joomlarulit.com
 ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ - ZVANIČNA INTERNET PREZENTACIJA OPŠTINE LUČANI - THE OFFICIAL INTERNET PRESENTATION OF THE MUNICIPALITY OF LUČANI

Јавне набавке Општине Лучани

javne nabavke pozadina

 

 

2020. година                                                                     

 

26.02.2020. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга стручног надзора над извођењем грађевинских радова на уређењу Лучанског потока, потока Сувода, потока Дупља, потока Драгачица и Добрића потока на територији општине Лучани, редни број 404/1-35/2020-03

   --------------------------------------------------------------------

19.02.2020. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга репрезентације за потребе Општинске управе, редни број 404-34/2020-03

   --------------------------------------------------------------------

13.02.2020. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга репрезентације за потребе Председника општине, редни број 404-31/2020-03

   --------------------------------------------------------------------

12.02.2020. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Набавка канцеларијског материјала за потребе Општинске управе, редни број 404-29/2020-03

   --------------------------------------------------------------------

12.02.2020. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга личног пратиоца детета, редни број 404-28/2020-03

   --------------------------------------------------------------------

24.01.2020. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Набавка горива за потребе Општинске управе, редни број 404-22/2020-03

   --------------------------------------------------------------------

24.01.2020. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга стручног надзора над извођењем грађевинских радова на реконструкцији и адаптацији објеката бр.1, бр.2 и бр.4 Средње школе „Драгачево“ у Гучи са партерним уређењем, редни број 404-21/2020-03

   --------------------------------------------------------------------

23.01.2020. ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ Услуга израде пројектно-техничке документације за израду идејног решења, пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење водоводно-канализационе мреже у насељима на територији општине Лучани, р. бр. 404-19/2020-03

 --------------------------------------------------------------------

20.01.2020. ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ Услуга превоза ученика основних школа на територији општини Лучани, р. бр. 404-16/2020-03

 --------------------------------------------------------------------

 

 

2019. година                                                                     

 

27.12.2019. ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ Грађевинских радова на уређењу делова Лучанског потока, потока Сувода, потока Дупља, потока Драгачица и Добрића потока на територији Општине Лучани, р. бр. 404-154/2019-03

  --------------------------------------------------------------------

13.12.2019. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга стручног надзора над извођењем радова на уградњи саобраћајне опреме за контролу и праћење саобраћаја (знакови са радаром – брзински дисплеј) на територији општине Лучани, редни број 404-152/2019-03

   --------------------------------------------------------------------

09.12.2019. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Набавка и уградња саобраћајне опреме за контролу и праћење саобраћаја (знакови са радаром – брзински дисплеј) на територији Општине Лучани, редни број 404-150/2019-03

   --------------------------------------------------------------------

06.12.2019. Јавна набавка радова ОТВОРЕН ПОСТУПАК Грађевински радови на реконструкцији и адаптацији објеката бр.1, бр. 2 и бр.4 Средње школе "Драгачево" у Гучи са партерним уређењем, редни број 404-151/2019-03

   --------------------------------------------------------------------

03.12.2019. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Набавка добара за потребе репрезентације Председника општине Лучани, редни број 404-149/2019-03

   --------------------------------------------------------------------

18.11.2019. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Геодетских услуга за потребе Општинске управе општине Лучани, редни број 404-145/2019-03

  --------------------------------------------------------------------

15.11.2019. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга прикупљања и анализе обрадивог пољопривредног земљишта за потребе регистрованих пољопривредних домаћинстава на територији Општине Лучани, редни број 404-144/2019-03

  --------------------------------------------------------------------

14.11.2019. ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ Услуга израде пројектно-техничке документације Регистра водова и Анализе (студије)  процене стања водоводног и канализационог систма на територији насељеног места Гуча са околиним селима, редни број 404-143/2019-03

  --------------------------------------------------------------------

13.11.2019. ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ Доградња соба дечијег вртића у Гучи са уређењем дечијег дворишта ПУ "Бамби" Гуча, редни број 404-142/2019-03

  ----------------------------------------------------------------------

29.10.2019. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга израде метаболичких профила на пољопривредним газдинствима (енергетски, протеински, минерални) метаболизма кроз контролу 11 параметара крви, формулација и корекција оброка и преглед репродуктивног статуса грла на територији општине Лучани, број 404-139/2019-03

 ----------------------------------------------------------------------

28.10.2019. ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ Доградња собе дечијег вртића у Гучи са уређењем дечијег дворишта ПУ "Бамби" Гуча, редни број 404-138/2019-03

  ----------------------------------------------------------------------

23.10.2019. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга стручног надзора над извођењем радова на реконструкцији зграде Центра за социјални рад у Гучи, број 404-137/2019-03

 ----------------------------------------------------------------------

11.10.2019. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга личног пратиоца детата, број 404-133/2019-03

----------------------------------------------------------------------

02.10.2019. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга фиксне телефоније за потребе Општинске Управе, број 404/1-624/2019-03 и 404/1-625/2019-0

