joomlarulit.com
 ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ - ZVANIČNA INTERNET PREZENTACIJA OPŠTINE LUČANI - THE OFFICIAL INTERNET PRESENTATION OF THE MUNICIPALITY OF LUČANI

Општинско веће

opstinsko veceОпштинско веће општине Лучани је извршни орган општине Лучани.Општинско веће општине Лучани је извршни орган општине Лучани.

Општинско веће чине председник општине, заменик председника општине и седам чланова које бира Скупштина општине Лучани, на период од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника.

Општинско веће:

Миливоје Доловић, дипломирани економиста, председник Општинског већа
Милош Јовичић, доктор ветеринарске медицине – заменик председника Општинског већа
Славко Љубојевић, професор физичке културе
Миомир Стојановић, машински техничар
Слободан Милић, предузетник
Марија Тајсић, дипломирани хемијски инжењер
Ненад Миловановић, дипломирани инжењер технологије
Радисав Пантелић, дипломирани инжењер електротехнике
Зоран В. Пантелић, предузетник

Надлежност и организација Општинског већа општине Лучани регулисани су Законом о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07 и 83/14 – др. закон), Статутом општине Лучани („Сл. гласник општине Лучани“ бр. 4/14), Одлуком о Општинском већу општине Лучани („Сл. гласник општине Лучани“ бр. 12/15) и Пословником о раду Општинског већа, бр. 06-51-1/15-III од 28. 05.2015. године.

lucani grb transparentno

КОНТАКТ

  • И-мејл predsednik@lucani.rs
  • Телефон +381 32 515 06 03
  • Адреса Југословенске армије 5, 32240 Лучани, Србија
Top