joomlarulit.com
 ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ - ZVANIČNA INTERNET PREZENTACIJA OPŠTINE LUČANI - THE OFFICIAL INTERNET PRESENTATION OF THE MUNICIPALITY OF LUČANI

Девет милиона за доградњу собе и уређење дворишта вртића у Гучи

У оквиру Пограма подршке за спровођење мера популационе политике, министарка задужена за демографију и популациону политику, професор др Славица Ђукић Дејановић, потписала је данас  уговор са председником општине Лучани, Миливојем Доловићем о додели бесповратних средстава у вредности од 7,8 милиона динара за суфинансирање пројекта популационе политике у локалној самоуправи.  Вредност реализације комплетног пројекта износи 9.2 милиона динара а општина Лучани је обезбедила 1.4 милона.

Опширније: Девет милиона за доградњу собе и уређење дворишта вртића у Гучи

ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА

На основу члана 16. Одлуке о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса који реализују удружења („Службени гласник општине Лучани“, број 4/2019), Начелник општинске управе општине Лучани, дана 15.04.2019. године донео је ОДЛУКУ о избору програма удружења којима се додељују средства из буџета Општине Лучани за 2019. годину.

Опширније: ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА

Одлука o избору пријава цркава и верских заједница којима се додељују средства из буџета Општине Лучани за 2019. годину

На основу члана 9. и 10. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава црквама и верским заједницама бр. 06-73-14/2017-I од 27.12.2017. године, Начелник општинске управе општине Лучани, дана 15.04.2019. године донeo je ОДЛУКУ o избору пријава цркава и верских заједница којима се додељују средства из буџета Општине Лучани за 2019. годину.

Опширније: Одлука o избору пријава цркава и верских заједница којима се додељују средства из буџета Општине...

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ

На основу чланова 4. и 83. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ број 21/16, 113/17 и 95/18), чланова 4. и 5. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ број 95/16), Кадровског плана Општинске управе општине Лучани за 2019. годину број 06-16-6/2019-I од 26. 02. 2019. године и Решења Општинске управе општине Лучани о попуњавању извршилачког радног места, број 112-31/2019-07 од 08. 04. 2019. године, Општинска управа општине Лучани, дана 11. 04. 2019. године објављује


ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ

Опширније: ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ

Позив за достављање иницијатива за додељивање јавних признања општине Лучани

На основу члана 10. Одлуке о дану општине Лучани и јавним признањима општине Лучани ("Сл. гласник РС" бр. 6/2000), објављује се Позив за достављање иницијатива за додељивање јавних признања општине Лучани.

Опширније: Позив за достављање иницијатива за додељивање јавних признања општине Лучани

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ

На основу чланова 4. и 83. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ број 21/16, 113/17 и 95/18), чланова 4. и 5. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ број 95/16), Кадровског плана Општинске управе општине Лучани за 2019. годину број 06-16-6/2019-I од 26. 02. 2019. године и Решења Општинске управе општине Лучани о попуњавању извршилачког радног места, број 112-33/2019-07, од 04. 04. 2019. године, Општинска управа општине Лучани, дана 10. 04. 2019. године објављује


ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ

Опширније: ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ

На основу члана  4. и члана 83. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ број 21/16, 113/17 и 95/18)  члана 4. и члана 5. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ број 95/16), Кадровског плана Општинске управе општине Лучани за 2019. gодину број 06-16-6/2019-I од 26. 02. 2019. године и Решења Општинске управе општине Лучани о попуњавању извршилачког радног места, број  112-32/2019-07, дана 04. 04. 2019. године, Општинска управа општине Лучани, дана 09. 04. 2019. године објављује 


ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ

Опширније: ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ

ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА

Комисија за избор програма удружења на основу Одлуке о расписивању Јавног конкурса за достављање пријава ради доделе средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса који реализују удружења средствима из буџета Општине Лучани у 2019. години извршила је пријем, отварање и административну проверу пристиглих пријава програма и сачинила овај извештај.

