joomlarulit.com
 ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ - ZVANIČNA INTERNET PREZENTACIJA OPŠTINE LUČANI - THE OFFICIAL INTERNET PRESENTATION OF THE MUNICIPALITY OF LUČANI

izdata resenja baner

ИЗДАТА РЕШЕЊА О ОЗАКОЊЕЊУ

Р.бр.

Број решења

Инвеститор

Катастарска парцела

Катастарска општина

Намена објекта

Датум издавања решења

 1.

 350-701/10-04

 Пантелић Милка, Лучани

 2065/2

 Лучани

 Породична стамбена зграда

 09.02.2016.

 2.

 354-144/03-04

 Станојевић Милорад, село Гуча

 1742/3

 Гуча

 Породична стамбена зграда

 19.02.2016.

 3.

 354-240/03-04

 Вујичић Станко, Гуча, Милене Лазаревић 9

 24/9

 Гуча

 Помоћна зграда

 19.02.2016.

 4.

 350-7/10-04

 Ђекић Миодраг, Гуча, Богдана Капелана бб

 3795/3

 Гуча

 Две породичне стамбене зграде

 23.02.2016. године

 5.

 354-188/03

 Вукићевић Ратко, Гуча, Милене Лазаревић 9

 24/8

 Гуча

 Помоћна зграда

 25.02.2016.

 6.

 354-224/03

 Ерић Љубомир, Гуча, 7. јула 4

 3/3

 Гуча

 Породична стамбена зграда

 25.02.2016.

 7.

 354-206/03

 Oбрадовић Смиљана, Чачак, Приштинска 12/7

 1202/1

 Ртари

 Породична стамбена зграда

 29.02.2016. године

 8.

 354-484/03

 Ристић Мирослав, Чачак, Атеница, 64  улица број 3

 584/1

 Турица

 Помоћни објекат

 29.02.2016. године

 9.

 354-28/06

 Oбрадовић Миливоје, село Рти, 32230 Гуча

 1487/2

 Гуча

 Породична стамбена зграда

 29.02.2016.

 10.

 354-131/03

 Стојковић Живорад и Милена, Гуча, Богдана Капелана 40

 1750/3

 Гуча

 Помоћни објекат

 07.03.2016.

 11.

 35-17/16

 Бабић Живорад, с. Милатовићи, 32234 Каона

 1770/1

 Милатовићи

 Једна стамбена зграда и два помоћна објкта

 07.03.2016.

 12.

 35-30/2016

 Сретеновић Бојан, Рти, 32230 Гуча

 606/9

 Рти

 Стамбена зграда

 09.03.2016.

 13.

 35-15/2016

 Joковић Стеван, Лучани, 4. децембар 25

 2124

 Лучани

 Посебан део зграде (стан)

 11.03.2016. године

 14.

 350-658/2010

 Пајовић Драган, Нови Сад, Фрушкогорског одреда 9

 1744/2

 Турица

 Стамбена зграда

 11.03.2016. године

 15.

 350-196/2003

 Главоњић Љубодраг, Лучани, Омладинска 9

 60/10

 Кривача

 Стамбена зграда

 15.03.2016. године

 16.

 350-59/2010

 Вујичић Крстомир, Гуча, Милене Лазаревић 9

 24/5

 Гуча

 Помоћни објекат

 16.03.2016. године

 17.

 350-1/2010

 Oпштина Лучани, ЈА 5, 32240 Лучани

 884/3

 Рогача

 Пословна зграда

 25.03.2016. године

 18.

 35-31/2016

 Ивановић Зоран, село Рти, 32230 Гуча

 875/1

 Рти

 Затворено складиште-магацин

 25.03.2016. године

 19.

 354-125/2003

 Станојевић Милан, село Гуча

 1759/3

 Гуча

 Породична стамбена зграда

 29.03.2016. године

 20.

 350-41/2010

 Станојевић Радован, село Гуча

 3783/1

 Гуча

 Помоћна зграда

 29.03.2016. године

 21.

 35-32/2016

 Рајић Миљко, Гуча, Републике бб

 1802/6

 Гуча

 Помоћна зграда

 30.03.2016. године

 22.

350-33/2010

 Александар Протић, Трг слободе 1, Гуча

 1971/3

 Гуча

 Стамбена зграда

 01.04.2016. године

 23.

 350-93/2010

 Веселиновић Бранислава и др.

 3/4

 Гуча

 Део стамбене зграде

01.04.2016. године

 24.

 35-14/2016

 Обрадовић Г. Милан, Лучани, Првомајска

 2022

 Лучани

 Део стамбене зграде

 01.04.2016. године

 25.

 350-20/2010

 Toдоровић Властимир, Вучковица

 1259/2

 Вучковица

 Стамбена зграда

 07.04.2016. године

 26.

 350-113/2010

 Богданов Мирјана, Чачак, Девет Југовића број 2

 737/6

 Дучаловићи

 Викенд кућа

 07.04.2016. године

 27.

 350-47/2010

 Стојановић Драган, Ртари

 1207

 Ртари

 Стамбена зграда

 07.04.2015. године

 28.

 354-279/2003

 Mилутиновић Бранко, Гуча, Горачићке буне бб

 1792/3

 Гуча

 Стамбена зграда

 08.04.2016. године

 29.

 354-204/2003

 Новович Зорица, Београд, Удбинска 7

 1844/2

 Граб

 Стамбена зграда

 08.04.2016. године

 30.

 350-4/2010

 Ковачевић Јован, Гуча, Браће Дмитровић 2/7

 2644

 Вича

 Стамбена зграда

 08.04.2016. године

 31. 354-5/2003 Чворовић Вукоман, село Дњин, Лучани 32240 3318/11 Дљин Помоћна зграда 08.04.2016. године
 32. 354-235/2003 Вуковић Светислав, Гуча, Горачићке буне бб 1812/6 Гуча Стамбена зграда 12.04.2016. године
 33. 354-5+1/2003 Чворовић Вукоман, село Дљин, 32240 Лучани 3318/1, 3323/2, 3323/3 Дњин Стамбена зграда 13.04.2016. године
 34. 350-51/2010 Meчанин Равић Гордана, Вучковица, 32235 Котража 288/4 Вучковица Стамбена зграда 18.04.2016. године
 35. 354-251/2003 Виторовић Милисав, Вучковица, 32235 Котража 647/1 Вучковица Помоћна зграда 18.04.2016. године
 36. 350-90/2010 Броћић Александар, с. Гуча 2125/3 Гуча Стамбена зграда 19.04.2016. године
 37. 350-135/2010 Лазаревић Жељко, Лучани, Светосавска бб 1229/2 Лучани Стамбена и помоћна зграда 19.04.2016. године
 38. 354-30/2006 Рајовић Марко, Гуча, 32230 Гуча 1489/2 Гуча Стамбена зграда 19.04.2016. године
 39. 35-9/2016 Спасојевић Срећко, Лучани, Првомајска бб 1967 Лучани Стамбена зграда 20.04.2016. године
 40. 35-38/2016 Јаћимовић Предраг, Пухово, 32240 Лучани 174 Лис Помоћни објекат 21.04.2016. године
 41. 35-39/2016 Лаптошевић Славенко, Лучани ЈА 16, 32240 Лучани 5/2 Марковица Стамбена зграда 22.04.2016. године
 42. 35-45/2016 Кувељић Драгољуб, Чачак, Кнеза Васе Поповића 8/5 262/3 Зеоке Стамбена зграда 10.05.2016. године
 43. 350-439/2010 Благојевић Душанка, Негришори, 32240 Лучани 566/3 Негришори Стамбена зграда 10.05.2016. године
 44. 350-793/2010 Милић Гроздана, село Гуча 3428/3 Гуча Стамбена зграда 10.05.2016. године
 45. 350-88/2010 Милованчевић Љубивоје, Гуча, Републике бб 1/14 Гуча Две стамбене зграде 11.05.2016. године
 46. 35-4/2016 Рендулић Радојко. Лучани, др Драгише Мишовића бб 1359/3 Лучани Стамбена зграда11.05.2016. године
 47. 350-57/2010 Курћубић Ратко, Чачак, Призренска 9 2141 Горачићи Помоћна зграда 11.05.2016. године
 48.

