joomlarulit.com
 ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ - ZVANIČNA INTERNET PREZENTACIJA OPŠTINE LUČANI - THE OFFICIAL INTERNET PRESENTATION OF THE MUNICIPALITY OF LUČANI

Јавне набавке Општине Лучани

javne nabavke pozadina

 
2021. година                                                                     
 
 
 
 
2021. година                                                                                                                                        

Годишњи план јавних набавки за општинску управу Лучани

- Првa изменa годишњег плана јавних набавки за Општинску управу Лучани 2021. године

Друга изменa годишњег плана јавних набавки за Општинску управу Лучани 2021. године

- Годишњи план јавних набавки за Председника општине Лучани за 2021.годину

ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

ДРУГА ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

 

2020. година                                                                     

ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ СА СПРОВОЂЕЊЕМ ПОСТУПАКА ЈАВНИХ НАБАВКИ У ТОКУ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

 

16.09.2020. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Набавка поклона за потребе репрезентације Општинске управе Лучани“ р. бр. 404-87/2020-03

 
 --------------------------------------------------------------------

05.08.2020. ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ услуга превоза ученика основних школа на територији општине Лучани“ р. бр. 404-88/2020-03

 --------------------------------------------------------------------

31.07.2020. ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ Техничка контрола пројектне документације за изградњу новог објекта ПУ „Наша радост“ р. бр. 404-93/2020-03

 --------------------------------------------------------------------

22.07.2020. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуге ангажовања предавача и консултаната на пројекту  развоја популационе политике р. бр. 404-85/2020-03

 --------------------------------------------------------------------

03.07.2020. ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ услуга стручног надзора над извођењем радова на реконструкцији и санацији некатегорисаних путева на територији општине Лучани р. бр. 404-92/2020-03

--------------------------------------------------------------------

03.07.2020. ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ радови на реконструкцији и санацији некатегорисаних путева р. бр. 404-91/2020-03

 --------------------------------------------------------------------

03.06.2020. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ услуге мобилне телефоније р. бр. 404-59/2020-03

 --------------------------------------------------------------------

02.06.2020. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ набавка и монтажа дечијег игралишта на КП 1978/1 КО Гуча у Гучи р. бр. 404-60/2020-03

 --------------------------------------------------------------------

21.05.2020. ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ услуга испитивања водоводне мреже на водоснабдевању дела Горње Краварице р. бр. 404-54/2020-03

 --------------------------------------------------------------------

20.05.2020. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ опремање две собе дечијег вртића у Гучи р. бр. 404-53/2020-03

 --------------------------------------------------------------------

04.05.2020. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ услуга хватања и збрињавања паса луталица и нешкодљивог уклањања лешева животиња на територији општине Лучани, р. бр. 404-50/2020-03

 --------------------------------------------------------------------

30.04.2020. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ услуга стручног надзора над извођењем радова на реконструкцији и санацији крова и кровне конструкције пословне зграде Центра за социјални рад у Гучи, р. бр. 404-49/2020-03

 --------------------------------------------------------------------

30.04.2020. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ набавке нових аутомобила, р. бр. 404-48/2020-03

 --------------------------------------------------------------------

27.03.2020. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ услуга штампе за потребе Председника општине Лучани, р. бр. 404-47/2020-03

 --------------------------------------------------------------------

11.03.2020. ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ електричне енергије за потребе општине Лучани, р. бр. 404-39/2020-03

 --------------------------------------------------------------------

11.03.2020. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ геодетских услуга за потребе Општинске управе општине Лучани, р. бр. 404-38/2020-03

 --------------------------------------------------------------------

03.03.2020. ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ радова на реконструкцији и санацији крова и кровне конструкције пословне зграде Центра за социјални рад у Гучи, р. бр. 404-36/2020-03

 --------------------------------------------------------------------

26.02.2020. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга стручног надзора над извођењем грађевинских радова на уређењу Лучанског потока, потока Сувода, потока Дупља, потока Драгачица и Добрића потока на територији општине Лучани, редни број 404/1-35/2020-03

   --------------------------------------------------------------------

19.02.2020. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга репрезентације за потребе Општинске управе, редни број 404-34/2020-03

   --------------------------------------------------------------------

13.02.2020. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга репрезентације за потребе Председника општине, редни број 404-31/2020-03

   --------------------------------------------------------------------

12.02.2020. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Набавка канцеларијског материјала за потребе Општинске управе, редни број 404-29/2020-03

   --------------------------------------------------------------------

12.02.2020. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга личног пратиоца детета, редни број 404-28/2020-03

