joomlarulit.com
 ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ - ZVANIČNA INTERNET PREZENTACIJA OPŠTINE LUČANI - THE OFFICIAL INTERNET PRESENTATION OF THE MUNICIPALITY OF LUČANI

Општина Лучани пружаће помоћ и подршку општинама на Косову и Метохији

Градови и општине Србије пружиће помоћ и подршку општинама на Косову и Метохији у којима претежно живи српско становништво, а председници три општине из Србије које већ сарађују са општинама на KиМ, очекују да ће иницијатива Канцеларије за КиМ, ту сарадњу проширити и додатно је ојачати. Градови и општине Србије пружиће помоћ и подршку општинама на Косову и Метохији у којима претежно живи српско становништво, а председници три општине из Србије које већ сарађују са општинама на KиМ, очекују да ће иницијатива Канцеларије за КиМ, ту сарадњу проширити и додатно је ојачати. 

Опширније: Општина Лучани пружаће помоћ и подршку општинама на Косову и Метохији

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07 и 83/14 - др. закон), члана 7. Одлуке о буџету општине Лучани за 2018. годину („Сл. гласник општине Лучани“ бр. 1/2018), члана 2. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава црквама и верским заједницама број 06-73-14/2017-I од 27.12.2017. године, члана 105. Статута општине Лучани („Сл. гласник општине Лучани“ бр. 4/14) и Решења о образовању комисије за спровођење јавног конкурса за расподелу буџетских средстава црквама и верским заједницама број 119-4/2018-IV-05 од 14.02.2018. године,

Комисија за спровођења јавног конкурса за расподелу буџетских средстава црквама и верским заједницама 14.02.2018. године, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

У ОПШТИНИ ЛУЧАНИ ЗА 2018. ГОДИНУ

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ

 

 

Јавни позив за достављање пријава ради финансирања програма од јавног интереса који реализују удружења средствима из буџета Општине Лучани у 2018. години

На основу члана  38. Закона о удружењима  („Службени гласник РС" број 51/2009 и 99/2011), члана 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС“, бр. 8/2012, 94/2013 93/2015), члана 7. Одлуке о буџету општине Лучани за 2018. годину  („Сл. гласник општине Лучани“ бр. 1/2018), Одлуке о средствима за финансирање програма од јавног интереса коју реализују удружења број 06-100-4/2015-I од 27.11.2015. године, Одлука о изменама и допунама Одлуке о средствима за финансирање програма од јавног интереса коју реализују удружења број 06-4-3/2016- I од 11.03.2016. године и Решења о образовању комисије за избор програма удружења који се финансирају из буџета општине, средствима обезбеђеним у разделу Општинске управе општине Лучани број: 119-3/2018-IV од 05.02.2018. године, Одлуке о расписивању Јавног конкурса за достављање пријава ради финансирања програма удружења средствима из буџета Општине Лучани за 2018. годину број: 119-3/2018-IV/5 од 09.02.2018, Комисија за избор програма удружења Општине Лучани, дана 09.02.2018. године расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА РАДИ ФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈИ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА СРЕДСТВИМА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ У 2018. ГОДИНИ

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ПРОЈЕКТА - Партија 1

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ПРОЈЕКТА - Партија 2

ОБРАЗАЦ - СПИСАК КОРИСНИКА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 

ОБРАЗАЦ - ИЗЈАВА О ТАЧНОСТИ ПОДАТАКА И УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА

Одржана редовна седница Штаба за ванредне ситуације

Лучански Штаб за ванредне ситуације одржао је 63. седницу на којој је разматрао годишњи извештај о раду штаба за претходну годину, план рада за текућу 2018. годину, оперативни план општинског штаба за одбрану од поплава за воде другог реда, затим годишњи програм мера и радова на смањењу ризика од поплава, разматран извештај о противградној заштити и извештај ЈП "Драгачево путеви" у вези са габионским преградама.

Опширније: Одржана редовна седница Штаба за ванредне ситуације

НОВИ НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ - ВЕСНА КОДРАНОВ

У Лучанима је одржана 67. седница Општинског већа на којој је за начелника Општинске управе општине Лучани постављена Весна Кодранов, дипломирани правник из Лучана.Начелник се поставља на 5 година, а на конкурс за попуњавање овог радног места пријаву су поднела два кандидата, рекла је председница општине Весна Стамболић.

