joomlarulit.com
 ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ - ZVANIČNA INTERNET PREZENTACIJA OPŠTINE LUČANI - THE OFFICIAL INTERNET PRESENTATION OF THE MUNICIPALITY OF LUČANI

Скупштина општине Лучани

skupstina opstine lucaniСкупштина општине Лучани има 35 одборника које бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем, у складу са законом и Статутом општине.

Председник Скупштине општине Лучани је Весна Стамболић, професор народне одбране.

Заменик председника Скупштине општине Лучани је др Зорица Ковачевић, доктор медицине.

Скупштина општине оснива посебна тела (комисије, савете, штабове и др.) чије је оснивање
прописано законом:

   - Савет за здравље,
   - Савет за борбу против корупције,
   - Штаб за ванредне ситуације,
   - Комисију за планове и
   - друга тела прописана законом.

 


Скупштина општине образује следећа стална радна тела:

   - Савет за буџет и финансије,
   - Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине,
   - Савет за друштвене делатности,
   - Савет за пољопривреду и село,
   - Савет за примену праћења етичког кодекса,
   - Кориснички савет јавних служби,
   - Комисију за статутарна питања, организацију и нормативна акта Скупштине,
   - Комисију за кадровска, административна, мандатно - имунитетска питања и радне односе,
   - Комисију за представке и жалбе,
   - Комисију за равноправност полова
   - Одбор за награде и признања

lucani grb transparentno

КОНТАКТ

  • И-мејл predsednik@lucani.rs
  • Телефон +381 32 515 06 03
  • Адреса Југословенске армије 5, 32240 Лучани, Србија
Top