joomlarulit.com
 ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ - ZVANIČNA INTERNET PREZENTACIJA OPŠTINE LUČANI - THE OFFICIAL INTERNET PRESENTATION OF THE MUNICIPALITY OF LUČANI

Председник општине

predsednicaФункцију Председника општине обавља Весна Стамболић.

Весна Стамболић је рођена 5.2.1961. године у Лесковцу. Дипломирала је на Факултету за народну одбрану у Београду. До избора на функцију Председника општине радила је као управник Дома културе у Лучанима. Изабрана за Председника општине решењем Скупштине општине Лучани бр. 06-20-2/2015-I од 26.2.2015. године.

 

Председник општине:

   - представља и заступа општину
   - предлаже начин решавања питања о којима одлучује скупштина
   - наредбодавац је за извршење буџета
   - усмерава и усклађује рад општинске управе
   - доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, статутом или одлуком скупштине
   - врши и друге послове утврђене статутом и другим актима општине.

 

 

lucani grb transparentno

КОНТАКТ

  • И-мејл info@lucani.rs
  • Телефон +381 32 515 06 03
  • Адреса Југословенске армије 5, 32240 Лучани, Србија
Top