joomlarulit.com
 ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ - ZVANIČNA INTERNET PREZENTACIJA OPŠTINE LUČANI - THE OFFICIAL INTERNET PRESENTATION OF THE MUNICIPALITY OF LUČANI

Председник општине

predsednik dolovicПредседник општине Лучани је Миливоје Доловић, дипломирани економиста.

Миливоје Доловић из Котраже је рођен 1986. године у Чачку. Дипломирао је на Економском факултету у Крагујевцу. Изабран је за председника општине решењем Скупштине општине Лучани бр. 06-5-4-1-2/2019-1 од 25. 01. 2019. године. До избора на функцију председника општине радио је као заменик председника општине Лучани. Члан је Српске напредне странке.

Функција председника је да:

- представља и заступа општину
- предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина општине
- наредбодавац је за извршење општинског буџета - усмерава и усклађује рад Општинске управе
- доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, статутом или одлуком Скупштине
- врши и друге послове утврђене статутом и другим актима општине.
 

Помоћник председника општине је Зорица Милошевић, дипломирани агроном из Гуче.

 

 

lucani grb transparentno

КОНТАКТ

  • И-мејл predsednik@lucani.rs
  • Телефон +381 32 515 06 03
  • Адреса Југословенске армије 5, 32240 Лучани, Србија
Top