 354-481/2003

 Недељковић Милутин, Чачак, Булевар ослобођења 36

 1632/3

 Рти

 Стамбена зграда

 12.05.2016. године

 49. 354-283/2003 Стефановић Зоран, Лучани Драгачевски батаљон 12 2042/3 Лучани Стамбена и помоћна зграда 12.05.2016. године
 50. 35-48/2016 Ковачевић Мирела и др. Вича, 32233 Вича 2517/2 Вича Стамбена зграда 17.05.2016. године
 51. 350-484/2010 Домановић Радојко, село Лучани 1202 и 1201/6 Лучани Стамбена и две помоћне зграде 30.05.2016. године
 52. 350-882/2010 Бугарчић Милан, Гуча 3520/4 Гуча Стамбена и помоћна зграда 30.05.2016. године
 53. 350-32/2010 Вукомановић Милица, Чачак, Немањина 38 1981 Гуча Стамбена зграда 31.05.2016. године
 54. 350-198/2010 Јованчевић Ратко, Негришори 1284/1 Негришори Стамбена зграда 31.05.2016. године
 55. 350-198/2010 Богићевић Гина, село Крстац 392/1 Крстац Стамбена и помоћна зграда 31.05.2016. године
 56. 350-261/2010 Вратоњић Милица, село Гуча 1790/5 Гуча Стамбена зграда 01.06.2016. године
 57. 350-628/2010 Милићевић Јулије, Котража 726/1 Бели Камен Стамбена зграда01.06.2016. године
 58. 350-547/2010 Драмлић Спасоје, село Гуча 4349 Гуча Стамбена зграда 02.06.2016. године
 59. 350-648/2010 Пајевић Милан, Прељина 489/2 Гуча Помоћна зграда 02.06.2016. године
 60. 350-679/2010 Капларевић Градимир, Београд, Самјуела Бекета 28 357 Милатовићи Стамбена зграда 02.06.2016. године
 61. 35-53/2016Добросављевић Адам, Котража 471/2 Пшаник Помоћна зграда 02.06.2016.
 62. 354-32/2016 Матијашевић Владимир, Београд 8/4 Дучаловићи Викенд кућа 07.06.2016.
 63. 351-34/2016 Салевић Тихомир, Чачак 8/4 Дучаловићи Викенд кућа07.06.2016. године
 64. 354-41/2016 Tрнинић Немања, Трнава, Чачак 8/4 Дучаловићи Викенд кућа 08.06.2016. године
 65. 351-36/2016 Виторовић Радич, Чачак 8/4 Дучаловићи Викенд кућа 08.06.2016. године
 66. 354-126/2003 Шушић Драган, село Гуча 1556/2 Гуча Две помоћне зграде 13.06.2016. године
 67. 350-900/2010 Maрковић Слободан, Гуча, Чеде Васовића бб 1858/4 Милатовићи Стамбена зграда 13.06.2016. године
 68. 350-116/2010 Радојичић Милосав, Чачак, Љубићки кеј 15 1/1 Марковица Стамбена зграда 14.06.2016. године
 69. 354-453/2003 Пантелић Никола, Дљин 2065/4 Лучани Стамбена зграда 14.06.2016. године
 70. 354-500/2003 Видић Славенко, Котража 1702/9 Котража Стамбена зграда14.06.2016. године
 71. 350-563/2010 Васиљевић Георгина, Београд 62 Доња Краварица Стамбена зграда 14.06.2016. године
 72. 350-734/2010 Ђокић Драгослав, Београд 141/1 Кривача Стамбена и помоћна зграда 16.06.2016. године
 73. 350-81/2010 Митровић Драгољуб, Чачак и Дамњановић Емилија Горњи Милановац 278 Негришори Стамбена зграда 16.06.2016. године
 74. 354-339/2003 Вратоњић Срећко, Гуча, Пионирска бб 1683/6 и 1685/5 Гуча Стамбена и помоћна зграда 21.06.2016. године
 75. 35-49/2016 Ђенадић Никола, Чачак 43/1 Милатовићи Викенд кућа 28.06.2016. године
 76. 350-60/2010 Станишић Миленко, Београд 1115/1 Милатовићи Стамбена зграда 04.07.2016. године
 77. 350-200/2010 Jaнковић Мирослав, Котража 376/4 Бели Камен Помоћна зграда 04.07.2016. године
 78. 35-77/2016 Спасојевић Станислав, Чачак 600/2 Милатовићи Стамбена зграда 05.07.2016. године
 79. 351-83/2016 Босић Милијан, Лис 1008/8 Пухово Стамбена и помоћна зграда 07.07.2016. године
 80. 350-291/2016 Jaкичић Милица, Пухово 170 Лис Стамбена зграда 11.07.2016. године
 81. 35-50/2016 Јанковић Данило, Гуча, др Љубомира Поповића бб 1/9 Гуча Дограђени део стамбене зграде 11.07.2016. године
 82. 35-78/2016 Вишњић Витомир, Чачак, Обилићева 114 16/4 Граб Стамбена зграда 12.07.2016. године
 83. 35-43/2016 Ковачевић Љубо, Лучани, Светосавска бб 1060 Лучани Стамбена и помоћна зграда 14.07.2016. године
 84.350-738/2010 Ивановић Михаило, Гуча, Републике бб 1812/7 Гуча Помоћна зграда 14.07.2016. године
 85. 351-19/2016 Џокић Љубиша, Београд, Господар Јевремова 45 332/4 и 332/5 Доњи Дубац Стамбена и помоћна зграда 15.07.2016. године
 86. 354/1-29/2006 Броћић Сретен, Гуча, Браће Дмитровић 5 17/6 Гуча Помоћна зграда 19.07.2016. године
 87. 35-36/2016 Oбрадовић Ацо, Лучани, Светосавска 12 1245/5, 1245/7 и 1244 Лучани 2 стамбене и 3 помоћне зграде 19.07.2016. године
 88. 351-44/2016 Јовичић Милица, Београд, Пиве Караматијевића 14 3471/5 Гуча Стамбена зграда 19.07.2016. године
 89. 354-129/2003Илић Радмила, Гуча, Албанске споменице 28 216 Гуча Стамбена зграда20.07.2016. године
 90. 35-61/2016 Илић Добрица, село Лучани 998/1 Лучани Помоћна зграда 20.07.2016. године
 91. 350-833/2016 Милисављевић Бисерка, Београд, Ратка Митровића 133 378 Бели Камен Стамбена зграда 20.07.2016. године
 92. 351-72/2016 Матијашевић Милош, Ђераћ 2261/2 Лучани Стамбена зграда20.07.2016. године
 93. 351-7/2016 Матијашевић Мићо, Ђераћ 2260 Лучани 2 стамбене зграде 21.07.2016. године
 94. 350-295/2010 Васовић Руменка и др. Гуча 1812/2 Гуча Стамбена и помоћна зграда 02.08.2016. године
 95. 354-47/2003 Басарић Станиша, село Гуча 2011/33 и 2011/29 Гуча Стамбена и помоћна зграда 02.08.2016. године
 96. 354-144/2003 Станојевић Милорад, Гуча 1742/3 Гуча Две помоћне зграде 02.08.2016. године
 97. 354-226/2003 Станојевић Радован, Гуча 1742/2 Гуча Стамбена и помоћна зграда 02.08.2016. године
 98. 35-88/2016Чакаревић Светомир, Београд 1477/3 Котража Стамбена зграда03.08.2016. године
 99. 354-364/2003 Драмлић Драган, Гуча 3452/6 Гуча Помоћна зграда 03.08.2016. године
 100. 35-34/2016 Шулубурић Горан, Лучани 1245/2 Лучани Стамбена и помоћна зграда 04.08.2016. године
 101. 350-742/2010 Илић Коса и Драгиша, Гуча 1755/1 и 1755/7 Гуча Два стамбена и два помоћна објекта 05.08.2016. године
 102. 354-277/2003 Крсмановић Срђан, Пожега 1680/1 и 1678/6 Лисице Два производна и један помоћни објекат16.08.2016. године
 103. 354-21/2003 ДОО Машинац РТ, Гуча 124/1 Гуча Помоћни објекат16.08.2016. године
 104. 350-156/2010 Славковић Драгана, Гуча 228/5 Гуча Посебан део објекта 16.08.2016. године
 105. 351-40/2016 Басна доо, Атеница, Чачак 1350/1 Вича Надстрешница за складиштење готових производа

