joomlarulit.com
 ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ - ZVANIČNA INTERNET PREZENTACIJA OPŠTINE LUČANI - THE OFFICIAL INTERNET PRESENTATION OF THE MUNICIPALITY OF LUČANI

opstinazgrada    

Центар за социјални рад

centar za socijalni radОснован је Одлуком СО Лучани 08.12.1980. године. Седиште Центра је у Гучи, а својим радом покрива целокупну територију општине.

Дeлатност Центра за социјални рад.

Основни задаци Центра за социјални рад произилазе из Закона о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана, Породичног закона, Одредаба кривичног закона, Закона о управном поступку, Закона о избеглицама, Одлуци Општине, Правилника о вођењу евиденције и документације. Рад Центра за социјални рад је усклађен са Законом о изменама и допунама Закона о социјалној заштити и обезбеђивања материјалне сигурности грађана из 2004. године.

Према Закону о социјалној заштити и обезбеђивању материјалне сигурности грађана задаци Центра у оквиру јавних овлашћења су:

 • Решавање у првом степену о остваривању права утврђених овим законима
 • Пружање услуга социјалног рада у поступку решавања о тим правима
 • Исплата новчаних права утврђених поменутим законима


У извршавању наведених закона Центар примењује следеће стручне поступке:

 1. Откривање и праћење социјалних потреба грађана и проблема из области социјалне заштите
 2. Давање предлога и мера у решавању социјалних потреба грађана и праћење њихових извршења
 3. Организовање и спровођење одговарајућих облика заштите и непосредно пружање услуга социјалног рада
 4. Развијање и унапређење превентивних активности које доприносе спречавању и сузбијању социјалних проблема
 5. Пружање дијагностичких услуга, спровођење одговарајућих третмана, саветодавно-терапијске услуге и стручна помоћ корисницима
 6. Подстицање, организовање и координирање професионалног и добровољног хуманитарног рада у области социјалне заштите
 7. Вођење евиденције и документације о пруженим услугама и предузетим мерама у оквиру своје делатности
 8. Вођење евиденције о деци за усвојење и потенцијалним усвојиоцима
 9. Пружа заштиту корисницима у складу са Одлуком општине о посебним правима из социјалне заштите


Стручни рад се заснива на принципима вођења случаја, уз учешће самог корисника и свих особа или служби релевантних за решавање његових проблема.


Центар у бројкама:

 • У просеку се ради са око 1000 корисника годишње, што у односу на укупан број становника износи око 5%.
 • Укупан број деце без родитељског старања - 14
 • У хранитељским породицама је смештено 11 деце (двоје са територије друге општине)
 • Две хранитељске породице немају децу, а два пара чекају децу на усвајање
 • На овој територији ради се са 6 хранитељских породица
 • У установама социјалне заштите је 34 корисника
 • Број корисника додатка за помоћ и негу другог лица је 134, а увећаног додатка 81
 • Број корисника МОП-а ( соц.помоћи) је 197
 • Ради се са 22 ромске породице
 • 33 лица је у објектима социјалног становања у заштићеним условима
 • 4 деце користи стипендије Фондације солидарности Србије
 • У току 2008. реализован пројекат «Помоћ у кући старим и болесним лицима», преко Националне службе запошљавања и Министарства економије и регионалног развоја, 170 лица добило услугу, а 25 незапослених лица обављало посао геронтодомаћице
 • У току је реализација новог пројекта (20 лица ће добити посао на 6 месеци)
 • 10 година организује се програм психо-социјалне подршке за остарела лица
 • У току 2008. године 459 породица је остварило право на једнократну помоћ
 • 3 стручна радника похађају курс Системске породичне терапије


У Центру се раде превентивни програми, истраживачки послови, пружају се услуге саветовања, интелектуалне услуге корисницима. Центар је својеврсни сервис грађанима Општине.

lucani grb transparentno

КОНТАКТ

 • И-мејл info@lucani.rs
 • Телефон +381 32 515 06 03
 • Адреса Југословенске армије 5, 32240 Лучани, Србија
Top