На 67.седници Општинског већа дата је сагласност на утврђивање јединствене економске цене финансирања програма васпитања и образовања у ПУ „Наша радост“ Лучани за 2018. годину која износи 21.120 динара месечно. Учешће буџета је 80% односно 16.900 динара,док 20% плаћају родитељи и то ће у 2018.години износити 4.220 динара што је за 110 динара више него у 2017. За припремни предшколски програм, учешће родитеља је 2.530 динара.

Опширније: НОВИ НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ - ВЕСНА КОДРАНОВ

Пројекат ОПИС - Резултати јавног позива

Комисија за избор корисника подршке за запошљавање у области одрживе пољопривреде, у оквиру пројекта „Одржива пољопривреда, одржива инклузија, одрживо село“ који финансира ГИЗ, у оквиру програма „Иницијатива за инклузију“, објављује Листу реда првенства и Одлуку о избору корисника подршке.Комисија за избор корисника подршке за запошљавање у области одрживе пољопривреде, у оквиру пројекта „Одржива пољопривреда, одржива инклузија, одрживо село“ који финансира ГИЗ, у оквиру програма „Иницијатива за инклузију“, објављује Листу реда првенства и Одлуку о избору корисника подршке.Комисија за избор корисника подршке за запошљавање у области одрживе пољопривреде, у оквиру пројекта „Одржива пољопривреда, одржива инклузија, одрживо село“ који финансира ГИЗ, у оквиру програма „Иницијатива за инклузију“, објављује Листу реда првенства и Одлуку о избору корисника подршке.Комисија за избор корисника подршке за запошљавање у области одрживе пољопривреде, у оквиру пројекта „Одржива пољопривреда, одржива инклузија, одрживо село“ који финансира ГИЗ, у оквиру програма „Иницијатива за инклузију“, објављује Листу реда првенства и Одлуку о избору корисника подршке.


Преузмите:

Листа реда првенства

Одлука

ЈАВНО ОБАВЕШТЕЊЕ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА О ПРИЈАВЉИВАЊУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ОПШТИНИ ЛУЧАНИ ЗА 2019. ГОДИНУ

 На основу чланова 137. и 138. Закона о спорту (Сл. гласник РС“, број 10/16) и члана 21. Правилником о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Лучани, број 06-54-6/2017-III од 25. 09. 2017. године,

            Општинско веће општине Лучани, на седници одржаној 26. 01. 2018. године, објављује

ЈАВНО  ОБАВЕШТЕЊЕ 

СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА О ПРИЈАВЉИВАЊУ  ЗА СУФИНАНСИРАЊЕГОДИШЊИХ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ОПШТИНИ ЛУЧАНИ ЗА 2019. ГОДИНУ

Опширније: ЈАВНО ОБАВЕШТЕЊЕ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА О ПРИЈАВЉИВАЊУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА У...

ЈАВНО ОБАВЕШТЕЊЕ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У ОПШТИНИ ЛУЧАНИ ЗА 2018. ГОДИНУ

На основу члана 141. Закона о спорту (Сл. гласник РС“, број 10/16), члана 5. Правилника о категоризацији спортских организација Општини Лучани, број 06-54-7/2017-III од 25. 09. 2017. године и члана 1. Правилника о изменама Правилника о категоризацији спортских организација Општини Лучани, број 06-54-7/2017-III од 25. 09. 2017. године,

            Општинско веће општине Лучани, на седници одржаној 26. 01. 2018. године, објављује

 

ЈАВНО  ОБАВЕШТЕЊЕ 

СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У ОПШТИНИ ЛУЧАНИ ЗА 2018. ГОДИНУ

Опширније: ЈАВНО ОБАВЕШТЕЊЕ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У ОПШТИНИ ЛУЧАНИ...

Засади малињака - донација за двадесет породица

У Лучанима је у петак 19. јануара потписан уговор између представника удружења Иницијативе за развој и сарадњу из Београда и председника општине Лучани. Овим уговором у партнерству општине Золикон из Цириха и општине Лучани обезбеђују се средства за двадесетак породица које су спремне да се баве малинарством.