   --------------------------------------------------------------------

24.01.2020. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Набавка горива за потребе Општинске управе, редни број 404-22/2020-03

   --------------------------------------------------------------------

24.01.2020. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга стручног надзора над извођењем грађевинских радова на реконструкцији и адаптацији објеката бр.1, бр.2 и бр.4 Средње школе „Драгачево“ у Гучи са партерним уређењем, редни број 404-21/2020-03

   --------------------------------------------------------------------

23.01.2020. ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ Услуга израде пројектно-техничке документације за израду идејног решења, пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење водоводно-канализационе мреже у насељима на територији општине Лучани, р. бр. 404-19/2020-03

 --------------------------------------------------------------------

20.01.2020. ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ Услуга превоза ученика основних школа на територији општини Лучани, р. бр. 404-16/2020-03

 --------------------------------------------------------------------

 

 

2019. година                                                                     

 

27.12.2019. ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ Грађевинских радова на уређењу делова Лучанског потока, потока Сувода, потока Дупља, потока Драгачица и Добрића потока на територији Општине Лучани, р. бр. 404-154/2019-03

  --------------------------------------------------------------------

13.12.2019. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга стручног надзора над извођењем радова на уградњи саобраћајне опреме за контролу и праћење саобраћаја (знакови са радаром – брзински дисплеј) на територији општине Лучани, редни број 404-152/2019-03

   --------------------------------------------------------------------

09.12.2019. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Набавка и уградња саобраћајне опреме за контролу и праћење саобраћаја (знакови са радаром – брзински дисплеј) на територији Општине Лучани, редни број 404-150/2019-03

   --------------------------------------------------------------------

06.12.2019. Јавна набавка радова ОТВОРЕН ПОСТУПАК Грађевински радови на реконструкцији и адаптацији објеката бр.1, бр. 2 и бр.4 Средње школе "Драгачево" у Гучи са партерним уређењем, редни број 404-151/2019-03

   --------------------------------------------------------------------

03.12.2019. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Набавка добара за потребе репрезентације Председника општине Лучани, редни број 404-149/2019-03

   --------------------------------------------------------------------

18.11.2019. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Геодетских услуга за потребе Општинске управе општине Лучани, редни број 404-145/2019-03

  --------------------------------------------------------------------

15.11.2019. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга прикупљања и анализе обрадивог пољопривредног земљишта за потребе регистрованих пољопривредних домаћинстава на територији Општине Лучани, редни број 404-144/2019-03

  --------------------------------------------------------------------

14.11.2019. ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ Услуга израде пројектно-техничке документације Регистра водова и Анализе (студије)  процене стања водоводног и канализационог систма на територији насељеног места Гуча са околиним селима, редни број 404-143/2019-03

  --------------------------------------------------------------------

13.11.2019. ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ Доградња соба дечијег вртића у Гучи са уређењем дечијег дворишта ПУ "Бамби" Гуча, редни број 404-142/2019-03

  ----------------------------------------------------------------------

29.10.2019. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга израде метаболичких профила на пољопривредним газдинствима (енергетски, протеински, минерални) метаболизма кроз контролу 11 параметара крви, формулација и корекција оброка и преглед репродуктивног статуса грла на територији општине Лучани, број 404-139/2019-03

 ----------------------------------------------------------------------

28.10.2019. ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ Доградња собе дечијег вртића у Гучи са уређењем дечијег дворишта ПУ "Бамби" Гуча, редни број 404-138/2019-03

  ----------------------------------------------------------------------

23.10.2019. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга стручног надзора над извођењем радова на реконструкцији зграде Центра за социјални рад у Гучи, број 404-137/2019-03

 ----------------------------------------------------------------------

11.10.2019. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга личног пратиоца детата, број 404-133/2019-03

----------------------------------------------------------------------

02.10.2019. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга фиксне телефоније за потребе Општинске Управе, број 404/1-624/2019-03 и 404/1-625/2019-0

----------------------------------------------------------------------

25.09.2019. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга израде метаболичких профила на пољопривредним газдинствима (енергетски, протеински, минерални) метаболизма кроз контролу 11 параметара крви, формулација и корекција оброка и преглед репродуктивног статуса грла на територији општине Лучани, број 404-128/2019-03

          - Измена конкурсне документације (Допуна обрасца бр.5.2 на страни 22 конкурсне документације) 30.9.2019.
 ----------------------------------------------------------------------

30.08.2019. ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ Радова на реконструкцији Центра за социјални рад у Гучи, број 404-124/2019-03