 22.08.2016. године

 106. 354-345/2003 Радуловић Драгана и Јанковић Стојанка, Лучани 2045 Лучани Дограђени и надограђени део стамбене зграде 23.08.2016.
 107. 350-273/2010 Јованчевић Драган, Београд 676 Негришори Дограђени део стамбеног објекта 23.08.2016. године
 108. 354-95/2003 Јовићевић Надежда, село Рти 618/1 Рти Стамбена зграда 21.09.2016. године
 109. 350-127/2010 Кузмановић Мирјана, Лучани 1240/1 Лучани Два помоћна објекта 22.09.2016. године
 110. 354-61/2003 Котарац Александар, Лучани,Драгачевски батаљон 2 2065/1 и 2052 Лучани Стамбена зграда 28.09.2016. године
 111. 350-661/2010 Узуновић Милорад, Београд, Милентија Поповића 26 1462 Рогача Стамбена зграда 28.09.2016. године
 112. 35-90/2016 Стојовић Тина, Панчево, Илије Гарашанина 4/17 602 Лучани Стамбена зграда 29.09.2016. године
 113. 350-303/2010 Луковић Горан, Котража, 32235 КОТРАЖА 1595 Котража Стамбена зграда 29.09.2016. године
 114. 35-92/2016Радосавчевић Бранко, Чачак, ул.661 број 4 1200 Горачићи Стамбена зграда03.10.2016. године
 115. 35-91/2016 Котлајић Мирослав, Лучани, Воје Пајића 10 1051/2 Лучани Помоћна зграда 03.10.2016. године
 116. 354-139/2003 Арифрукт, Ариље, Тржни центар број 1 617/1 Доња Краварица Затворено складиште- хладњача и магацин 05.10.2016. године
 117. 35-93/2016 Taдић Тихомир, Доњи Дубац 424/7 Гуча Објекат за занатско услужну делатност13.10.2016. године
118. 35-95/2016 Павловић Слободан, Дљин 1659 Лучани Помоћни објекат 14.10.2016. године
 119. 354-112/2003 Костић Милинко, Гуча, Иве Андрића 11 1078/7 Гуча Два помоћна објекта 25.10.2016.
 120. 354-184/2003 Матијашевић Веселин, Београд Мике Аласа 22 55/1 и 55/2 Ђераћ Две стамбене зграде и један помоћни објекат 25.10.2016. године
 121. 35-100/2016 Милутиновић Милан, Котража, 32235 Котража 1026 КотражаПомоћни објекат 26.10.2016. године
 122. 35-96/2016 Јанковић Дејан, Котража, 32235 Котража 1803/4, 1800/2,1803/1 и 1803/5 Котража Два стамбена и три помоћна објекта26.10.2016. године
 123. 35-99/2016 Бабић Марина, Чачак, Војводе Степе 226/17 2189/1 Вича Складише готових производа 26.10.2016. године
 124. 35-94/2016 Радовановић Милован, Горњи Милановац, Кнеза Александра 196 743/9 Дучаловићи Стамбена зграда 26.10.2016. године
 125. 350-796/2010 Сатарић Микан, Гуча, Богдана Капелана 33 1755/2 Гуча Стамбена зграда 27.10.2016. године
 126. 35-101/2016 Домановић Милорад, Лучани село 511/2 Лучани Стамбена зграда 28.10.2016. године
 127. 350-100/2010 Радичевић Владан, Горња Краварица, 32230 Гуча 1630 и др. Горња Краварица Два стамбена и седам помоћних објеката 31.10.2016. године
 128. 350-101/2010 Радичевић Гвозден, Горња Краварица, 32230 Гуча 1627 и 1628 Горња Краварица Два стамбена објекта 02.11.2016. године
 129. 35-116/2016 Каћурић Ружица, Београд, Хусинских рудара 20/20 1545/1 ЗеокеСтамбени и помоћни објекат 02.11.2016. године
 130. 35-113/2016 Ниѕовић Лидија, Дучаловићи 2089 Дучаловићи Стамбени објекат 04.11.2016. године
 131. 35-117/2016 Рашковић Богољуб, Београд 158/3 Гуча Стамбена зграда 04.11.2016. године
 132. 35-115/2016 Јанковић Часлав, Котража 1808/2 Котража Помоћни објекат07.11.2016. године
133.350-780/2010Матијашевић Радојко, Ђераћ109ЂераћСтамбена зграда07.11.2016. године
 134. 35-100+1/2016 Милутиновић Милан, Котража 1799/4 и др. Котража Стамбени и помоћни објекат 08.11.2016. године
 135. 35-138/2016 Динитријевић Добрила, Пухово 1582/1 Пухово Један стамбени и два помоћна објекта 16.11.2016. године
 136.350-239/2010Полуга Ленка и Параскева, Тијање 276/3 Тијање Самбени објекат 16.11.2016. године
 137. 350-128/2010 Урошевић Стеван, Лучани. Драгачевски батаљон 50 1978/4 Лучани Стамбени објекат 17.11.2016. године
 138. 354-493/2003 Пајовић Драгомир, Гуча, Албанске споменице бб 229/3 Гуча Помоћни објекат 23.11.2016. године
 139. 354-232/2003 Илић Даница и Ђекић Славица, Београд, Радних акција 93/а 229/5 Гуча Стамбени објекат 23.11.2016.године
 140. 35-103/2016 Стовраговић Жељко, Лучани, Омладинска 2/б 1239 ЛучаниСтамбени објекат23.11.2016. године
 141. 350-850/2010 Кнежевић Радован, Гуча, Николе Тесле бб 1567/7 Гуча Стамбена и помоћна зграда 23.11.2016. године
 142. 35-160/2016Милош Ковачевић, Ртари 40,41,42 Ртари Два стамбена и три помоћна објекта 30.11.2016. године
 143. 354-243/2003 Герзић Драган, Котража 1711/5 Котража Стамбени и помоћни објекат 30.11.2016. године
 144. 354-79/2003 ДОО Хидрокомерц, Лучани, Драгише Мишовић бб 1679/1 и 1640/1 Лучани Производни објекат 30.11.2016. године
 145. 35-169/2016 Богдановић Слободан, Београд, Делиградска 14 2546/1 и 2549/4 Вича Стамбени и помоћни објекат 01.12.2016. године
 146. 350-435/2010 Ивановић Дојчило, село Гуча и Луковић Радојка, Београд 2153/1 и 2153/3 Гуча Два стамбена објекта 01.12.2016. године
 147. 350-165/2010 Васовић Милан, Дучаловићи 1937/2 и 1939 Дучаловићи Три помоћна објекта 01.12.2016. године
 148. 350-624/2010 Станојевић Мијомир и Тихомир, Гуча 1567/5 Гуча Помоћни објекат 13.12.2016. године
149. 354-118/2003 Даниловић Мара и Гаврило и Ружић Миодраг, Гуча 75/4 Гуча Стамбени објекат 13.12.2016. године
 150. 35-144/2016 Ђекић Момчило, Београд, Отона Зупанчича 48 96 Кривача Стамбени и два помоћна објекта 14.12.2016. године
 151. 35-76/2016 Даниловић Драган и Обрад, Гуча 18/7 Гуча Два помоћна објекта 16.12.2016. године
 152.35-225/2016 Милошевић Предраг, Гуча, Иве Андрића 12 1028/2 Гуча Стамбени и помоћни објекат 22.12.2016. године
 153. 35-226/2016 Пајић Милија, Гуча и др. 1509 Вича Стамбени објекат23.12.2016. године
 154. 35-237/2016 Стојанка Милошевић, Чачак 585/1 МилатовићиСтамбени објекат 26.12.2016. године
155.35-215/2016Бојовић Срећко, Котража1501КотражаСтамбени објекат26.12.2016. године
 156. 350-197/2010 Урошевић Милан и Стефан, Лучани, Драгачевски батаљон 54 1979 Лучани Стамбени објекат27.12.2016. године
 157. 354-199/2003 Предузеће Зета доо, Дљин 3232 Дљин Шест затворених складишта- настрешница 27.12.2016. године
 158. 35-132/2016 Славковић Радован, село Кривача 157 и 158 Кривача Један стамбени и три помоћна објекта 27.12.2016. године
 159. 35-145/2016 Ђекић Младомир, Кривача 140/2 и 141/2 Кривача Један стамбени и четири помоћна објекта 04.01.2017. године
 160. 35-192/2016 Милинковић Предраг, Чачак, Милинка Никшића 44 853/1 Горњи Дубац Један стамбени објекат 04.01.2017. године
 161. 35-174/2016 Жарковић Радосав, Дљин 1741 и 1742 Дљин Стамбени и помоћни објекат 04.01.2017. године
 162. 354/1-17/2006 Пантић Мирјана, Аранђеловац, Солунска 8 2254 Лучани Стамбена зграда 11.01.2017. године
 163. 35-249/2016 Милановић Вук, Београд 850/2 Милатовићи Стамбена зграда 12.01.2017. године
 164. 35-1/2017 Радоњић Милутин, Чачак 137 Рогача Стамбена зграда 12.01.2017. године
 165. 35-22/2017 Јанковић Марко, Крстац 352/2 Крстац Стамбена зграда 18.01.2017. године
 166. 35-30/2017 Ћебић Миле, Дљин 1730 Дљин Помоћни објекат 19.01.2017. године
 167. 35-9/2017 Стојановић Стеван 2799 Дљин Породична зграда 19.01.2017. године
 168. 35-50/2017 Рендулић Ненад 1428, 1425 и 1422/2 Лучани Један стамбени и два помоћна објекта24.01.2017. године
 169. 354-413/2003 Јоковић Мирко, Лучани, Воје Пајића 11 617/1 Крстац Помоћни објекат 26.01.2017. године
 170. 35-89/2016 Сретеновић Данило, село Рти 1734/2 Гуча Стамбени објекат 01.02.2017. године
 171. 35-65/2016 Даниловић Михаило, Пионирска бб18/4 Гуча Стамбени објекат 02.02.2017. године
 172. 35-58/2017 Миливојевић Бојан, Гуча 3429/8 Гуча Помоћни објекат 02.02.2017. године
173. 35-59/2017 Милосављевић Ангелина, Чачак137 Дљин Помоћни објекат 03.02.2017. године
 174. 35-67/2017 Курћубић Мишо, Чачак, Далматинска 12 941 Тијање Стамбени и помоћни објекат 09.02.2017. године
 175. 35-69/2017 Броћић Милош, Гуча, Републике бб 990/5 Гуча Стамбени објекат 09.02.2017. године
 176. 35-70/2017 Капларевић ЈОво, Чачак, Радоја Живковића 4 849 и 945 МилатовићиЧетири помоћна објекта09.02.2017. године
 177. 350-480/2010 Василић Милован, Крстац 384/1Крстац Помоћни објекат 10.02.2017. године
 178. 351-30/2016 Ристивојевић Бојан, Чачак и Стојановић Зоран, Уљма 13/25 Дучаловићи Породична стамбена зграда 10.02.2017. године
 179. 35-93/2017 Николић Горан и Зоран, Дљин 2125 ДљинПородична стамбена зграда 14.02.2017. године
 180. 35-68/2017 Радојичић Војислав, Парменац 1958 и 1943/1 Дучаловићи Један стамбени и шест помоћних објеката 14.02.2017. године
 181. 350-100+1/2010 Радичевић Владан, Видан и Оливера, Горња Краварица 132/1 Гуча Пословна зграда 14.03.2017. године
 182. 350-851/2010 Ђуричић Момчило, Котража 2044 Котража Стамбени и помоћни објекат 16.03.2017. године
183.35-217/2016Кукић Олга, Пухово1341/1ПуховоСтамбени и помоћни објекат16.03.2017. године
184.35-146/2017Митровић Верица, Београд271ПшаникПомоћни објекат16.03.2017. године
 185. 350-30/2010 Савић Радосија, Гуча 1899 Милатовићи Стамбена зграда 22.03.2017. године
 186. 350-713/2010 Бугарчић Добривоје, Гуча 492/3 Гуча Стамбена зграда 22.03.2017. године
 187. 35-134/2017 Лончаревић Мила, Лучани461/10 Лисице Стамбени објекат 29.03.2017. године
 188. 35-126/2017 Алемпијевић Миладин, Лучани 1225 Лучани Један стамбени и три помоћна објекта 29.03.2017. године
 189. 35-248/2016 Чворовић Дејан и Иван, Чачак 880, 881 и 879 Доња Краварица Један стамбени и два помоћна објекта 04.04.2017. године
 190. 35-147/2017 Милојевић Милан, Котража 377/2Бели Камен Стамбени објекат 05.04.2017. године
 191. 35-47/2017 Обренић Верољуб, Котража 875 Пшаник Доградња стамбеног објекта 13.04.2017. године
 192.35-152/2017Обренић Верољуб, Котража1703/6КотражаСтамбени објекат13.04.2017. године
193.35-149/2017Радивојевић Бојан, село Лучани691 ЛучаниДва стамбена и три помоћна објекта20.04.2017. године
194.35-169/2017Милић Милија, Доњи Дубац1855/3ВучковицаПомоћни објекат и реконструкција хладњаче21.04.2017. године
195.35-155/2017Нешовановић Филип, Пухово и Нешовановић Павле, Лучани1351/3ПуховоСтамбени објекат21.04.2017. године
196.35-128/2017Ковачевић Милорад, Чачак1541ГрабПомоћни објекат27.04.2017. године
197.35-179/2017Перичић Игор и Саманта, Котража1685/1КотражаСтамбени и помоћни објекат27.04.2017. године
198.35-86/2017Јокић Гордана, Смедеревска Паланка505ЗеокеСтамбени објекат11.05.2017. године
199.35-185/2017Радовановић Горан, Котража1685/2КотражаПомоћни објекат11.05.2017. године
200.35-140/2017Томашевић Ратко, Београд1670ГрабЈедан стамбени и два помоћна објекта11.05.2017. године
201.351-886/2010Чворовић Ратко, Пожега59Доња КраварицаЈедан стамбени и два помоћна објекта11.05.2017. године
202.350-54/2010Главоњић Јовиша, Гуча24/2ГучаСтамбени објекат19.05.2017. године
203.35-253/2017OCEAN RENTAL ДОО, Београд117/1ГучаДоградња пословног објекта26.05.2017. године
204.35-260/2017Јаћимовић Душан, Лучани3315/2ДљинСтамбени објекат30.05.2017. године
205.35-130/2017Шипетић Рада, Београд1605/3ГрабДва стамбена објекта01.06.2017. године
206.35-178/2017Бујошевић Бранислав, Бели Камен63, 65/3 и 65/4Бели КаменЈедан стамбени и четири помоћна објекта02.06.2017. године
207.35-217/2017Радичевић Видан, Гуча807Горња КраварицаПомоћни објекат07.06.2017. године
208.35-254/2017Јоловић Владан, Београд2535 и 2541ГорачићиСтамбени и помоћни објекат07.06.2017. године
209.35-143/2017Ивановић Милош, Кривача192/4КривачаСтамвени и економски објекат08.06.2017. године
210.35-299/2017МБ Фапромал, ДОО; Лучани945ЛисицеТри затворена складишта08.06.2017. године
211.350-751/2010Драгићевић Ирена, Гуча178/3ГучаСтамбени објекат14.06.2017. године
212.35-346/2017Кузмановић Драган, Гуча3792/8ГучаСтамбени објекат16.06.2017. године
213.35-246/2017Јовичић Давид, Граб950 и 951ГрабДва стамбена и један помоћни објекат20.06.2017. године
214.35-449/2017Павловић Драган, Гуча3226/1ГучаСтамбени и помоћни објекат05.07.2017. године
215.35-118/2017Миловановић Душко, Кривача260/6 и др.КривачаЈедан стамбени и два помоћна објекта06.07.2017.
216.35-412/2017Зечевић Миленко, Живица443ЖивицаСтамбени објекат13.07.2017. године
217.35-63/2017Обренић Радојица, Чачак863ПшаникСтамбени објекат14.07.2017. године
218.35-23/2017Дивљаковић Драган, Лучани1987ЛучаниСтамбени објекат14.07.2017.
219.350-12/2010Станић Радојко, Лучани2034ЛучаниСтамбени и помоћни објекат20.07.2017. године
220.35-222/2017Пајовић Марија, Гуча69/9КривачаПомоћни објекат21.07.2017. године
221.35-201/2016Милутиновић Милан, Чачак963КотражаДва помоћна објекта21.07.2017. године
222.354-18/2005Тодоровић Радивоје, Београд173/2ПуховоТри помоћна објекта25.07.2017. године
223.35-301/2017Ђекић Живорад, Гуча40, 80, 25 и 26РтиЧетири помоћна објекта27.07.2017. године
224.35-26/2016Златић Мара, Нови Сад1989ЛучаниПомоћни објекат03.08.2017. године
225.35-28/2016Вукићевић Божидар, Лучани1990/4ЛучаниПомоћни објекат03.08.2017. године
226.35-231/2017Пајовић Милунка, Гуча69/6КривачаПомоћни објекат03.08.2017. године
227.350-782/2010Јовановић Милош, Гуча3429/3ГучаЈедан стамбени и два помоћна објекта07.08.2017. године
228.35-59/2016Зоћевић Реља, село Лучани825/3 и 825/2ЛучаниЈедан стамбени и један помоћни објекат07.08.2017. године
229.354-1-4/2006Котуровић Драгоје, Доњи Дубац1556Доњи ДубацПомоћни објекат07.08.2017. године
230.35-661/2017Томашевић Драган, Београд2315Горња КраварицаТри помоћна објекта15.08.2017. године
231.35-703/2017Пауновић Милан, Негришори1904НегришориСтамбени објекат21.08.2017. године
232.35-373/2017Милетић Станко, Чачак854 и 855/1Бели КаменСтамбени објекат21.08.2017. године
233.35-461/2017Ницовић Панто, село Рти943/1РтиЈедан стамбени и два помоћна објекта21.08.2017. године
234.35-268/2017Ђурђевић Милош, село Рти83 и 84РтиЈедан стамбени и један помоћни објекат23.08.2017. године
235.35-261/2017Обрадовић Павле, Дљин1838/1ДљинПомоћни објекат24.08.2017. године
236.35-355/2017Томашевић Михаило, Доња Краварица1312/3 и 1311/1Доња КраварицаЈедан стамбени и два помоћна објекта29.08.2017. године
237.35-477/2017Радичевић Јелица, Гуча783/1Горња КраварицаЈедан стамбени и један помоћни објекат07.09.2017. године
238.35-738/2017Караџић Душан, Лучани и Караџић Вукашин, Доњи Дубац62/1Доњи ДубацЈедан стамбени и два помоћна објекта07.09.2017. године
239.35-327/2017Тановић Рада, Лучани1173КотражаСтамбени и помоћни објекат07.09.2017. године
240-35-279/2017Костић Милорад, село Рти1574 и 1572РтиЈедан стамбени и један помоћни објекат14.09.2017. године
241.35-594/2017Милићевић Миле, Краљево1089КаонаПомоћни објекат14.09.2017. године
242.35-706/2017Сретеновић Драган, Тијање111ТијањеТри помоћна објекта14.09.2017. године
243.35-498/2017Сретеновић Милинко, Земун1148РтиСтамбена зграда21.09.2017. године
244.35-854/2017Кнежевић Миломирка, Властељице953ВластељицеСтембена зграда21.09.2017. године
245.354-128/2003Ђоловић Братислав, Гуча1812/10ГучаЈедан стамбени и један помоћни објекат21.09.2017. године
246.35-104/2017Сања Радовић, Земун1919/4ЗеокеЈедан стамбени објекат27.09.2017. године
247.35-694/2017Јанковић Иван, Ртари256/2РтариЈедан стамбени објекат27.09.2017. године
248.35-218/2017Владић Радослав, Београд и Владић Петар, Београд210/9КривачаЈедан стамбени објекат27.09.2017. године
249.35-763/2017Нешовановић Срећко, Пухово1387/1 и 1387/7ПуховоТри помоћна објекта06.10.2017. године
250.350-824/2010Стефановић Миљко, Пухово1546/1ПуховоЈедан стамбени и два помоћна објекта06.10.2017. године
251.35-813/2017

