joomlarulit.com
 ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ - ZVANIČNA INTERNET PREZENTACIJA OPŠTINE LUČANI - THE OFFICIAL INTERNET PRESENTATION OF THE MUNICIPALITY OF LUČANI

Одборници определили више новаца за пољопривреднике и стипендисте

Одборници Скупштине општине Лучани су одржали редовно заказану 15. седницу на којој су данас разматрали 27. тачака дневног реда. Најпре су усвојени извештаји о раду ЈП "Рзав" Ариље" и ЈКП "Дубоко" Ужице у претходној години.  

Опширније: Одборници определили више новаца за пољопривреднике и стипендисте

Предлог Већа Скупштини: Зоран Вучићевић директор ЈКП "Комуналац"

Након спроведеног конкурса, Општинско веће општине Лучани је на својој 36. седници дало предлог Скупштини општине да за директора ЈКП "Комуналац" Лучани именује Зорана Вучићевића из Ђераћа, на период од четири наредне године.

Опширније: Предлог Већа Скупштини: Зоран Вучићевић директор ЈКП "Комуналац"

Веће донело одлуке из области цивилне заштите и туризма

Веће донело одлуку о потписивању међуопштинских споразума

Одлука о усвајању споразума о сарадњи у области смањења ризика од катастрофа и послова развоја цивилне заштите градова и општина у сливу Западне Мораве донета је, између осталог, на јучашњој седници Општинског већа општине Лучани.

Опширније: Веће донело одлуке из области цивилне заштите и туризма

Веће донело одлуке из области пољопривреде

Веће донело програм подршке пољопривредне политике

Општинско веће је на седници одржаној у понедељак 9 марта, донело и програм подршке за спровођење пољопривредне политике општине Лучани за текућу годину. Буџет за програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја у 2020. години износи 36.350.000,00 динара. Овај буџет разврстан је кроз следеће општинске мере:

Опширније: Веће донело одлуке из области пољопривреде

ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу новчаних средстава за финансирање вантелесне оплодње у 2020. години

На основу члана 7. Одлуке о буџету општине Лучани за 2020. годину (,,Сл. гласник општине Лучани“ бр.28/19) и Правилника о критеријумима, начину и поступку за остваривање права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу (,,Сл. гласник општине Лучани“ бр.1/20), Комисија за вантелесну оплодњу општине Лучани, дана 09.03.2020. године, објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу новчаних средстава за финансирање вантелесне оплодње у 2020. години

Опширније: ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу новчаних средстава за финансирање вантелесне оплодње у 2020. години

Одлука o избору пријава цркава и верских заједница којима се додељују средства из буџета Општине Лучани за 2020. годину

На основу члана 9. и 10. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава црквама и верским заједницама бр. 06-73-14/2017-I од 27.12.2017. године, Начелник општинске управе општине Лучани, дана 06.03.2020. године доноси

Одлуку o избору пријава цркава и верских заједница којима се додељују средства из буџета Општине Лучани за 2020. годину

ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРИЈАВА

УВИД У ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ

На основу члана 14.став 1 и чл.15 и 21. Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“ број 104/09 и 99/11) , тачака 9. и 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, бр.15/12 и 88/18), и Одлуке о расписивању избора за народне посланике Народне скупштине РС (Сл.гласник РС“ , број 19/20) расписаних за 26.април 2020.године, Општинска управа општине Лучани

ИЗЛАЖЕ НА УВИД ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ

Опширније: УВИД У ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ

Седам милиона за популациону политику општине Лучани од надлежног министарства

Председник општине Лучани, Миливоје Доловић је са Славицом Ђукић Дејановић, министарком за демографију и популациону политику потписао уговор о финансирању мера популационе политике у 2020. години на нашој територији. Укупна вредност уговора износи преко осам милиона динара, од чега локална самоуправа обезбеђује 1,2 милиона динара а надлежно министарство седам милиона динара.

Опширније: Седам милиона за популациону политику општине Лучани од надлежног министарства

Веће усвојило извештаје о раду и донело нове одлуке

Општинско веће општине Лучани је одржало 34. седницу на којој су најпре, разматрани извештаји о раду Црвеног крста, Културног центра, затим одлука о стипендирању студената за потребе корисника буџета као и одлука о регулисању саобраћаја у насељеним местима наше општине.

