодњу коју могу користити жене које у моменту подношења захтева немају навршених 45. година.

Веће је донело и одлуку о покретању поступка о прибављању непокретности у циљу постављања постојења за пречишћавање отпадних вода за потребе насељених места Лучани, Гуча, Котража, Крстац, Ђераћ и Дљин.

На седници је усвојен и извештај о раду Црвеног крста за 2020. годину у коме се наводи да је Црвени крст током године, кроз разне видове помоћи, помогао близу 4000 становника, што је око једна петина укупног боја становника уз ангажовање око 80 волонтера свих узраста и три професионано запослена радника.

Веће је донело и одлуку о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине за 2020. годину, оперативни план за одбрану од поплава за воде другог реда на територији општини као и предлог решења о именовању Славка Радосавчевића за директора Библиотеке за наредне четири године а који је и до сада обављао ову функцију.

lucani grb transparentno

КОНТАКТ

  • И-мејл predsednik@lucani.rs
  • Телефон +381 32 515 06 03
  • Адреса Југословенске армије 5, 32240 Лучани, Србија
Top