Ветеринарска станица "Мијатовић"

Вучковица

821/5 и 822/1ВучковицаДоградња хладњаче и доградња 4 помоћна објекта06.10.2017. године
252.350-238/2010Обрадовић Лепосава, Дљин2664/4ДљинСтамбени објекат13.10.2017. године
253.35-633/2017Филиповић Јован, Котража752, 753 и 786КотражаДве стамбене и шест помоћних објеката13.10.2017. године
254.35-941/2017Кременац Дејан, Чачак13/11ДучаловићиСтамбени објекат13.10.2017. године
255.35-821/2017Солујић Светлана, Београд966 и 967Доња КраварицаСтамбени објекат19.10.2017. године
256.35-429/2017Николић Љубиша, Рти926РтиСтамбени објекат19.10.2017. године
257.35-952/2017Николић Милица, Београд682/4ДучаловићиСтамбени објекат19.10.2017. године
258.35-869/2017Нешовановић Милорад, Пухово155/1ПуховоПомоћни објекат19.10.2017. године
259.35-994/2017Прњак Обрад, Чачак615/6 и 615/9РтариДва стамбена објекта19.10.2017. године
260.35-902/2017Марковић Невена, Дљин2665/2ДљинЈедан стамбени и један помоћни објекат27.10.2017. године
261.350-153/2010Стојић Миле, Крстац93/1КрстацЈедан стамбени и један помоћни објекат27.10.2017. године
262.35-871/2017Митровић Милка, Пухово1342/6ПуховоЈедан стамбени објекат02.11.2017. године
263.350-805/2010Чикириз Раденко1111,112 и другеРтиЈедан стамбени и шест помоћних објеката02.11.2017. године
264.35-837/2017Протић Вера, Ужице290 и 289РогачаЈедан стамбени објекат06.11.2017. године
265.35-784/2017Богићевић Милијан, Крстац382/1 и 381/1КрстацЈедан стамбени и два помоћна објекта06.11.2017. године
266.35-881/2017Јаћимовић Жарко, Пухово1330/2ПуховоДва помоћна објекта06.11.2017. године
267.35-873/2017Јаћимовић Милан, Пухово1269/2 и 1269/3ПуховоДва помоћна објекта06.11.2017. године
268.35-1102/2017Микановић Радисав, Београд664ЖивицаПомоћни објекат15.11.2017. године
269.35-712/2017Томић Василије, Београд438ТијањеПомоћни објекат15.11.2017. године
270.35-561/2017Милић Радован, Доњи Дубац2063 и 2065Доњи ДубацЈедан стамбени и три помоћна објекта15.11.2017. године
271.35-787/2017Максимовић Миленко, Крстац392/6КрстацЈедан стамбени и један помоћни објекат15.11.2017. године
272.35-962/2017Пантелић Миленко, Пухово96/1ПуховоДва помоћна објекта16.11.2017. године
273.35-900/2017Јовановић Бобан, Крстац748/1КрстацСтамбени објекат16.11.2017. године
274.35-1190/2017Спарнинг Ања, Милатовићи1985МилатовићиСтамбени објекат17.11.2017. године
275.35-1177/2017Дуканац Вукадин, Котража1191ВучковицаПомоћни објекат22.11.2017. године
276.35-948/2017Ичелић Милева, Ђераћ310 и 2385Ђераћ и ЛучаниЈедан стамбени и један помоћни23.11.2017. године
277.35-927/2017Јевремовић  Милорад, Зеоке1268/1ЗеокеЈедан стамбени и један помоћни23.11.2017. године
278.35-1249/2017Милованчевић Радан, Београд246/2 и 247/1КрстацЈедан стамбени и један помоћни објекат24.11.2017. године
279.35-800/2017Филиповић Миломир, Чачак885Бели КаменЈедан помоћни објекат07.12.2017. године
280.35-1107/2017Вукашиновић Миломир, Ртари321/2РтариЈедан помоћни објекат07.12.2017. године
281.35-225/2017Обрадовић Стеван, Дљин1836ДљинЈедан стамбени објекат07.12.2017. године
282.35-557/2017Милић Јовиша, Доњи Дубац2117/1 и 2142/1Доњи ДубацЈедан стамбени и три помоћна објекта07.12.2017. године
283.350-183/2010Пајовић Мирко, Горачићи3790ГорачићиЈедан стамбени и пет помоћних07.12.2017. године
284.350-755/2010Достанић Дикан, Тијање1048Тијањеједан производни и пет помоћних објеката08.12.2017. године
285.35-1250/2017Јовановић Горан, Гуча5028 и 1028/4

Гуча

 

Помоћни објекат12.12.2017. године
286.35-109/2017Чанак- Рисимовић Гордана и Рисимовић Ана, Београд1891ЗеокеСтамбени објекат15.12.2017. године
287.35-782/2017Саво Матић, Крстац370/1КрстацДограђени део  стамбеног објекта и помоћни објекат15.12.2017. године
288.350-674/2010Чворовић Светозар, Доња Краварица863Доња КраварицаЈедан стамбени и два помоћна објекта15.12.2017. године
289.35-1307/2017Рачић Небојша, Турица2053ТурицаЈедан помоћни објекат21.12.2017. године
290.35-989/2017Бошковић Милева, Горња Краварица2358/3Горња КраварицаЈедан стамбени и један помоћни објекат21.12.2017. године
291.350-889/2010Рајичић Деспот, Чачак442/1ГрабЈедан стамбени објекат21.12.2017. године
292.35-911/2017Матијешевић Ратко, Ђераћ2392/1ЂераћЈедан помоћни објекат21.12.2017. године
293.35-939/2017Ћебић Томислав, Дљин2684/1ДљинЈедан стамбени и један помоћни објекат22.12.2017. године
 294. 35-73/2017Обренић Живорад, Пшаник 553 и 554 ПшаникЈедан стамбени и два помоћна објекта26.12.2017. године
295.350-67/2010Маћић Миленко, Дљин1812/2ДљинЈедан стамбени објекат26.12.2017. године
296.35-1005/2017Јовановић Микан, Чачак349ВучковицаЈедан стамбени објекат26.12.2017. године
297.35-752/2017Јовановић Микан, Вучковица1786ВучковицаЈедан стамбени и два помоћна објекта10.01.2018. године
298.35-1435/2017Бранисављевић Милијанка, Кривача49/4КривачаЈедан помоћни објекат11.01.2018.  године
299.35-965/2017Нешовановић Милијан1298/5 и 1300/4ПуховоЈедан стамбени и три помоћна објекта11.01.2018.  године
300.350-876/2010Драговић Драгослав, Рогача1333РогачаЈедан стамбени и два помоћна објекта