Опширније: Веће усвојило извештаје о раду и донело нове одлуке

Веће усвојило извештаје, донело планове рада и утврдило економску цену вртића

Општинско веће општине Лучани је одржало 32. седницу на којој су најпре разматрани  и усвојени извештаји о раду регионалних јавних предузећа "Рзав" Ариље и "Дубоко" Ужице. У извештају ЈП "Рзав " Ариље се наводи да је током претходне године предузеће произвело и испоручило 17,5 м3 воде за пиће, што је за 7,9 одсто више у односу на план. На основу извештаја Завода за јавно здравље из Ужица и Чачка, током читаве године вода је била доброг квалитета. За овај период предузеће је остварило добит од 13,6 милиона динара.  План је остварен 98 одсто. Инвестициона улагања су доста мања у односу на план. Пројекат профила "Сврачково" се финансира из удружених средстава оснивача и ресорног министраства. Урађен је и пројекат санације клизишта који успорава реализацију пројекта "Сврачково" a завршетак радова на акумулацији се очекује до 2025. године.  

Опширније: Веће усвојило извештаје, донело планове рада и утврдило економску цену вртића

Општински штаб за ванредне ситуације одржао редовну седницу

Општински штаб за ванредне ситуације општине Лучани је одржао своју 85.седницу на којој је између осталих разматран годишњи извештај о раду штаба у претходној години. У делу који се односи на стање угрожености од елементарних непогода и других несрећа, наводи се да су на територији општине последњих година регистроване бројне појаве клизишта, одрона, орозија, снежних и кишних падавина, снежних наноса и поледица.

Опширније: Општински штаб за ванредне ситуације одржао редовну седницу

ПРАВИЛНИК О КРИТЕРИЈУМИМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ФИНАНСИЈСКУ ПОМОЋ ЗА ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07, 83/14 -др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18) и члана 52. Статута општине Лучани („Сл. гласник општине Лучани“ бр. 16/18),
Скупштина општине Лучани, на седници одржаној 27.01.2020. године, донела је

 

ПРАВИЛНИК О КРИТЕРИЈУМИМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ФИНАНСИЈСКУ ПОМОЋ ЗА ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ

Опширније: ПРАВИЛНИК О КРИТЕРИЈУМИМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ФИНАНСИЈСКУ ПОМОЋ ЗА...

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „КОМУНАЛАЦ ЛУЧАНИ“ ЛУЧАНИ

На основу чланoва 36, 37. и 38. Закона о јавним предузећима (,,Сл. гласник РС“ број 15/16) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа „Комуналац Лучани“ Лучани, број 06-6-2020-I од 27.01.2020. године, Скупштина општине Лучани оглашава

Опширније: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „КОМУНАЛАЦ ЛУЧАНИ“ ЛУЧАНИ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА РАДИ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈИ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА СРЕДСТВИМА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ У 2020. ГОДИНИ

На основу члана 38. Закона о удружењима  („Службени гласник РС" број 51/2009 и 99/2011 – др. закон), члана 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС“, бр. 16/2018), члана 7. Одлуке о буџету општине Лучани за 2020. годину  („Сл. гласник општине Лучани“ бр. 28/2019), Одлуке о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Сл. гласник општине Лучани“ бр. 4/2019), Одлуке о расписивању Јавног конкурс за достављање пријава ради доделе средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса који реализују удружења средствима из буџета Општине Лучани у 2020. години број: 400-38/2020-IV-05 од 27.01.2020, Начелник општинске управе општине Лучани, дана 27.01.2020. године расписује

Опширније: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА РАДИ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ...

Скупштина именовала Синишу Павловића за ВД директора Туристичке организације

На 14. седници Скупштине општине Лучани, која је одржана данас, усвојена је оставка ВД директора Туристичке организације општине Лучани и са 27 гласова за и једним уздржаним гласом постављен Синиша Павловић из Чачка за вршиоца дужности директора ове установе, на период од најдуже годину дана.

Опширније: Скупштина именовала Синишу Павловића за ВД директора Туристичке организације

lucani grb transparentno

КОНТАКТ

  • И-мејл predsednik@lucani.rs
  • Телефон +381 32 515 06 03
  • Адреса Југословенске армије 5, 32240 Лучани, Србија
Top