Опширније: Засади малињака - донација за двадесет породица

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ПРОЈЕКТА "ЗАСАД ЗА ЗАЈЕДНИЦУ"

Општи циљ пројекта је смањење сиромаштва руралне популације кроз поболјшање социо-економског статуса малих, пољопривредних газдинстава са територије Општине Лучани.Општи циљ пројекта је смањење сиромаштва руралне популације кроз поболјшање социо-економског статуса малих, пољопривредних газдинстава са територије Општине Лучани.

Пројекат спроводе имплементациони партнери Иницијатива за развој и сарадњу (IDC) и Општина Лучани.Пројекат финансирају Општна Золликон (Цирих, Швајцарска) и Општина Лучани (Србија).
Подршка пољопривредним газдинствима у Лучанима, предвиђена овим пројектом обухвата:

  1. Едукација изабраних корисника пројекта на тему подизања засада и узгајања малине 
  2. Економска подршка изабраним корисницима пројекта кроз доделу садница и других материјала потребних за подизање засада, система за наводњавање кап по кап и противградне мреже.

У наставку можете пронаћи целокупан текст јавног позива као и образац пријаве за остваривање права на подршку у оквиру Пројекта.


ЈАВНИ ПОЗИВ

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ 

ПРИСТАНАК ЗА ОБРАДУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

УСВОЈЕН БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ ЗА 2018. ГОДИНУ

Одборници локалног парламента у Лучанима усвојили су на данашњој седници буџет за 2018. годину. На предлог одлуке о буџету стигло је укупно 12 амандмана, како из редова опозиције (Двери и Један тим) тако и од групе одборника владајуће коалиције. Усвојено је пет амандмана чији подносилац је била владајућа коалиција и за које је гласало 30 од укупно 45 одборника, док је сам буџет подржало 35 одборника. За пет амандмана које је поднелс владајућа већина, шеф одељења за буџет и финансије је рекла да би њиховим прихватањем буџет општине морао да се задужи за 76,5 милиона динара, плус износ за камате, тако да би дефицит буџета износио 69 милиона динара.

Пре гласања за по

Опширније: УСВОЈЕН БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ ЗА 2018. ГОДИНУ

Суфицит од 40 милиона у 2017, привремено финансирање у 2018

Данас је одржана седница Општинског већа на којој је усвојена одлука о привременом финансирању општине Лучани за 2018. годину. Ова одлука је уследила након изостајања разматрања предлога одлуке о буџету за наредну годину од стране Скупштине општине, на седници која је одржана 27.12.2017. године.

Опширније: Суфицит од 40 милиона у 2017, привремено финансирање у 2018

Одборници усвојили други ребаланс општинског буџета

На седници Скупштине општине Лучани која је одржана у среду 27.децембра у Гучи, одборници су усвојили други ребаланс за 2017. годину, којим је опредељено око 18 милиона, између осталог за следеће намене: рад народне кухиње, куповину котла за Дом здравља у Гучи, путну инфраструктуру, исплату противградних стрелаца, превоз отпада до депоније "Дубоко".

Опширније: Одборници усвојили други ребаланс општинског буџета

Позив на јавну расправу о буџету

Општинска управа општине Лучани позива све заинтересоване субјекте да изнесу своје примедбе на предлог буџета за 2018. годину, на јавној расправи, у понедељак 25.12. од 13 часова, у просторијама општинске управе у згради Општине Лучани.

 

НАЦРТ БУЏЕТА ЗА 2018. ГОДИНУ

НОРМАТИВНИ ДЕО БУЏЕТА ЗА 2018. ГОДИНУ СА ОБРАЗЛОЖЕЊЕМ - ПРЕДЛОГ

Јавни позив – запошљавање теже запошљивих категорија становништва

Општина Ариље, у партнерству са Општинама Нова Варош, Чајетина, Бајина Башта, Пожега и Лучани, РРА Златибор Ужице, Удружењем „Феномена“ Краљево и Грађанском ромском иницијативом ГРИН Ариље, спроводи пројекат „Одржива пољопривреда, одржива инклузија, одрживо село - ОПИС“ који финансира ГИЗ у оквиру програма „Иницијатива за инклузију".

Опширније: Јавни позив – запошљавање теже запошљивих категорија становништва

lucani grb transparentno

КОНТАКТ

  • И-мејл predsednik@lucani.rs
  • Телефон +381 32 515 06 03
  • Адреса Југословенске армије 5, 32240 Лучани, Србија
Top