joomlarulit.com
 ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ - ZVANIČNA INTERNET PREZENTACIJA OPŠTINE LUČANI - THE OFFICIAL INTERNET PRESENTATION OF THE MUNICIPALITY OF LUČANI

Општинско јавно правобранилаштво

Општина преко Општинске управе, у складу са Уставом и законом, организује вршење послова правне заштите својих права и интереса.

Послове правне заштите права и интереса општине врши Правобранилац општине, који предузима правне радње и користи правна средства пред судовима и другим надлежним органима, ради остваривања имовинских права и интереса општине, њених органа и организација које се финансирају из буџета општине.

Правобранилац општине је постављено лице чији је делокруг, организација и рад утврђен осебном одлуком Скупштине општине.

Правобранилац општине у обављању послова из свог делокруга, користи ресурсе и податке којима располаже Општинска управа.

 

Шеф одељења: Милан Матијашевић, тел: 032/ 515-06-09, канцеларија бр. 9

lucani grb transparentno

КОНТАКТ

  • И-мејл predsednik@lucani.rs
  • Телефон +381 32 515 06 03
  • Адреса Југословенске армије 5, 32240 Лучани, Србија
Top