11.01.2018. године

301.35-863-2017Тајсић Драшко. Пухово1013 и 1008/3ПуховоЈедан стамбени и три помоћна објекта18.01.2018. године
302.35-1152/2017Милић Развигор, Доњи Дубац2090Доњи ДубацТри помоћна објекта18.01.2018. године
303.35-914/2017Стамболић Петар, Ђераћ2405/2ЛучаниДва помоћна објекта18.01.2018. године
304.35-1092/2017Матијашевић Милица, Ђераћ2375ЛучаниЈедан помоћни објекат18.01.2018. године
305.35-1441/2017Савковић Добросав, Београд541 и 542МарковицаЈедан стамбени и четири помоћна објекта18.01.2018. године
306.35-1432/2017Кузмановић Вера, Гуча228/5ГучаПосебан део зграде- стан18.01.2018. године
307.35-1224/2017Илић Жарко, Чачак1275ГрабСтамбена зграда22.01.2018. године
308.35-270/2017Ђекић Светолик, Чачак94/2РтиПомоћни објекат22.01.2018. године
309.35-1453/2017Васиљевић Дејан, Чачак496/1ЖивицаПомоћни објекат02.02.2018. године
310.35-1319/2017Драмлић Мирчета, Гуча4350/2ГучаСтамбени објекат02.02.2018. године
311.35-1402/2017Бошковић Милош, Дљин1278ДљинЈедан стамбени и три помоћна објекта02.02.2018. године
312.35-1185/2017Радуловић Надежда, Крстац302КрстацЈедан стамбени објекат14.02.2018. године
313.35-1227/2017Илић Мирјана, Чачак1218ГрабЈедан стамбени и три помоћна објекта14.02.2018. године
314.35-1222/2017Илић Мирко, Београд1225/2ГрабСтамбена зграда14.02.2018. године
315.35-153/2017Терзић Мила, Гуча57ВучковицаПомоћни објекат14.02.2018. године
316.35-1348/2017Радојичић Љубинка, Гуча3515/2ГучаПомоћни објекат22.02.2018. године
317.35-119/2018Карић Гордана, Београд и др.439КрстацПомоћни објекат22.02.2018. године
318.35-196/2018Нешовић Милош,Ђераћ3108/5ДљинПомоћни објекат22.08.2018. године
319.35-118/2018Карић Љубиша, Београд428КрстацПомоћни објекат22.02.2018. године
320.350-58/2010Тадић Благоје, Гуча136Доњи ДубацСтамбени објекат

