joomlarulit.com
 ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ - ZVANIČNA INTERNET PREZENTACIJA OPŠTINE LUČANI - THE OFFICIAL INTERNET PRESENTATION OF THE MUNICIPALITY OF LUČANI

Општинско веће донело низ одлука о комуналној делатности

Општинско веће је одржало своју 78. седницу на којој јеизмеђу осталог дата сагласност на одлуку ЈП" Рзав" Аиље, којом се за директора ЈП "Рзав" именује Зоран Бараћ, дипломирани електроинжењер из Чачка.

Утврђен је и одлука за доношење Статута општине Лучани, затим одлука о водоводу и канализацији, одлука о комуналним делатностима као и одлука о пијацама. Веће је утврдило и преддлог одлуке о комуналној хигијени, затим условима и начину снабдевања топлотном енергијом на територији општине Лучани.

Опширније: Општинско веће донело низ одлука о комуналној делатности

РАНИ ЈАВНИ УВИД ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈА ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО ЛУЧАНИ

У складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи (,,Сл. гласник РС'', бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14), Општинска управа општине Лучани оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈА ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО ЛУЧАНИ

Рани јавни увид Измена и допуна Плана генералне регулације за насељено место Лучани (текстуални и графички део) одржаће се у трајању од 15 дана, од 03. септембра 2018. године до 17. септембра 2018. године.

Опширније: РАНИ ЈАВНИ УВИД ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈА ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО ЛУЧАНИ

СТРУКТУРА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА - АНКЕТА 2018

Републички завод за статистику ће у периоду од 1. октобра до 30. новембра 2018. године спровести Анкету о структури пољопривредних газдинстава на територији Републике Србије.

Анкета ће обухватити 120.000 пољопривредних газдинстава, а за теренски рад у анкети биће ангажовано 536 анкетара. Јавни позив за пријаву кандидата за учествовање у Анкети биће расписан 15. августа 2018. године у средствима јавног информисања и на сајту РЗС-а. Пријављивање заинтересованих кандидата вршиће се искључиво путем веб апликације. 

Опширније: СТРУКТУРА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА - АНКЕТА 2018

Веће разматрало шестомесечну реализацију буџета

Општинаско веће општине Лучани је одржало седницу на којој је разматран буџет општине за првих шест месеци. Остварени приходи у периоду од јануара до јуна износе 267 милиона што је реализција од 65 одсто од планираног. Буџет је мањи за 125 милиона динара од планираног али је већи за 13.5 милиона динара у односу на исти период у прошлој години. До повећања прихода у односу на прошлу годину, дошло је услед повећања прихода од пореза на зараде, од пореза на приходе од самосталне делатности као и пореза на имовину правних и физичких лица. Тако је у првој половини године остварен суфицит од 1.4 милиона динара.

Опширније: Веће разматрало шестомесечну реализацију буџета

У Вучковици санација клизишта у Краварици изградња два моста

На регионалном путном правцу Гуча - Ивањица у месту Вучковица, почели су радови на санирању клизишта.

- Инвестиција је вредна 40 милиона динара и финансира је јавно предузеће Србијапутеви. Специфичност санације клизишта захтева пажљиво и детаљно планирање решавања проблема два клизишта. Услови су и временски и технички веома отежани. Ипак, саобраћај није заустављен, већ се наизменично пропустају возила из оба правца - истакла је председница општине, Весна Стамболић.

Паралелно са овом активношћу, на путном правцу Лучани - Краварица - Гуча изводе се радови на изградњи два моста.

- Завршени магистрални правац ће бити у функцији до 6. августа. Дакле, за Сабор трубача ће се саобраћај неометано одвијати на овом путном правцу. То је посебно важно јер ће магистрални путни правац Лучани - Гуча, због извођења радова на Лишкој стени , бити обустављен, па је путни правац за Гучу преко Краварице алтернативни правац за долазак на трубачку манифестацију у Гучи, која почиње 9. августа. Иначе, ова два моста су у склопу пројекта изградње седам мостова за које је Канцеларија за јавна улагања, локалној самоуправи Лучани одобрила 40 милиона динара. Мостове на Краваричкој реци ће највише користити мештанима Горње и Доње Краварице али ће значајно олакшати саобраћај гостима 58. Драгачевског сабора трубача - навела је председница општине, Весна Стамболић.

Завршена прва фаза рушења Лишке стене

Уклањањем растиња и изградњом приступних путева, завршена је прва фаза рушења Лишке стене на путном правцу Лучани - Гуча. Временски услови нису дозволили да извођач радова, чачански Штрабаг, раније започне уклањање стене која је, према процени саобраћајних и инспекцијских служби, постала претња за учеснике саобраћаја.