----------------------------------------------------------------------

25.09.2019. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга израде метаболичких профила на пољопривредним газдинствима (енергетски, протеински, минерални) метаболизма кроз контролу 11 параметара крви, формулација и корекција оброка и преглед репродуктивног статуса грла на територији општине Лучани, број 404-128/2019-03

          - Измена конкурсне документације (Допуна обрасца бр.5.2 на страни 22 конкурсне документације) 30.9.2019.
 ----------------------------------------------------------------------

30.08.2019. ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ Радова на реконструкцији Центра за социјални рад у Гучи, број 404-124/2019-03

  ----------------------------------------------------------------------

20.08.2019. ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ Радова на реконструкцији и санацији некатегорисаних путева, број 404-116/2019-03

  ----------------------------------------------------------------------

20.08.2019. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Геодетских услуга за потребе Општинске управе општине Лучани, број 404-115/2019-03

  ----------------------------------------------------------------------

15.08.2019. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга радова на изградњи затвореног складишта, приземне спратности на кп. бр. 42/8 KO Гуча, број 28/2019 и 29/2019

  ----------------------------------------------------------------------

24.07.2019. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга хватања и збрињавања паса луталица и нешкодљивог уклањања лешева животиња на територији општине Лучани, број 404/1-461/2019-03 и 404/1-460/2019-03

 ----------------------------------------------------------------------

19.07.2019. ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ Услуга превоза ученика основних школа на територији општине Лучани, број 404/1-449/2019-03 и 404/1-450/2019-0

 ----------------------------------------------------------------------

12.07.2019. ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ Услуга израде пројектно – техничке документације за израду хидролошке студије на 20 локација у Општини Лучани, бр. 404/1-431/2019-03 и 404/1-432/2019-03

 ----------------------------------------------------------------------

09.07.2019. ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ Радова на реконструкцији и санацији некатегорисаних путева, број 404-99/2019-03 и 404/1-393/2019-03

 ----------------------------------------------------------------------

05.07.2019. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ НАБАВКЕУслуге маркетинга и продукције 59. Драгачевског сабора трубача у Гучи

          - Модел уговора
----------------------------------------------------------------------

21.06.2019. ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ Радова на реконструкцији и санацији некатегорисаних путева, број 404/1-348/2019-03 и бр. 404/1-349/2019-03

         - Измена Јавног позива за подношење понуда (3.7.2019.) - техничка грешка броја мобилног телефона службеника за Јавне набавке
         - Измена конкурсне документације (3.7.2019.) - техничка грешка броја мобилног телефона службеника за Јавне набавке
 ----------------------------------------------------------------------

19.06.2019. ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ Aдаптација дела објеката зграде општине Лучани, сале општинског већа, скупштинске сале, скупштинског хола и две скупштинске канцеларије, бр. 404-96/2019-03 и 404/1-336/2019-03

 ----------------------------------------------------------------------

07.06.2019. ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ Набавка услуга израде пројектно – техничке документације за изградњу мостова на територији општине Лучани, бр. 404/1-304/2019-03 и 404/1-305/2019-03

 ----------------------------------------------------------------------

04.06.2019. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Геодетских услуга за потребе Општинске управе општине Лучани, број 404/1-290/2019-03 и 404/1-291/2019-03

 ----------------------------------------------------------------------

29.05.2019. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга репрезентације за потребе Председника општине Лучани, број 404/1-292/2019-03 и 404/1-293/2019-03

 ----------------------------------------------------------------------

16.05.2019. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга набавке рачунарске опреме и осталих добара за унапређење безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Лучани, број 404/1-266/2019-03 и 404/1-267/2019-0

 ----------------------------------------------------------------------

24.04.2019. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга набавке грађевинског материјала за адаптацију стамбеног објекта интерно расељеног лица, број 404/1-225/2019-03 и 404/1-226/2019-03

  ----------------------------------------------------------------------

12.04.2019. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга личног пратиоца детета, број 404/1-204/2018-03 и 404/1-205/2019-03

  ----------------------------------------------------------------------

11.04.2019. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга набавке нових путничких аутомобила, број 404/1-196/2019-03 и 404/1-197/2019-03

  ----------------------------------------------------------------------

27.03.2019. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга репрезентације за редовне потребе Председника општине Лучани – Услуге ресторана у Београду, број 404/1-128/2019-0 и 404/1-129/2019-03

  ----------------------------------------------------------------------

22.03.2019. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга набавке рачунарске опреме, број 404/1-121/2019-03 и 404/1-122/2019-03

  ----------------------------------------------------------------------

07.03.2019. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга набавке добра за потребе репрезентације Председника општине - Набавка ракије, бр.404/1-99/2019-03 и бр. 404/1-100/2019-03

 ----------------------------------------------------------------------

01.03.2019. ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ Услуга набавке добара електричне енргије за потребе општине Лучани, бр.404/1-90/2019-03 и бр.404/1-91/2018-03

 ----------------------------------------------------------------------

_________________________________________________________________________

 

lucani grb transparentno

КОНТАКТ

  • И-мејл predsednik@lucani.rs
  • Телефон +381 32 515 06 03
  • Адреса Југословенске армије 5, 32240 Лучани, Србија
Top