joomlarulit.com
 ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ - ZVANIČNA INTERNET PREZENTACIJA OPŠTINE LUČANI - THE OFFICIAL INTERNET PRESENTATION OF THE MUNICIPALITY OF LUČANI

Дечји вртић

decji vrticwww.vrticlucani.edu.rs

Рад на предшколском васпитању и образовању организован је у два објекта у Гучи и Лучанима.

Потребама породице и организацијом утврђених облика рада, радно време је 10 сати, односно од 6 - 14 часова, што је утврђено и одлуком Скупштине општине. Установа ради током целе године. Оба објекта су снабдевена основним потребама у опреми, намештају и дидактичком материјалу, прилагођеном узрасту деце.

Имајући у виду да је игра основна потреба деце овог узраста, то су сви облици васпитно - образовног рада прилагођени тој потреби.

У јасленом узрасту са циљем очувања и унапређивања здравља деце и њиховог раног психофизичког развоја, поред неге и превентивне здравствене заштите важан је задатак и реализација програма васпитних задатака.

Рад са децом од 3 - 7 година организован је према основама програма за овај узраст. Васпитачи кроз различите видове стручног усавршавања прате савремене токове у свим васпитним областима.

Искуство других установа, стручни семинари на републичком и локалном нивоу, чији је организатор често био и наш вртић, стручна литература код васпитача буде нове изазове педагошке савремене праксе.

Нове основе програма се примењују дужи низ година, и то по моделу А и Б.

Вртић у Лучанима примењује оба програма, тако да су радне собе структуиране према центрима интересовања деце (драмски, језички, уметнички, грађевински, стоно- манипулативни). Сваки васпитач, према својим идејама и интересовањима деце, организује центре у одређеном пројекту. Деца слободно бирају центре, а васпитач прати њихово опредељење и благо их усмерава ка разноликим садржајима како би дете добило шири спектар окружења и знања.

Вртић у Гучи програм реализује по моделу Б, који представља ближу варијанту организационих активности од васпитача. Етапним годишњим планом рада предвиђају се сви аспекти развоја деце, месечно се истичу циљеви, задаци васпитача и добит за дете. На основу одабраних циљева, за сваку недељу се планирају дневне активности кроз садржаје рада.

Рад са децом у години пред полазак у школу је обавезан и реализује са како у вртићима - целодневни боравак, тако и при основним школама у трајању шест месеци по четири сата. На крају завршеног програма, Установа издаје докуменат "Уверење" да је дете савладало припремни програм са којим се уписује у основну школу. У овом облику активности Вртић је остварио добру сарадњу са основним школама.

Посебан програм за децу од 3 - 6 година која нису укључена у организовани рад, предвиђен је играоницом, који се реализује једном седмично по два сата (април, мај и јун) у оба објекта. Овај програм се подржава , мада је број деце из године у годину све мањи.

Програм енглеског језика је по препоруци Министарства просвете и спорта, организује се само у припремном програми то у трајању од девет месеци, са два пута седмично. Овај програм се реализује у радним собама, а трошкове извођача наставе плаћа родитељ.

Увођењем обавезног облика припремног програма и просторног недостатка капацитета прекинут је продужен боравак деце школске групе 2006. године.

Годишњим програмом рада се предвиђају еколошке, културне манифестације јавног наступа, програм активности у Дечијој недељи са свим садржајима прилагођеним овом узрасту.

Програм одмора и рекреације деце се реализује по најповољнијим понудама других организација, у којима активно учешће имају родитељи.

Интересовање родитеља за летовање деце у последњем периоду не постоји, али одмор на планини Тари, Златибору увек представља нови доживљај за родитеље, децу и васпитаче. Заинтересованост родитеља за овакав вид рекреације из године у годину расте, што потврђује поверење родитеља у васпитаче и организацију Установе.

У овој години рекреативна настава је реализована на Златибору у објекту "Сунчани брег" са 139-оро деце, шеснаест васпитача и једна медицинска сестра из вртића.

Сарадња са родитељима: На узрасту деце од прве до седме године - породица и предшколска установа су два основна и пресудна фактора у развоју личности најмлађих. Истина је коју не треба доказивати и нужна сарадња са јединственим утицајем на децу како би створили личност за будући живот.

Сарадња са породицом је активна у свим областима, равноправно - родитељ учествује у планирању, реализацији, прослави, опремању радних соба, извођење позоришних представа, културних и јавних манифестација (мини-мини матуре, маскенбала, новогодишњих радости) су неке могућности укључивања очева и мајки у свакодневни живот Вртића.

Оваква сарадња породице и Вртића је сигуран пут преко кога дете прелази из породичне у сруштвену средину.

Поверење родитеља и топлина коју дете добија у првом сусрету са Вртићем показује период адаптације деце са што мање туге и суза у очима малишана.

Програм превентивне здравствене заштите се спроводи у Вртићу, свакодневним посматрањем, праћењем активности, а повремено се врши надзор од стране педијатра и стоматолога из Здравственог центра Гуча.- Уписом у Вртиће за свако дете се отвара здравствени и стоматолошки картон за вођење евиденције о здравстеном стању детета. Тромесечно се прати раст телесне тежине - висине, као и систематски прегледи од стране педијатријске службе, једном седмично стоматолошка служба врши посету Вртићу уз тематско планиране активности превенција здравља уста и зуба, као и посете ординацији са одређеним циљем, ради ослобађања страха од зубара.

Јавни завод за здравствену заштиту здравља Чачак, два пута месечно у оба објекта врши надзор и узоркује инвентар, поготову јела Вртића и са њиховим налазима се можемо поносити, сви су "одговарајући".

Два пута годишње се врши санитарни преглед свих запослених у установи.

 

lucani grb transparentno

КОНТАКТ

  • И-мејл predsednik@lucani.rs
  • Телефон +381 32 515 06 03
  • Адреса Југословенске армије 5, 32240 Лучани, Србија
Top