Опширније: Завршена прва фаза рушења Лишке стене

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ ЗА 2017. ГОДИНУ

На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07 и 83/14-др.закон), члана 78. Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/09… 113/17) и члана 52. став 1. тачка 2. Статута општине Лучани ("Службени гласник општине Лучани", број 4/2014) Скупштина општине Лучани је на седници одржаној дана 05. јуна 2018. године, донела На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07 и 83/14-др.закон), члана 78. Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/09… 113/17) и члана 52. став 1. тачка 2. Статута општине Лучани ("Службени гласник општине Лучани", број 4/2014) Скупштина општине Лучани је на седници одржаној дана 05. јуна 2018. године, донела

ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ ЗА 2017. ГОДИНУ

ДОКУМЕНТ (преузимање)

Штаб увео ванредно стање на делу територије општине

Данас је поново одржана седница Штаба за ванредне ситуације на којој су донета два кључна закључка. Најпре закључак о укидању одлуке Штаба о увођењу ванредног стања на читавој територији општине, која је на снази од поплава из марта 2016. године а затим и закључак о поновном увођењу ванредне ситуације на делу територије општине.

Наиме, након обилних киша у периоду од 6. до 14. јула 2018. године причињена је велика штета на путној инфраструктури, пољопривредним усевима и стамбеним објектима. На основу сагледаних последица, општински Штаб за ванредне ситуације је најпре донео одлуку о укидању ванредне ситуације која је била на снази од 07. марта 2016. године а онда и одлуку о проглашењу ванредне ситуације на делу територије општине, и то у насељеним местима: Дљин, Ђераћ, Крстац, Турица, Лис, Доња и Горња Краварица, Рти, Живица, Вича, Котража, каона, Горачићи, Расовац, Горњи и Доњи Дубац и Глог.

Обилне јулске кише су узроковале бујичне потоке који су највећу штету нанели на путевима у свим месним заједницама уз значајан број одрона и клизишта. Штаб је зато донео одлуку да приступи хитној поправци путева за чију поправку ће из буџета бити издвојено два милиона динара.

Веће на седници донело низ одлука

Општинско веће општине Лучани је одржало своју 76. седницу на којој је, између осталог, утврђен предлог решења о давању сагласности на одлуку ЈП " Рзав" Ариље а којом се добит у претходној години пословања преусмерава за покриће губитка из ранијих година. Дуг је настао 2013. године када је био велики отпис потраживања према комуналним предузећима.

Веће је прихватило и информацију Управног одбора ЈП "Рзав" Ариље о стању дуга јавних предузећа према "Рзаву" који износи око 16 милиона. Од тог износа лучански Комуналац дугује око шест милиона. ЈП"Комуналац" Лучани је доставило захтев Рзаву за отпис камате од 1,9 милиона о чему ће управа предузећа донети одлуку. Веће је усвојило и извештај о ревизији годишњег финансијског извештаја ЈП "Рзав".

Опширније: Веће на седници донело низ одлука

ШТАБ У СТАЛНОМ ЗАСЕДАЊУ

Данас у 13 сати у Лучанима је одржана хитна седница Штаба за ванредне ситуације, а након обиласка теритотије општине и сагледавања последица ноћашњих обилних падавина.

Наиме, ноћас и јутрос на територији општине Лучани у кратком временском периоду пало је од 20-30 милилитара воде по метру квадратном кроз обилне кишне падавине. Корито река Бјелица је пуно, а на појединим деловима је дошло до изливања на пољопривредном земњишту у МЗ Турица и у Лису на површини до 15 хектара.

Обилне кише и бујични потоци нанели су велике штете на некатегорисаним путевима у свим месним заједницама. Постоји велики број одрона како на некатегорисаним тако и на општтинским путевима првог и другог приоритета.

За сада нису угрожени стамбени објекти ни привредна друштва. Штаб је у сталном заседању и ангажована су сва оспособљена правна лица и то ЈКП Комуналац, ЈП Драгачево путеви, Србијаводе, Морава Чачак, Штрабаг Чачак, Црвени крст, Полиција као и остали субјекти у праћењу и отклањању насталих последица.
Обавештавају се грађани да нема разлога за панику јер се ситуација прати из минута у минут.

ЗАСЕДАЊЕ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Данас је у Лучанима одржана друга ванредна седница општинског штаба за ванредне ситуације на којој је разматрана информација о насталој штети на подручју општине Лучани након јучерашњег града, суградице и обилних кишних падавина.

Наиме, током јучерашњег дана у интервалу од 21 до 22 часа на територији наше општине пала је велика количина града, Овом непогодом посебно су захваћене месне заједнице Доња Краварица и Лис. Град и киша су донеле велике штете на воћњацима и пољопривредним културама. Такође, услед ових непогода дошло је и до оштећења путева, посебно некатегорисаних као и појаве нових клизишта. У синоћнем невремену дејствовано је са осам противградних станица и утрошено је укупно 68 противградних ракета.

Штаб је донео закључак о формирању комисије за процену насталих штета на пољопривредним културама и комисије за процену штете настале на инфраструктурним објектима, путевима, мостовима и пропустима.
Штаб обавештава грађане, посебно из месних заједница Доња Краварица и Лис да могу извршити пријаве насталих штета на одговарајућим обрасцима у локалној самоуправи.