   02.03.2018. годне

321.35-692/2017Марковић Слађана, Чачак, Ресимовић Лепосава, Чачак308/6РтариСтамбени објекат02.03.2018. године
322.35-99/2018Ковачевић Милан, Крстац631/1 и 599/1КрстацТри помоћна објекта02.03.2018. године
323.35-1341/2017Радојичић Радован, Гуча3515/3ГучаСтамбени објекат02.03.2018. године
324.350-862/2010Милисављевић Љиљана, Гуча1775/1 и 1774/3ГучаЈедан стамбени и два помоћна објекта07.03.2018. године
325.35-1305/2017Борисав Димитријевић, Лис476/1ЛисЈедан стамбени и један помоћни објекат07.03.2018. године
326.35-1230/2017Илић Емилија, Граб1234ГрабЈедан стамбени и четири помоћна објекта07.03.2017. године
327.35-3/2018Станојевић Милисав, Чачак2524Горња КраварицаПомоћни објекат12.03.2018. године
328.35-373/2018Ћирић Вера и Стругаревић Наташа, Чачак1267/2МилатовићиСтамбени објекат15.03.2018. године
329.35-375/2018Савка Сушић, Милатовићи1297/2МилатовићиСтамбени објекат16.03.2018. године
330.35-349/2018Радовановић Душко1297/1МилатовићиСтамбени и помоћни објекат16.03.2018. године
 331.35-62/2018Баштовановић Данијела, Фреитас Дајана Београд 314 ДљинДва помоћна објекта16.03.2018. године
332.35-122/2018Карић Радосав, Крстац685КрстацПомоћни објекат21.03.2018. године
333.354-171/2003Станић Драгутин, Лучани2034ЛучаниПомоћни објекат21.03.2018. године
334.35-89/2018Ђорђевић Срећко, Крстац885/2КрстацДва помоћна објекта29.03.2018. године
335.35-1337/2017Маћић Радосав, Дљин2096ДљинЈедан стамбени и један помоћни објекат29.03.2018. године
336.35-542/2017Милић Милован, Доњи Дубац2073 и 2074Доњи ДубацЈедан стамбени и два помоћна29.03.2018. године
337.35-233/2017Ђекић Вања, Београд97/1КривачаСтамбени објекат04.04.2018. године
338.35-193/2017Вучковић Сања, Заблаће1791/2 и 1769/2ДљинСтамбени објекат13.04.2018. године
339.35-549/2018Милојко Пантелић, Дљин2483, 2484 и 2485ДљинДве стамбене зграде и два помоћна објекта16.04.2018. године
340.35-789/2017Нешовановић Живан, Пухово155/5ПуховоЈедан стамбени и три помоћна објекта18.04.2018. године
341.35-538/2018Васиљевић Стеван, Турица997ТурицаЈедан стамбени и један помоћни објекат18.04.2018. године
342.354-101/2003Јуреш Милан,Чачак743/13ДучаловићиЈедан стамбени и један помоћни објекат18.04.2018. године
343.35-721/2018Павловић Живојин, Краљево 460/1Каона Један помоћни објекат25.05.2018. године
344.35-486/2018Ћировић Милунка, Вича4934ВичаДва помоћна објекта25.05.2018. године
345.35-168/2018Бабић Небојша, Доњи Дубац147/1Доњи ДубацЈедан стамбени објекат25.05.2018. године
346.35-1282/2017Протић Василије, Гуча433/3ГрабЈедан стамбени објекат25.05.2018. године
347.35-1452/2017Мишовић Милољуб, Београд308ЖивицаЈедан стамбени објекат25.05.2018. године
348.35-1105/2018Ковачевић Раде, Вича2561ВичаЈедан стамбени и један помоћни објекат30.05.2018. године
349.35-1243/2017Раичић Мирко, Београд433/2ГрабЈедан стамбени објекат30.05.2018. године
350.35-583/2018Обрадовић Младен, Вича212/2 и 504ВичаДва помоћна објекта30.05.2018. године
351.35-646/2017Чворовић Ненад, Лучани825Доња КраварицаЈедан стамбени објекат30.05.2018. године
352.35-55/2018Јовановић Миладин, Дљин2317/1ДљинДва стамбена објекта30.05.2018. године
353.35-450/2018Милош Главоњић, Београд1965ВичаЈедан стамбени и два помоћна објекта30.05.2018. године
354.350-37/2010Миломир Бешевић, Губеревци371ГуберевциЈедан стамбвни и три помоћна објекта08.06.2018. године
355.35-395/2018Ђоковић Милисав, Лис13/2, 75 и 76ЛисЈедан стамбени и три помоћна објекта08.06.2018. године
356.35-1093/2018Нешовић Славица, Ђераћ2880ЛучаниЈедан помоћни објекат08.06.2018. године
357.35-745/2018Симовић Милинко, Доња Краварица1654 и 1653/1Доња КраварицаЈедан стамбени и шест помоћних објеката08.06.2018. године
358.35-57/2018Ћебић Драгина, Београд313ДљинЈедан стамбени објекат19.06.2018. године
359.35-415/2018Мирковић Милица, Вича4593 и 4591/2ВичаЈедан стамбени и три помоћна објекта19.06.2018. године
360.35-413/2018ђорђевић Милка, Београд4593 и 4595ВичаЈедан стамбени и један помоћни објекат19.06.2018. године
361.35-1258/2018Старчевић Петар, Чачак277/3Доња КраварицаПомоћни објекат19.06.2018. године
362.35-281/2018Милекић Ацо, Чачак1962Доња КраварицаСтамбени објекат20.06.2018. године
363.35-242/2018Игњатовић Миленко, Дљин802ДљинЈедан стамбени и један помоћни објекат20.06.2018. године
364.35-898/2017Тмушић Оливера, Ужице2652/1ДљинЈедан стамбени објекат28.06.2018. године
365.35-1099/2018Стевановић Миломир, Београд602/2РогачаПомоћни објекат28.06.2018. године
366.35-851/2018Јелушић Радиша, Турица651/1ТурицаДва помоћна објекта28.06.2018. године
367.35-1090/2018Бајчетић Даница, Чачак и Ђуровић Биљана, Београд430/2РогачаСтамбени објекат28.06.2018. године
368.35-90/2018Ђорђевић Бошко, Крстац1201/1 и 1201/4КрстацЈедан стамбени и четири помоћна објекта28.06.2018. године
369.35-891/2017Недовић Милољуб, Ртари136/1 и 136/2РтариЈедан стамбени и један помоћни објекат29.06.2018. године
370.35-723/2018Луковић Милосав, Гуча1007 и 991/1КотражаЈедан стамбени и три помоћна објекта06.07.2018. године
371.35-953/2018Давидовић Александар, Београд190ЛисицеЈедан стамбени и један помоћни објекат11.07.2018. године
372.35-889/2018Лазаревић Нада, село Гуча621/2ГучаЈедан стамбени и један помоћни објеката11.07.2018. године
37335-975/2018Брало Славко, Гуча630/6ГучаЈедан стамбени и два помоћна објекта11.07.2018. године
374.35-915/2018Кукић Миленко и Милица, Лисице697 и 694ЛисицеЈедаан стамбени и пет помоћних објеката16.07.2018. године
375.35-830/2018Јовичић Срећко, Чачак1644/11ПуховоЈедан стамбени и један помоћни објекат16.07.2018. године
376.35-416/2018Тодоровић Мирко, Вича4633 и др.ВичаЈедан стамбени и три помоћна објекта16.07.2018. године
377.350-754/2010Бешевић Миленко, Београд и др.1532/2ВичаСтамбени објекат17.07.2018. године
378.35-280/2018Милекић Радојица и Нада, Доња Краварица1564, 1534 и 1613Доња КраварицаТри помоћна објекта18.07.2018. године
379.354-122/2003Ружић Љиљана, Гуча75/5, 1773, 1774/2 и 232/1КО ГучаЈедан стамбени и два помоћна објекта26.07.2018. године
380.35-108/2018Радуловић Милан, Крстац1209/3КО КрстацЈедан стамбени и један помоћни објекат01.08.2018. године
381.35-897/2018Пандуревић Драгослав, Гуча424/1КО ГучаСтамбени објекат01.08.2018. године
382.35-1216/2018Радаковић Милостина, Милатовићи1934/3КО МилатовићиДва помоћна објекта01.08.2018. године
383.35-1397/2018Стевановић Миливоје, Београд259/4КО ЖивицаЈедан стамбени и један помоћни објекат02.08.2018. године
384.35-1321/2018Савковић Милош, Чачак597КО ДучаловићиЈедан стамбени и један помоћни објекат02.08.2018. године
385.35-231/2018Јовановић Љубиша, Дљин1007 и 1009/1КО ДљинЈедан стамбени и два помоћна објекта02.08.2018. године
386.35-1167/2018Тодоровић Бане, Јасиковица1316 и 1320/1КО РогачаДва помоћна и два стамбена објекта02.08.2018. године
387.35-86/2018Радивојевић Милија, Крстац883/1КО КрстацЈедан стамбени објекат07.08.2018. године
388.35-1175/2018Ракић Гроздана, Краљево и Станковић Славица, Витановац71КО ЛисЈедан стамбени објекат07.08.2018. године
389.35-1087/2017Миловановић Катарина, Пожега3284/1КО ДљинЈедан стамбени објекат15.08.2018. године
390.350-151/2010Јевтић Мирела, Ужице2652/1КО ДљинЈедан стамбени објекат16.08.2018. године
391.35-1953/2018Бабић Мирослав, Лучани1763КО МилатовићиЈедан стамбени објекат22.08.2018. године
392.35-1319/2018Савковић Зоран, Чачак575КО ДучаловићиЈедан стамбени објекат22.08.2018. године
393.35-866/2018Пајовић Блажимир, Турица1632/5КО ТурицаЈедан стамбени и два помоћна објекта22.08.2018. године
394.35-1629/2018Томић Јела, Чачак1705/1КО МилатовићиЈедан стамбени објекат23.08.2018. године
395.35-1210/2018Вукићевић Братислав, Марибор800/1 и 802КО МилатовићиЧетири помоћна објекта23.08.2018. године
396.350-220/2010Пајовић Иван, Турица668/3КО ТурицаЈедан стамбени и један помоћни објекат23.08.2018. године
397.350-165-1/2018Васовић Милан, Дучаловићи1939 и 1937/2КО ДучаловићиЈедан стамбени и два помоћна објекта23.08.2018. године
398.35-613/2018Стојић Радојко, Дљин2706 и 2704/2КО ДљинЈедан помоћни објекат27.08.2018. године
399.35-1223/2018Гогић Радисав, Београд1926КО МилатовићиЈедан стамбени објекат28.08.2018. године
400.35-379/2017Шулубурић Радојко, Ивањица1447/1КО Бели КаменЈедан стамбени и један помоћни објекат28.08.2018. године
401.35-91/2018Ђорђевић Иван, Крстац637/1КО КрстацЈедан стамбени и један помоћни објекат28.08.2018. године
402.35-1420/2018Грујић Драгољуб,  Београд и Грујић Радослав, Чачак378КО ВичаЈедан стамбени објекат28.08.2018. године
403.35-1475/2018Пајић Бранислав, Београд и Пајић Славко, Земун1503КО ВичаЈедан стамбени и један помоћни објекат28.08.2018. године
404.35-1827/2018Савић Раде, Горачићи3995/1КО ГорачићиЈедан стамбени и два помоћна објекта29.08.2018. године
405.35-1289/2018Липић Сузана, Земун и др.1996КО ДучаловићиЈедан стамбени и два помоћна објекта29.08.2018. године
406.354-73/2003Ружић Јелена, Лучани2082КО ЛучаниПосебан део- стан18.09.2018. године
407.35-1410/2018Грујић Младомир, Вича765 и 766/1 КО ВичаКО ВичаСтамбена зграда20.09.2018. године
408.35-1648/2018Јоковић Иван, Лисице748/2КО ЛисицеСтамбена зграда20.09.2018. године
409.35-11/2016Домановић Драган, Лучани2012/1КО ЛучаниСтамбена зграда20.09.2018. године
410.35-1741/2018Икодиновић Мирко, Обреновац3020КО ГучаСтамбена зграда27.09.2018. године
411.35-901/2018Лазаревић Љубомир, Гуча1972/1КО ГучаПомоћна зграда27.09.2018. године
412.350-753/2010Божанић Бранко, Гуча468/4КО ГучаПомоћна зграда27.09.2018. године
413.35-1457/2017Мишовић Мирослав, Живица332/1КО ЖивицаЈедна стамбена и једна помоћна зграда27.09.2018. године
414.35-1517/2018Зарић Мила, Београд757КО ВичаЈедна стамбена и једна помоћна зграда27.09.2018. године
415.35-2044/2018Илић Владимир, Лучани1461КО ЛучаниЈедна стамбена зграда28.09.2018. године
416.35-2105/2018Марковић Мироније, Гуча4759/1КО ГучаСтамбена зграда28.09.2018. године
417.35-2069/2018Општина Лучани, Лучани2675КО ВичаСтамбена зграда28,09.2018. године
418.35-2289/2018Неагић Милоје, Дучаловићи1995/2КО ДучаловићиСтамбена зграда03.10.2018. године
419.35-998/2018Марковић Радослав, село Гуча584/1КО ГучаЈедна стамбена и једна помоћна зграда03.10.2018. године
420.35-1657/2018Домановић Славица,  Лучани1114КО ЛисицеЈедна стамбена зграда03.10.2018. године
421.35-1646/2018Јоковић Микан, Лисице758/1КО ЛисицеЈедна помоћна зграда16.10.2018. године
422.35-846/2017Драговић Тихомир, Чачак1338/1КО РогачаЈедна помоћна зграда16.10.2018. године
423.35-1852/2018Домановић Милка, село Гуча3405/7КО ГучаЈедна помоћна зграда16.10.2018. године
424.35-1689/2018Ивановић Бојана, Београд и Анђелковић Бранка, Земун2137/3КО ГучаЈедна помоћна зграда16.10.2018. године
425.35-1947/2018Вимер Марина, Београд1731/1КО КотражаЈедна стамбена зграда16.10.2018. године
426.35-783/2017Стојић Мирко, Крстац386 и др.КО КрстацЈедна стамбена и две помоћне зграде16.10.2018. године
427.350-483/2010Игњатовић Полка, Чачак803КО ДљинЈедна стамбена зграда17.10.2018. године
428.35-852/2018Достанић Марко, Турица669/1КО ТурицаДве помоћне зграде23.10.2018. године
429.35-2148/2018Милинковић Милија, Чачак1817/2КО КотражаЈедна стамбена зграда23.10.2018. године
430.35-101/2018Радуловић Светомир, Крстац636/1 и 635КО КрстацЈедна стамбена и две помоћне зграде23.10.2018. године
431.35-1651/2018Јоковић Драган, Лисице750КО ЛисицеЈедна помоћна зграда25.10.2018. године
432.35-887/2018Ђуровић Слободан, Рогача1474/1 и 2616/2КО РогачаДве помоћне зграде26.10.2018. године
433.35-887/2018Ђуровић Драгица, Горачићи1472КО РогачаДве помоћне зграде26.10.2018. године
434.35-1936/2018Сушић Ненад, Београд, Шушић Невенка, Београд1079КО ГучаДоградња стамбене зграде26.10.2018. године
435.350-804/2010Драмлић Душко, Гуча4759/6КО ГучаТри помоћне зграде26.10.2018. године
436.35-124/2018Карић Милосав, Крстац689/1КО КрстацПомоћна зграда30.10.2018. године
437.35-1392/2018Димитријевић Драган, Лучани1953КО ЛучаниДве поћне зграде30.10.2018. године
438.350-630/2010Николић Миљана, Гуча1028/3КО ГучаЈедна стамбена и две помоћне зграде30.10.2018. године
439.35-2537/2018Корићанац Благоје, Каона2140 и 2145/2КО Горњи ДубацЈедна стамбена и једна помоћна зграда 01.11.2018. године
440.35-2590/2018Чикириз Раденко, Рти867/4КО РтиДве помоћне зграде 05.11.2018. године
441.35-1771/2018Ивановић Станоје, Београд2395/2КО ГучаЈедна помоћна зграда 05.11.2018. године
442.35-2611/2018Вукићевић Слободан, Милатовићи1046КО МилатовићиЧетири помоћне зграде 05.11.2018. године
443.35-680/2018Јовановић Радосав, Гуча1379/3КО ГучаЈедна помоћна зграда 05.11.2018. године
444.35-1270/2018Василић Бранко, Гуча1695/3КО ГучаЈедна стамбена зграда 05.11.2018. године
445.35-1742/2018Радаковић Радмила, Гуча3022КО ГучаЈедна стамбена зграда 05.11.2018. године
446.350-540/2010Анђелић Радомир, Гуча3211/1 и 3211/2КО ГучаЈедна стамбена и две помоћне зграде 05.11.2018. године