  ----------------------------------------------------------------------

20.08.2019. ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ Радова на реконструкцији и санацији некатегорисаних путева, број 404-116/2019-03

  ----------------------------------------------------------------------

20.08.2019. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Геодетских услуга за потребе Општинске управе општине Лучани, број 404-115/2019-03

  ----------------------------------------------------------------------

15.08.2019. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга радова на изградњи затвореног складишта, приземне спратности на кп. бр. 42/8 KO Гуча, број 28/2019 и 29/2019

  ----------------------------------------------------------------------

24.07.2019. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга хватања и збрињавања паса луталица и нешкодљивог уклањања лешева животиња на територији општине Лучани, број 404/1-461/2019-03 и 404/1-460/2019-03

 ----------------------------------------------------------------------

19.07.2019. ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ Услуга превоза ученика основних школа на територији општине Лучани, број 404/1-449/2019-03 и 404/1-450/2019-0

 ----------------------------------------------------------------------

12.07.2019. ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ Услуга израде пројектно – техничке документације за израду хидролошке студије на 20 локација у Општини Лучани, бр. 404/1-431/2019-03 и 404/1-432/2019-03

 ----------------------------------------------------------------------

09.07.2019. ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ Радова на реконструкцији и санацији некатегорисаних путева, број 404-99/2019-03 и 404/1-393/2019-03

 ----------------------------------------------------------------------

05.07.2019. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ НАБАВКЕУслуге маркетинга и продукције 59. Драгачевског сабора трубача у Гучи

          - Модел уговора
----------------------------------------------------------------------

21.06.2019. ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ Радова на реконструкцији и санацији некатегорисаних путева, број 404/1-348/2019-03 и бр. 404/1-349/2019-03

         - Измена Јавног позива за подношење понуда (3.7.2019.) - техничка грешка броја мобилног телефона службеника за Јавне набавке
         - Измена конкурсне документације (3.7.2019.) - техничка грешка броја мобилног телефона службеника за Јавне набавке
 ----------------------------------------------------------------------

19.06.2019. ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ Aдаптација дела објеката зграде општине Лучани, сале општинског већа, скупштинске сале, скупштинског хола и две скупштинске канцеларије, бр. 404-96/2019-03 и 404/1-336/2019-03

 ----------------------------------------------------------------------

07.06.2019. ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ Набавка услуга израде пројектно – техничке документације за изградњу мостова на територији општине Лучани, бр. 404/1-304/2019-03 и 404/1-305/2019-03

 ----------------------------------------------------------------------

04.06.2019. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Геодетских услуга за потребе Општинске управе општине Лучани, број 404/1-290/2019-03 и 404/1-291/2019-03

 ----------------------------------------------------------------------

29.05.2019. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга репрезентације за потребе Председника општине Лучани, број 404/1-292/2019-03 и 404/1-293/2019-03

 ----------------------------------------------------------------------

16.05.2019. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга набавке рачунарске опреме и осталих добара за унапређење безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Лучани, број 404/1-266/2019-03 и 404/1-267/2019-0

 ----------------------------------------------------------------------

24.04.2019. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга набавке грађевинског материјала за адаптацију стамбеног објекта интерно расељеног лица, број 404/1-225/2019-03 и 404/1-226/2019-03

  ----------------------------------------------------------------------

12.04.2019. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга личног пратиоца детета, број 404/1-204/2018-03 и 404/1-205/2019-03

  ----------------------------------------------------------------------

11.04.2019. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга набавке нових путничких аутомобила, број 404/1-196/2019-03 и 404/1-197/2019-03

  ----------------------------------------------------------------------

27.03.2019. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга репрезентације за редовне потребе Председника општине Лучани – Услуге ресторана у Београду, број 404/1-128/2019-0 и 404/1-129/2019-03

  ----------------------------------------------------------------------

22.03.2019. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга набавке рачунарске опреме, број 404/1-121/2019-03 и 404/1-122/2019-03

  ----------------------------------------------------------------------

07.03.2019. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга набавке добра за потребе репрезентације Председника општине - Набавка ракије, бр.404/1-99/2019-03 и бр. 404/1-100/2019-03

 ----------------------------------------------------------------------

01.03.2019. ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ Услуга набавке добара електричне енргије за потребе општине Лучани, бр.404/1-90/2019-03 и бр.404/1-91/2018-03

 ----------------------------------------------------------------------

_________________________________________________________________________

 

lucani grb transparentno

КОНТАКТ

  • И-мејл predsednik@lucani.rs
  • Телефон +381 32 515 06 03
  • Адреса Југословенске армије 5, 32240 Лучани, Србија
Top