Опширније: ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ

На основу члана 4. и члана 83. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. РС“ број 21/16, 113/17 и 95/18), члана 4. и члана 5. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ број 95/16), Кадровског плана Општинске управе општине Лучани за 2019. годину број 06-16-6/2019-I од 26. 02. 2019. године и Решења Општинске управе општине Лучани о попуњавању извршилачког радног места, број 112-26/2019-07 од 28. 03. 2019. године, Општинска управа општине Лучани, дана 02. 04. 2019. године објављује


ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ

Опширније: ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ

Капитална улагања у путну инфраструктуру општине Лучани

Окончани су радови на уклањању Лишке стене на путном правцу Лучани - Гуча и урађено завршно асвалтирање те деонице пута. Ова инвестиција вредела је 110 милиона динара а финансирало је јавно предузеће "Србијапутеви".

Опширније: Капитална улагања у путну инфраструктуру општине Лучани

Скупштина усвојила планове пословања предузећа и установа

У Лучанима је одржана четврта седница СО Лучани на којој су усвојени извештаји о реализацији програма пословања ЈП „Рзав“ Ариље, као и програм пословања овог предузећа за 2019.годину. Јавно предузеће „Рзав“ Ариље је у прошлој години остварило нето добит у износу од 11.832.000 динара. Укупно је испоручено 16.699.000м3 воде, од чега је општини Лучани испоручено 1.300.000 м3 воде. Планиран приход обог предузећа за 2019.годину износи 267.760.000 динара. У пројекат“ Изградња бране и акумулације Сврачково“ у овој години планирано је улагање у износу 494.232.000 динара, рекао је директор ЈП „Рзав“ Ариље Зоран Бараћ.

Опширније: Скупштина усвојила планове пословања предузећа и установа

Веће именовало Наташу Вујичић за начелника ОУ

У Лучанима је данас одржана шеста седница Општинског већа на којој је за начелника Општинске управе именована Наташа Вујичић, дипломирани правник из Лучана. Након избора конкурсне комисије и објављивања јавног конкурса у дневном листу „Политика“, приспела је једна пријава која је испуњавала потребне услове. Комисија је листу кадидата доставила Општинском већу које је данас именовало Наташу Вујичић за начелника Општинске управе. Мандат новоизабраној начелници трајаће пет година.

Опширније: Веће именовало Наташу Вујичић за начелника ОУ

Веће усвојило финансијске и планове рада општинских установа

У Лучанима је данас одржана седница Општинског већа на којој је најпре разматран и усвојен план рада и финансијски план Дома здравља Лучани за 2019. годину. Из општинског буџета за Дом здравља ове године биће издвојено 10,5 милиона динара а ова средства биће уложена у инвестиционо одржавање, набавку неопходних медицинских апарата и возила. Циљ Дома здравља у 2019.години је побољшање услова и ефикасности рада запослених, као и увођење нових дијагностичких процедура као што је рано откривање поремећаја вида и слуха код мале деце, рекла је вд директора Дома здравља Лучани, др Даница Стефановић.

Опширније: Веће усвојило финансијске и планове рада општинских установа

Веће усвојило планове рада општинских јавних предузећа

У Лучанима је одржана четвтра седница Општинског већа на којој је разматран и усвојен програм пословања ЈП „Драгачево путеви“ за 2019. годину као и план и програм коришћења субвенција општине Лучани према овом предузећу. Програмом пословања предвиђено је 66 милиона динара за одржавање општинских путева и седам милиона динара за одржавање јавне расвете, односно делатности за које је предузеће и основано. Субвенције општине у износу од 12 милиона биће утрошене за набавку механизације неопходне за рад предузећа, рекао је директор ЈП „Драгачево путеви", Милија Миленковић.

Опширније: Веће усвојило планове рада општинских јавних предузећа

НА ПРОЛЕЋЕ ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ АУТО-ПУТА ОД ПРЕЉИНЕ ДО ПОЖЕГЕ

Потпредседница Владе Србије и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, проф. др Зорана Михајловић, одржала је у уторак састанак са градоначелником Чачка и председницима општина Лучани, Пожега, Лапово и Баточина, са којима је разговарала о почетку изградње деонице Коридора 11 од Прељине до Пожеге и завршетку саобраћајнице Крагујевац - Баточина.

Опширније: НА ПРОЛЕЋЕ ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ АУТО-ПУТА ОД ПРЕЉИНЕ ДО ПОЖЕГЕ

lucani grb transparentno

КОНТАКТ

  • И-мејл predsednik@lucani.rs
  • Телефон +381 32 515 06 03
  • Адреса Југословенске армије 5, 32240 Лучани, Србија
Top