447.354-263/2003Пантелић Зоран, Дљин337/1КО ДљинЈедна стамбена и једна помоћна зграда 05.11.2018. године
448.35-2618/2018Томашевић Марко, Доња Краварица1321КО Доња КраварицаЈедна стамбена и пет помоћних зграда 05.11.2018. године
449.35-1139/2017Николић Жарка, Лучани и Милованчевић Зоран, Земун359 и 358/8КО КрстацЈедна стамбена и једна помоћна зграда 05.11.2018. године
450.350-781/2010Божовић Радован, село Гуча3792/1КО ГучаЈедна стамбена зграда 05.11.2018. године
451.35-2593/2018Шипетић Радосија, Чачак458/1КО ЛисЈедна стамбена и једна помоћна зграда 05.11.2018. године
452.350-875/2010Весовић Петрислав, Котража1812/1 и 1812/2КО КотражаЧетири помоћне зграде 05.11.2018. године
453.35-2097/2018Милинковић Војислав, Чачак1818 и 1819КО КотражаЈедна стамбена и две помоћне зграде 05.11.2018. године
454.35-1904/2018Тодоровић Душко, село Гуча2556/1 и 2555/1КО ГучаЈедна стамбена зграда 05.11.2018. године
455.35-2218/2018Васиљевић Живорад, Турица1218КО ТурицаЈедна помоћна зграда 05.11.2018. године
456.35-2586/2018Марковић Милован, село Гуча684/1КО ГучаЈедна помоћна зграда 05.11.2018. године
457.35-2197/2018Ђуричић Љиљана, Нови Сад1324/1КО ТурицаЈедна стамбена зграда 05.11.2018. године
458.35-2632/2018Миловановић Ненад, Лучани813/1КО ЛучаниТри помоћне зграде 05.11.2018. године
459.350-743/2010Ћурчић Миле, Гуча1567/6КО ГучаДве помоћне зграде 05.11.2018. године
460.354-363/2003Мијаиловић Миладин, Горња Краварица1010КО Горња КраварицаЈедна стамбена зграда 05.11.2018. године
461.35-2192/2018Спасојевић Милорад, Турица330/1 и 330/2КО ТурицаЈедна стамбена и једна помоћна зграда06.12.2018. године
462.354-9/2003Давидовић Милеса, Гуча1733/2КО ГучаЈедна стамбена и једна помоћна зграда06.12.2018. године
463.35-3/2016Кузмановић Милостина, Лучани1364КО ЛучаниЈедна стамбена зграда14.12.2018. године
464.35-2127/2018Вујиновић Маријана, Гуча4851/1КО ГучаЈедна помоћна зграда14.12.2018. године
465.35-2161/2018Пајовић Миленко, Турица1480/2КО ТурицаЈедна стамбена зграда14.12.2018. године
466.35-2257/2018Вељовић Милинко, Београд165КО ГорачићиЈедна стамбена зграда18.12.2018. године
467.35-562/2017Велисављевић Бранко, Доњи Дубац1780 и 1781КО Доњи ДубацДве стамбене и девет помоћних зграда18.12.2018. године
468.35-899/2017Јовановић Милета, Крстац422/1КО КрстацЈедна стамбена и једна помоћна зграда18.12.2018. године
469.35-2602/2018Савковић Иво,Крагујевац415/1КО МарковицаЈедан стамбени и четири помоћна објекта18.12.2018. године
470.35-989/2018Марковић Миломир, Гуча590/3 и 594/1КО ГучаЈедна стамбена и две помоћне зграде18.12.2018. године
471.35-1882/2018Марковић Славица, Гуча1567/3КО ГучаЈедна стамбена зграда19.12.2018. године
472.35-1969/2018Јованчић Бранко, Котража1742/2КО КотражаЈедна помоћна зграда19.12.2018. године
473.35-1925/2018Тадић Видан, Гуча3380КО ГучаДве стамбене зграде19.12.2018. године
474.35-2173/2018Пајовић Радисав, Турица1438КО ТурицаЈедна стамбена зграда24.12.2018. године
475.35-631/2018Пајовић Никола, Каона1644КО КаонаЈедна стамбена и једна помоћна зграда24.12.2018. године
476.35-109/2018Радуловић Радисав1209/1КО КрстацЈедна стамбена зграда24.12.2018. године
477.35-1966/2018Кузмановић Раденко, Котража1701/4КО КотражаЈедна стамбена зграда24.12.2018. године
478.35-519/2017Обрадовић Миливоје, Рти1888 и 1885КО РтиЈедна стамбена и једна помоћна зграда26.12.2018. године
479.35-1433/2018Јеремић Стево, Вича3338КО ВичаЈедна стамбена зграда31.01.2019. године
480.35-650/2017Димитријевић Чедо, Пухово1004/5КО ПуховоЈедна стамбена и једна помоћна зграда31.01.2019. године
481.35-2258/2018Милутин Вељовић, Горачићи164КО ГорачићиЈедна стамбена и једна помоћна зграда31.01.2019. године
482.354-257/2003Доловић Радован и Рашо, Котража1787/1КО КотражаДве стамбене зграде31.01.2019. године
483.35-2353/2018Поповић Јоксимовић Тања, Горачићи1523 и 1526/4КО ГорачићиЈедна стамбена и једна помоћна зграда04.02.2019. године
484.35-2183/2018Славица Симеуновић, Чачак1333КО ТурицаЈедна стамбена зграда04.02.2019. године
485.35-2435/2018Милорад Раковић, Горачићи3880 и 3877КО ГорачићиДве стамбене и шест помоћних зграда04.02.2019. године
486.35-60/2017Радован Доловић, Котража681/1,630 и 628/1КО ПшаникЈедна стамбена и три помоћне зграде04.02.2019. године
487.35-2115/2018Сретен Даниловић, Гуча1679/4КО ГучаЈедна стамбена зграда06.02.2019. године
488.35-1649/2018Јоковић Милија, Лучани1014/1, 1019/3,1019/1, 1020КО ЛисицеЈедна стамбена и две помоћне зграде06.02.2019. године
489.35-1471/2017Милољуб Алексић, Дљин1820/1КО ЛучаниЈедна стамбена и једна помоћна зграда06.02.2019. године
490.35-2279/2018Мариновић Момир, Чачак662/2КО ГорачићиЈедна помоћна зграда06.02.2019. године
491.35-35/2017Душица Доловић, Пшаник626 и 627КО ПшаникЈедна стамбена и три помоћне зграде07.02.2019. године
492.35-151/2016Марјановић Марија, село Лучани716КО ЛучаниЈедна стамбена зграда07.02.2019. године
493.35-137/2016Марјановић Марија, село Лучани716 и 717КО ЛучаниДве помоћне зграде08.02.2019. године
494.35-2162/2018Пајовић Милан, Турица1481/2 и 1481/1КО ТурицаЈедна стамбена и једна помоћна зграда 11.02.2019. године
495.35-2215/2018Биљана Чакаревић, Турица315/3КО ТурицаЈедна стамбена зграда 11.02.2019. године
496.35-989+1/2018Марковић Миломир, село Гуча587КО ГучаЈедна стамбена зграда12.02.2019. године
497.35-2398/2018Суруџић Мирко и Милорад, Горачићи3962 и 3963КО ГорачићиДве стамбене и четири помоћне зграде12.02.2019. године
498.35-1843/2018Лабудовић Милорад, село Гуча3397/3КО ГучаДве помоћне зграде12.02.2019. године
499.350-289/2010Рижић Младомирка, Ђераћ303/1КО ЂераћЈедна стамбена зграда12.02.2019. године
500.35-2360/2018Кнежевић Милун, Горачићи3817КО ГорачићиДве помоћне зграде12.02.2019. године
501.35-123/2016Варагић Лепа, Кривача160/1КО КривачаДве стамбене зграде25.02.2019. године
502.35-2562/2018Владан Дивљаковић, Марковица590/2КО МарковицаДве стамбене и пет помоћних зграда25.02.2019. године
503.35-122/2016Милка Варагић, Кривача107/2КО КривачаЈедна стамбена и једна помоћна зграда27.02.2019. године
504.35-1059/2018Марковић Мирослав, Гуча581, 586/1 и 593КО ГучаДве стамбене и четири помоћне зграде27.02.2019. године
505.35-2287/2018Перишић Стана, Чачак599/4КО ГорачићиЈедна стамбена зграда27.02.12019. године
506.35-2287/2018+1Ћирић Аница. Чачак599/4КО ГорачићиЈедна помоћна зграда27.02.2019. године
507,35-1/2019МБ- Наменска Лучани1847 и 1854КО ЛучаниПосебан део стамбене зграде28.02.2019. године
508.35-134/2016Јовановић Слободанка и Јовановић Јован, Кривача590/1 И 590/2КО КривачаДве стамбене и три помоћне зграде04.03.2019. године
509.35-2511/2018Јоровић Рашко и Ацо, Београд4048КО ГорачићиЈедна стамбена и једна помоћна зграда04.03.2019. године
510.35-311/2017Чакаревић Душица, Гуча833/1 и 833/2КО Доња КраварицаЈедна стамбена и три помоћне зграде04.03.2019. године
511.35-2141/2018Броћић Стана, Гуча1638/1, 1638/2 и 1641КО ГучаЈедна стамбена и четири помоћне зграде05.03.2019. године
512.35-1262/2018Виторовић Славомир, Гуча55/2КО ГучаЈедна помоћна зграда13.03.2019. године
513.35-2421/2018Вера Флохр, Горачићи2545/2КО ГорачићиЈедна помоћна зграда13.03.2019. године
514.35-2563/2018Кесић Петар, Лучани1/2КО МарковицаЈедба станбена зграда13.03.2018. године
515.35-1377/2018Бабић Милојко, Чачак23КО Доњи ДубацЈедна стамбена зграда14.03.2019. године
516.35-1377+1/2018Бабић Зоран, Лучани23КО Доњи ДубацЈедна стамбена зграда14.03.2019. године
517.35-417/2017Ђорђе Славковић, Рти821,822 и 833КО РтиЈедна стамбена и четири помоћне зграде18.03.2019. године
518.35-1702/2018Броћић Радиша, Гуча2125/1КО ГучаДве помоћне зграде19.03.2019. године
519.35-167/2018Бабић Јовиша, Чачак и Бабић Сретен, Чачак57/4КО Доњи ДубацЈедна помоћна зграда19.03.2019. године
520.35-271/2017Ђурђевић Предраг, Рти1657 и 1658КО РтиЈедна стамбена зграда19.03.2019. године
521.35-2367/2018Кнежевић Бане, Београд3827/1КО ГорачићиЈедна стамбена зграда19.03.2019. године
522.350-597/2010Ристић Снежана, Гуча1792/2 и 1867КО ГучаДве стамбене и једна помоћна зграда19.03.2019. године
523.35-2011/2018Станић Ђорђе, Београд3658/3КО ГучаЈедна стамбена зграда21.03.2019. године
524.350-511/2010Драмлић Ратомир, Гуча4737/9КО ГучаЈедна помоћна зграда28.03.2019. године
525.35-630/2018Пантелић Милован, Дљин2761/1 и 2771/2КО ДљинДве помоћне зграде08.04.2019. године
526.35-1272/2018Ружичић Владимир, Гуча50/7КО ГучаЈедна стамбена и једна помоћна зграда15.04.2019. године
527.35-2383/2018Тубић Дана, Горачићи3900/6КО ГорачићиЈедна стамбена зграда17.04.2019. године
528.350-728/2010Јелушић Милош, Рогача24КО РогачаЈедна стамбена зграда17.04.2019. године
529.35-307/2018Петровић Југослав, Горњи Дубац584/4КО Горњи ДубацЈедна помоћна зграда23.04.2019. године
530.35-4/2019Обреновић Вера, Марковица562/2КО МарковицаЈедна стамбена и четири помоћне зграде23.04.2019. године
531.35-2530/2018Митровић Миљко, Негришори95/2КО НегришориЈедна помоћна зграда24.04.2019. године
532.35-1343/2018Милановић Гордана, Чачак1436/1 и 1437КО ДучаловићиЈедна помоћна зграда24.04.2019. године
533.35-5/2019Пилиповић Симка, Чачак257/1 и 256/2КО ТурицаДве стамбене зграде24.04.2019. године
534.35-6/2019Мариновић Радојко, Чачак175/1КО ГрабЈедна помоћна зграда24.04.2019. године
535.35-1341/2018Милановић Милан, Чачак1432/1 и 1432/2КО ДучаловићиДве стамбене и једна помоћна зграда24.04.2019. године
536.35-118+1/2016Миловановић Душко, Кривача256/2 и 652КО КривачаЈедна помоћна зграда24.04.2019. године
537.35-7/2019Павловић Драган, Чачак729/3КО ЖивицаЈедна стамбена зграда15.05.2019. године
538.35-8/2019Васиљевић Бошко, Турица917/2КО ТурицаЈедна стамбена и једна помоћна зграда15.05.2019. године
539.35-2254/2018Зимоњић Нада, Горачићи230 и 231КО ГорачићиЈедна стамбена и три помоћне зграде15.05.2019. године
540.35-1885/2018Караџић Цветомир, Гуча2011/27КО ГучаЈедна стамбена зграда15.05.2019. године
541.354-228/2003Павловић Светлана, Гуча467/1КО ГучаДве помоћне зграде15.05.2019. године
542.354-142/2003Милош Тајсић, Пухово1462/1КО ПуховоЈедна стамбена и пет помоћних зграда16.05.2019. године
543.35-2534/2018Лојаница Мирјана, Лучани124КО НегришориЈедна стамбена зграда03.06.2019. године
544.35-2534+1/2018Лојаница Горан и други, Лучани124КО НегришориЈедна стамбена зграда03.06.2019. године
545.35-2032/2018Радојичић Драган Гуча3613/1 и 3615КО ГучаТри помоћне зграде04.06.2019. године
546.35-2272/2018Ратомир Јањић, Чачак601КО ГорачићиЈедна стамбена и једна помоћна зграда04.06.2019. године
547.354-357-/2003Петрићевић Петар, Турица718/1КО ТурицаЈедна стамбена и пет помоћних зграда03.07.2019. године
548.35-9/2019Кавчић Софија, Нови Београд3489/6КО ГучаЈедна стамбена зграда04.07.2019. године
549.350-160/2010Мирковић Радосав, Ртари1187/2КО РтариЈедна стамбена зградда10.07.2019. године
550.35-12/2019Ђенић Дејан, Чачак562КО РтариЈедна стамбена зграда07.10.2019. године
551.35-1380/2018Пилиповић Даница, Београд330/7КО Доњи ДубацЈедна стамбена и две помоћне зграде07.10.2019. године
552.35-586/2018Пилиповић Даница, Београд689/1КО КаонаЈедна помоћна зграда07.10.2019. године
553.350-13/2010Протић Драшко, Гуча3402КО ГучаЈедна стамбена зграда07.10.2019. године
554.350-85/2010Јовашевић Драган, Марковица392КО МарковицаЈедна стамбена зграда07.10.2019. године
555.350-85+1/2010Јовашевић Жарко, Марковица392КО МарковицаЈедна помоћна зграда07.10.2019. године
556.35-208/2016Чворовић Драгутин, Доња Краварица857/2КО Доња КраварицаДве стамбене зграде08.10.2019. године
557.35-10/2019Петровић Бранка, Крагујевац1802КО ВичаЈедна стамбена зграда08.10.2019. године
558.35-1274/2018Баралић Живорад, Гуча1688/2КО ГучаЈедна стамбена зграда08.10.2019. године
559.35-11/2019Карић Душан, Крстац433/1, 433/3 и 434/1КО КрстацДве помоћне зграде08.10.2019. године
560.35-1668/2018Градимир Ћурчић, Чачак433 и 434КО МилатовићиДве стамбене и три помоћне зграде16.10.2019. године
561.35-1277/2018Дарко Нешовановић, Гуча38/1 и др.КО ГучаЈедна помоћна зграда23.10.2019. године
562.35-1165/2017Јовановић Милисав, Крстац422/2КО КрстацЈедна стамбена и три помоћне зграде23.10.2019. године
563.35-960/2018Милошевић Вера, Београд205/2КО ЛисицеЈедна стамбена зграда23.10.2019. године
564.35-13/2019Икодиновић Весна, Београд764 и 763КО ГучаЈедна стамбена зграда23.10.2019. године
565.354-38/2003Предузеће ГТ Топ Карс, Лучани1644/1КО ЛучаниЈедна помоћна зграда24.10.2019. године
566.35-2648/2018Гавриловић Драган, Лучани1808КО ЛучаниЈедна помоћна зграда 13.11.2019. године
567.35-1077/2018Јасмина Домазетовић, Чачак1133 и 1132/1КО РогачаЈедна стамбена зграда 13.11.2019. године
568.35-2482/2018Петровић Драган, Горачићи1930КО ГорачићиЈедна стамбена и једна помоћна зграда 13.11.2019. године
569.350-75/2010Бјелица Борка, Краљево689/10КО КаонаЈедна стамбена зграда 13.11.2019. године
570.35-14/2019Олгица Милорадовић, Београд1782/9КО ГучаЈедна стамбена зграда 13.11.2019. године
571.35-15/2019Зоћевић Радован, Гуча33/11КО ГучаЈедна стамбена зграда

