joomlarulit.com
 ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ - ZVANIČNA INTERNET PREZENTACIJA OPŠTINE LUČANI - THE OFFICIAL INTERNET PRESENTATION OF THE MUNICIPALITY OF LUČANI

Контролне листе - Комунална инспекција

 

КЛ-1ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА - ОБАВЕЗЕ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНУ ХИГИЈЕНУ PDF/DOC
КЛ-2ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА - ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ PDF/DOC 
КЛ-3ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА - ЗАШТИТА ЧИСТОЋЕ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА  PDF/DOC
КЛ-4ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА - ОБАВЕЗЕ ИНВЕСТИТОРА И ИЗВОЂАЧА РАДОВА  PDF/DOC
КЛ-5ЧИШЋЕЊЕ СНЕГА И ЛЕДА - ОБАВЕЗЕ ПРЕДУЗЕЋА КОМЕ ЈЕ ПОВЕРЕНО ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ PDF/DOC
КЛ-6ЧИШЋЕЊЕ СНЕГА И ЛЕДА - ИСПУЊАВАЊЕ ОБАВЕЗА У ВЕЗИ СА ЧИШЋЕЊЕМ СНЕГА И ЛЕДА PDF/DOC
КЛ-7ОДНОШЕЊЕ СМЕЋА - ОБАВЕЗЕ ПРЕДУЗЕЋА У ОБАВЉАЊУ ДЕЛАТНОСТИ PDF/DOC 
КЛ-8ОДНОШЕЊЕ СМЕЋА - ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА PDF/DOC 
КЛ-9ЈАВНЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ - ОБАВЕЗЕ ПРЕДУЗЕЋА КОМЕ ЈЕ ПОВЕРЕНО ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ PDF/DOC 
КЛ-10ЈАВНЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ - ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА ЈАВНЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ PDF/DOC
КЛ-11РАСКОПАВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА - ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА PDF/DOC
КЛ-12РАСКОПАВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА - ОБАВЕЗЕ ДОВОЂЕЊА РАСКОПАНЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ У ПРЕЂАШЊЕ СТАЊЕPDF/DOC
КЛ-13КОМУНАЛНО УРЕЂЕЊЕ - УРЕЂЕЊЕ СПОЉНИХ ДЕЛОВА ЗГРАДЕ PDF/DOC
КЛ-14КОМУНАЛНО УРЕЂЕЊЕ - УРЕЂЕЊЕ ДВОРИШТА PDF/DOC
КЛ-15КОМУНАЛНО УРЕЂЕЊЕ - КОМУНАЛНИ РЕД У СЕОСКИМ НАСЕЉИМА PDF/DOC
КЛ-16КОМУНАЛНО УРЕЂЕЊЕ - ЗАУЗЕЋЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА PDF/DOC
КЛ-17ОПШТИНСКИ И НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТЕВИ PDF/DOC
КЛ-18АУТО ТАКСИ ПРЕВОЗ PDF/DOC
КЛ-19ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ ВОДА PDF/DOC
КЛ-20КОНТРОЛА - ПСИ И МАЧКЕPDF/DOC 
КЛ-21КОНТРОЛА - ГОЛУБОВИ PDF/DOC 
КЛ-22КОНТРОЛА - КОПИТАРИ И ПАПКАРИ PDF/DOC 
КЛ-23ОДРЖАВАЊЕ ПИЈАЦАPDF/DOC 
КЛ-24РАДНО ВРЕМЕ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТАPDF/DOC
КЛ-25РАДНО ВРЕМЕ ПЕКАРАPDF/DOC
КЛ-26РАДНО ВРЕМЕ ТРГОВИНСКИХ ОБЈЕКАТА PDF/DOC
КЛ-27РАДНО ВРЕМЕ ЗАНАТСКИХ ОБЈЕКАТА И ЛУНА ПАРКОВАPDF/DOC
КЛ-28 ИСПУШТАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА У ЈАВНУ КАНАЛИЗАЦИЈУPDF/DOC 
КЛ-29

НАДЛЕЖНОСТИ ЈКП ВЕЗАНЕ ЗА САХРАЊИВАЊЕ

PDF/DOC
КЛ-30САХРАЊИВАЊЕ ОД СТРАНЕ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА PDF/DOC 
КЛ-31НАДЛЕЖНОСТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У ВЕЗИ СА САХРАЊИВАЊЕМPDF/DOC  
КЛ-32 ОБАВЕЗЕ ПРЕДУЗЕТНИКА ВЕЗАНЕ ЗА САХРАЊИВАЊЕPDF/DOC
КЛ-33КОНТРОЛА - ПЧЕЛЕPDF/DOC
КЛ-34КОНТРОЛА СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ И УПРАВНИКАPDF/DOC
КЛ-35КОНТРОЛА СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ И ПРОФЕСИОНАЛНОГ УПРАВНИКАPDF/DOC

lucani grb transparentno

КОНТАКТ

  • И-мејл predsednik@lucani.rs
  • Телефон +381 32 515 06 03
  • Адреса Југословенске армије 5, 32240 Лучани, Србија
Top