joomlarulit.com
 ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ - ZVANIČNA INTERNET PREZENTACIJA OPŠTINE LUČANI - THE OFFICIAL INTERNET PRESENTATION OF THE MUNICIPALITY OF LUČANI

zivotna sredina inspekcija

Инспектор за унапређење и заштиту животне средине

Опис послова: врши инспекцијски надзор у комуналној и области заштите животне средине, заштите ваздуха од загађења, земљишта, вода и водотокова, заштите животне средине у области емитовања буке, налаже и предузима мере у смислу смањења емисије опасних и штетних материја; утврђује минимално техничке услове за обављање делатности са аспекта заштите животне средине; врши инспекцијски надзор над применом прописа који се односе на комунални ред, хигијену и опште уређење насеља и надзор над применом одредаба прописа о комуналним делатностима; врши инспекцијски надзор над радом јавних предузећа, инспекцијски надзор у јавном превозу у оквиру надлежности општине, као и надзор над одржавањем локалних и некатегорисаних путева; води првостепени поступак у области издавања одобрења за обављање такси превоза, издавање такси дозвола, такси легитимација и допунских такси дозвола; врши надзор над обављањем такси превоза; учествује и припрема управне акте у поступку категоризације угоститељских објеката за смештај у домаћој радиности и сеоских туристичких домаћинстава; води потребну евиденцију и покреће поступак за утврђивање прекршајних и других видова одговорности за прекршиоце, учествује у раду општинских комисија; води евиденцију о употреби моторног возила и доставља их обрачунској служби; обавља и друге послове из делокруга одељења по налогу шефа одељења и начелника Општинске управе.

 

 ПРЕДСТАВКА
 ПЛАН РАДА
 КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ
 ИЗВЕШТАЈ

 

lucani grb transparentno

КОНТАКТ

  • И-мејл predsednik@lucani.rs
  • Телефон +381 32 515 06 03
  • Адреса Југословенске армије 5, 32240 Лучани, Србија
Top