Пријем за носиоце Вукове дипломе

Председница општине Лучани Весна Стамболић, организовала је пријем за носиоце Вукове дипломе из основних и средње школе. Поред вуковаца, признања локалне самоуправе добили су и ученици који су освојили прва три места на републичким такмичењима. Овом приликом председница је истакла да су богатсво општине, млади паметни и способни људи који после школовања треба да се врате у своје место и помогну развој наше општине.

У школској 2017 - 2018. години на територији опшртине Лучани добило је 13 ученика основних и средњих школа. Ђак генерације средње школе "Драгачево" Алекса Мијатовић ће бити стипендиста општине Лучани.

ПАРАСТОС ПАЛИМ ВОЈНИЦИМА НА БЈЕЛОШЕВЦУ

Државни, верски и историјски празник Видовдан обележен је у општини Лучани парастосом свим војницима са територије општине Лучани, палим на бојиштима бранећи праг отаџбине у оба светска рата. Помен ратницима уприличен је на Бјелошевцу, где се налази спомен обележје жртвама првог и другог светског рата.

Битка на Бјелошевцу имала је локални карактер али је била значајна за исход ратних операција које су се водиле у Колубарској бици 1914. године.

Приближно у исто време на истом месту, три деценије касније, вођене су борбе између јединица народноослобоилачке војске и немачког окупатора за ослобађање територије општине Лучани али и Пожеге и Ужица.

На простору општине има 86 споменика што указује да су драгачевци у великој мери учествовали у борбама у ослобађању не само овог краја него и читаве Србије.Сећање на жртве првог и другог светског рата чувају се путем адекватне бриге спомен обележја. Задње две три године уређују се споменици у Дљину, Лису, Лисицама, Марковици, Вичи. Помогнута је и МЗ Лис која није имала споменик обележје а у плану је уређење споменика на Бјелошевцу, као и Пантелић чесме. У години када Савез бораца слави 70 година од оснивања уз подршку локалне самоуправе и војске Србије биће завршена реконструкција пута до врха Бјелошевца у дужини од око 2 километра речено је на овом скупу.

Општина Лучани ће завршити започете радове на овом путном правца заједно са асвалтирањем а циљ нам је да се уреди и простор испред самог споменика истакао је члан општинског већа, Зоран Пантелић.

Поред представника општине Лучани и СУБНОРА, парастосу су присуствовали чланови МЗ Крстац и црквене општине Лучани и Пожега.

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПОЉОПРИВРЕДИ У 2018. ГОДИНИ

На основу тачке 2.1.12. Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Лучани који је Скупштина општине Лучани донела на седници одржаној 05.06.2018.године, број: 06-35-11/2018-I а по претходно прибављеној Сагласности Министарства пољопривреде шумарства и водопривреде број:320-00-3309/2018-09 од 16.05.2018.године и на основу члана 90. Статута општине Лучани (Службени гласник општине Лучани број 4/14),

Председник општине Лучани , дана 20. јуна 2018.године расписујe

КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПОЉОПРИВРЕДИ У 2018 ГОДИНИ

Предмет Конкурса:

* бесповратни подстицаји за пољопривреду општине Лучани у 2018. години (Табела 1.)

* ближе уређивање услова и начина коришћења подстицаја за пољопривреду

* услови за остваривање права на подстицаје

* потребна документација, рок за подношење Захтева и друге потребне информације за коришћење подстицаја

* избор корисника средстава за реализацију Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Лучани за 2018. годину.

* Текст Конкурса биће објављен на огласној табли Општинске управе општине Лучани у Лучанима и у Гучи, у Службеном гласнику општине Лучани и на званичном сајту општине Лучани www.lucani.rs

Опширније: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПОЉОПРИВРЕДИ У 2018. ГОДИНИ

ДАН ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ

У недељу 10. јуна у  Лучанима одржана свечана седница Скупштине општине, посвећена 10. јуну - дану општине Лучани.  Дан општине Лучани – 10. јун обележава се у знак сећања на један од најзначајнијих историјских догађа у нашој општини који се догодио у селу Ртарима 1815. године у време другог српског устанка.  После окршаја на Љубићу, турци су били принуђени да се повуку из Чачка. Наши лучански устаници су у Ртарима опколили турке, који су претрпели страховит пораз. Историчари наводе да их је око 10 хиљада кренуло из Чачка, а до Сјенице се пробило свега 300. Сматра се да је у Ртарима погинуло око 1000 турака. Уз устанике са територије општине Лучани се борио и велики српски вођа, Милош Обреновић. 

Седници су присуствовали представници Владе Србије, републичких јавних предузећа, Војске Србије, полиције, судства, и других државних органа, представници округа, градоначелници, председници општина, представници српске православне цркве, одборници, председници месних заједница, добитници овогодишњих јавних признања. 

Опширније: ДАН ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ

lucani grb transparentno

КОНТАКТ

  • И-мејл predsednik@lucani.rs
  • Телефон +381 32 515 06 03
  • Адреса Југословенске армије 5, 32240 Лучани, Србија
Top