11.12.2019.

године

572.35-15/2019Главоњић Зоран, Кривача18/4КО КривачаДве помоћне зграде 11.12.2019. године
573.35-1192/2017Недовић Жарко, Ртари132/1КО РтариЈедна стамбена и три помоћне зграде24.12.2019. године
574.35-1291/2018Чутурило Драган, Лучани2065/1КО ДучаловићиЈедна стамбена и једна помоћна зграда24.12.2019. године
575.35-21/2019Матијашевић Рада, Ђераћ2226/2 и 2226/3КО ЛучаниЧетири помоће зграде25.12.2019. године
576.35-857/2018Вукосављевић Милош, Гуча687КО ГучаЈедна стамбена и четири помоћне зграде26.12.2019. године
577.35-2101/2018Драмлић Слободан, Вршац4703/2КО ГучаЈедна стамбена зграда10.01.2020. године
578.354-246/2003Милош (Андрија) Броћић, Гуча1804/7КО ГучаЈедна стамбена зграда13.01.2019. године
579.35-2/2019Панелспрес доо, Лучани1789/6КО ЛучаниЈедна помоћна зграда 13.01.2019.године
580.35-1275/2018Јевремовић Корнелије, Гуча990/7,990/8 и 990/22КО ГучаЈедна стамбена и четири помоћне зграде24.01.2020. године
581.35-2/2020Јоровић Чедомир, Гуча24/15КО ГучаДве стамбене зграде12.02.2020. године
582.35-2572/2018Зорица Дмитрић, Гуча588/3, 597 и 596КО МарковицаДве стамбене зграде и пет помоћних14.02.2020. године
583.35-865/2017Јанковић Небојша, Краљево2050/2КО КотражаЈедна стамбена зграда14.02.2020. године
584.35-839/2018Јовичић Радосав, Пухово1644/3 и 1644/5КО ПуховоДве стамбене и четири помоћне зграде26.02.2020. године
585.350-591/2010Радивоје Стевановић, Негришори1541 и 1539/2КО НегришориЈедна стамбена и седам помоћних зграда26.02.2020. године
586.35-252/2016Шербула Рајко, Лучани1359/2КО ЛучаниЈедна стамбена зграда28.02.2020. године
587.35-1457/2018Ковачевић Раде, Лучани2576КО ВичаЈедна помоћна зграда06.03.2020. године
588.350-75+1/2010Тадић Катарина, Краљево, Тадић Нада, Краљево, Тадић Дијана, Краљево689/2КО КаонаЈедна стамбена зграда13.03-2020. године
589.35-4/2020Мијаиловић Добривоје, Лучани и Мијаиловић Милован, Ужице609 и 610КО ЛучаниЈедна стамбена зграда30.04.2020. године
590.35-104/2018Радуловић Срећко, Крстац1208/1КО КрстацЈедна стамбена и једна помоћна зграда22.05.2020. године
591.35-2582/2018Миловановић Анкица, Чачак294/2КО МарковицаЈедна стамбена зграда22.05.2020. године
592.350-305/2010Илић Драгољуб, Чачак741КО ТурицаЈедна помоћна зграда28.05.2020. године
593.35-759/2017Благојевић Алекса, Пухово1029КО ПуховоДве стамбене и три помоћне зграде12.06.2020. године
594.350-627/2010Гогић Верољуб, Милатовићи1574/1КО МилатовићиЈедна стамбена и једна помоћна зграда12.06.2020. године
595.35-5/2020Средња школа Драгачево Гуча1932/2КО ЛучаниЗграда средњег образовања25.06.2020. године
596.35-299+1/2017Предузеће Фапромал, Лучани945КО ЛисицеЈедна пословна зграда02.07.2020. године
597.35-214/2017Ђекић Драгиња, Гуча220/1КО КривачаЈедна помоћна зграда06.07.2020. године
598.35-6/2020Милован Плазинић, Београд357КО Бели КаменЈедна стамбена и једна помоћна зграда06.07.2020. године
599.35-116/2018Лазаревић Периша, Крстац1214КО КрстацДве стамбене и две  помоћне зграде06.07.2020. године
600.35-7/2020ДОО КОБ, Ступчевићи, Ариље1154/1КО ТијањеДоградња помоћног објекта06.07. 2020.године
601.350-267+1/2010Радовановић Јован, Гуча8/1КО ГучаДоградња стамбене зграде06.07.2020.године
602.35-590/2017Милић Љубиша, Доњи Дубац2207/3 и 2200/3КО Доњи ДубацЈедна стамбена и три помоћне зграде28.07.2020. године
603.35-1872/2018Обрадовић Перо, Гуча1027/10 и 1027/11КО ГучаЈедна помоћна зграда28.07.2020. године
604.35-100/2018Ковачевић Србомир, Чачак633/1КО КрстацЈедна стамбена зграда06.08.2020. године
605.35-2549/2018Бранко Ружић, Негришори738/2КО НегришориЈедна стамбена и две помоћне зграде07.08.2020. године
606.35-793/2018Милена Марковић, Чачак555/3КО ПуховоЈедна стамбена зграда07.08.2020. године
607.35-2529/2018Ружић Милија, Негришори738/1КО НегришориЈедна стамбена и једна помоћна зграда26.08.2020. године
608.35-1839/2018Дукић Лазар, Гуча946/2КО ГучаЈедна помоћна зграда26.08.2020. године
609.35-1046/2018Чича Никола, Београд172/3КО РогачаДве помоћне зграде26.08.2020. године
610.35-9/2020Лиза Браун, Београд446КО ТијањеЈедна стамбена зграда03.09.2020. године
611.350-259/2010Раде Давидовић, Чачак36КО ЛисицеЈедна стамбена зграда03.09.2020. године
612.35-1118/2017Јовичић Славка Чачак и др.175КО КрстацТри помоћне зграде03.09.2020. године
613.354-341/2003Давидовић Миљко, Лисице1213 и 12414/2КО ЛисицеЈедна стамбена и једна помоћна зграда04.09.2020. године
614.35-1581/2018Чедомир Лалић, Вича2053/5КО ВичаЈедна стамбена зграда04.09.2020. године
615.35-8/2020Протић Борислав, Стара Пазова592КО ТијањеЈедна помоћна зграда07.09.2020. године
616.35-889/2017Радичевић Горан, Чачак144КО РтариЈедна стамбена зграда14.09.2020. године
617.35-1080/2018Јелушић Бранислав и Мирослав, Рогача23КО РогачаЈедна стамбена зграда21.09.2020. године
618.35-940/2018Достанић Радоје, Турица516КО ТурицаЈедна стамбена и једна помоћна зграда24.09.2020. године
619.35-1725/2018Драмлић Владе, село Гуча4845/2КО ГучаЈедна помоћна зграда24.09.2020. године
620.35-85/2018Радивојевић Радојле, Крстац883/2КО КрстацЈедна стамбена и једна помоћна зграда24.09.2020. године
621.35-2239+1/2020Благојевић Марија, Чачак2138/2КО ГорачићиЈедна стамбена зграда01.10.2020. године
622.35-10/2020Достанић Миладин, Ариље674/2КО ТурицаЈедна стамбена зграда06.10.2020. године
623.350-764/2010Луковић Павле, Котража852/4КО КотражаЈедна стамбена и две помоћне зграде19.10.2020. године
624.35-1634/2018Аничић Љиљана, Чачак и Пеица Мира, Чачак1662КО МилатовићиЈедна стамбена и три помоћне зграде19.10.2020. године
625.35-2453/2018Давидовић Миљко, Падинска Скела2724/2КО ГорачићиЈедна стамбена и две помоћне зграде22.10.2020. године
626.35-2089/2018Сеничанин Зоран, Котража2088/3КО КотражаДве стамбене зграде22.10.2020. године
627.350-201/2010Басарић Драгана, Лучани71/4 и 71/5КО ЛисицеЈедна стамбена зграда23.10.2020. године
628.35-25/2017Добросављевић Борко, Пшаник562,563 и 564КО ПшаникДве стамбене и четири помоћне зграде30.10.2020. године
629.35-110/2016СПЦ-Црквена општина Вича1675КО Доњи ДубацЈедна пословна зграда02.11.2020. године
630.35-12/2020Ковачевић Владан, Гуча3491/12КО ГучаЈедна стамбена зграда05.11.2020. године
631.35-1345/2017Пајовић Станоје и Надежда, Гуча3497/3 и 3497/8КО ГучаДве стамбене и три помоћне зграде05.11.2020. године

lucani grb transparentno

КОНТАКТ

  • И-мејл predsednik@lucani.rs
  • Телефон +381 32 515 06 03
  • Адреса Југословенске армије 5, 32240 Лучани, Србија
Top