joomlarulit.com
 ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ - ZVANIČNA INTERNET PREZENTACIJA OPŠTINE LUČANI - THE OFFICIAL INTERNET PRESENTATION OF THE MUNICIPALITY OF LUČANI

Општинско веће

opstinsko veceОпштинско веће општине Лучани је извршни орган општине Лучани.

Општинско веће чине председник општине, заменик председника општине и девет чланова које бира Скупштина општине Лучани, на период од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника.

Општинско веће:

Весна Стамболић, професор народне одбране – председник Општинског већа
Миливоје Доловић, дипломирани економиста – заменик председника Општинског већа
Милија Станојевић, дипломирани економиста - члан
Зоран Д. Пантелић, професор социологије – члан
Љубиша Лончаревић, пензионер - члан
Миљко Златић, пензионер - члан
Слободан Корићанац, економски техничар - члан
Миленко Милекић, економски техничар - члан
Милан Радичевић, машински техничар - члан
Тихомир Рановић, електромеханичар - члан
Славица Тодоровић, студент - члан

 

Надлежност и организација Општинског већа општине Лучани регулисани су Законом о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07 и 83/14 – др. закон), Статутом општине Лучани („Сл. гласник општине Лучани“ бр. 4/14), Одлуком о Општинском већу општине Лучани („Сл. гласник општине Лучани“ бр. 12/15) и Пословником о раду Општинског већа, бр. 06-51-1/15-III од 28. 05.2015. године.

lucani grb transparentno

КОНТАКТ

  • И-мејл info@lucani.rs
  • Телефон +381 32 515 06 03
  • Адреса Југословенске армије 5, 32240 Лучани, Србија
Top