joomlarulit.com
 ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ - ZVANIČNA INTERNET PREZENTACIJA OPŠTINE LUČANI - THE OFFICIAL INTERNET PRESENTATION OF THE MUNICIPALITY OF LUČANI

 zbirni popisni list baner

Попис незаконито изграђених објеката
ЗБИРНИ ПОПИСНИ ЛИСТ

OПШТИНА ЛУЧАНИ

Редни
број

Број 
пописног листа

Катастарска 
општина

Катастарска 
парцела

Улица и број

Намена објекта

Подношен захтев за легализацију по ранијем закону

Број предмета у коме се води поступак пред грађевинском инспекцијом

Стамбени

Пословни

Помоћни

Подземни водови

1.

 1-Лучани Лучани 2034/1 Првомајска 9 *    да 356-2/16-04

2.

 1/1 Лучани Лучани 2034/1 Првомајска 9 *    да 356-2/16-04

3.

 4- Лучани Лучани 2065/4 Др Драгише Мишовић бб  *   не 356-3/16-04

4.

 3- Лучани Лучани 2065/5 Драгачевски батаљон бб *    да 356-4/16-04

5.

 2-Лучани

 Лучани

 2065/8

 Драгачевски батаљон 49

 *

   

 не

 356-5/16-04

6.

 2/1- Лучани

 Лучани

 2067

 Драгачевски батаљон 49

 *

 *

  

 не

 356-5/16-04

7.

 9- Лучани

 Лучани

 2065/1

 Драгачевски батаљон бб

 *

   

 да

 356-6/16-04

8.

 7- Лучани

 Лучани

 2063/2

 Др Драгише Мишовић

 *

   

 да

 356-7/16-04

9.

 7/1- Лучани

 Лучани

 2063/2

 Др Драгише Мишовић

 

 *

  

 да

 356-7/16-04

10.

 5-Лучани

 Лучани

 2065/3

 Др Драгише Мишовић

 *

 *

  

 не

 356-8/16-04

11.

 6- Лучани

 Лучани

 2066

 Др Драгише Мишовић

 *

   

 не

 356-9/16-04

12.

 8- Лучани

 Лучани

 2063/5

 Др Драгише Мишовић

 

 *

  

 да

 356-10/16-04

13.

 10- Лучани

 Лучани

 2059/1

 Драгачевски батаљон 4

 *

   

 не

 356-11/16-04

14.10/1-ЛучаниЛучани2059/1Драгачевски батаљон 4*   не356-11/16-04
15.10/2- ЛучаниЛучани2061Драгачевски батаљон 4 *  не356-11/06-04
 16.10/3- ЛучаниЛучани2061Драгачевски батаљон 4*   не356-11/06-04

17.

 14- Лучани

 Лучани

 2072/1

 Драгана Алемпијевић 1

 *

   

 да

 356-12/16-04

18.

 15- Лучани

 Лучани

 2071/2

 Драгана Алемпијевића 4

 *

   

 не

 356-13/16-04

19.

 13- Лучани

 Лучани

 2054/2

 Светосавска 4

 *

   

 не

 356-14/16-04

20. 12- Лучани Лучани 2054/1 Светосавска 2 *    не 356-15/16-04
21. 11 Лучани Лучани 2059/2 Драгачевски батаљон 2/1 *    да 356-16/16-04
22. 11/1 Лучани Лучани 2059/2 Драгачевски батаљон 2/1 *    да 356-16/16-04
23. 11/2- Лучани Лучани 2059/2 Драгачевски батаљон 2/1   *  да 356-16/16-04
24. 16- Лучани Лучани 2160/1 Драгана Алемпијевића 5 *    не 356-17/16-04
25. 17- Лучани Лучани 2161/2 Драгана Алемпијевића 7 *    не 356-18/16-04
26. 17/1- Лучани Лучани 2161/2 Драгана Алемпијевића 7   *  не 356-18/16-04
27. 18- Лучани Лучани1366 Др Драгише Мишовића бб *    не 356-19/16-04
28. 18/1- Лучани Лучани 1366 Др Драгише Мишовића бб *    не 356-19/16-04
29. 19- Лучани Лучани 1366 Др Драгише Мишовић бб   *  не 356-20/16-04
30. 19/1-Лучани Лучани 1367 Др Драгише Мишовић бб   *  не 356-20/16-04
31. 21- Лучани Лучани 1364 Др Драгише Мишовић бб *    не 356-21/16-04
32. 21/1-Лучани Лучани 1364 Др Драгише Мишовић бб   *  не 356-21/16-04
33. 21/2-Лучани Лучани 1364 Др Драгише Мишовић бб  *  не 356-21/16-04
34. 21/3- Лучани Лучани 1365 Др Драгише Мишовић бб   *  не 356-21/16-04
35. 22- Лучани Лучани 1359/2 Др Драгише Мишовић бб *    не 356-22/16-04
36. 22/1-  Лучани Лучани 1359/2 Др Драгише Мишовић бб   *  не 356-22/16-04
37. 23- Лучани Лучани 1359/3Др Драгише Мишовић бб *    не 356-23/16-04
38. 20- Лучани Лучани 1363 Др Драгише Мишовић бб *    да 356-24/16-04
39. 20/1-Лучани Лучани 1363 Др Драгише Мишовић бб   *  да 356-24/16-04
40. 1- Гуча Гуча1580/5 Републике бб *    не 356-25/16-04
41.  2- ГучаГуча 1580/4 Републике бб *    не 356-26/16-04
42.  3-Гуча Гуча 1581/1 Републике 2   *  не 356-27/16-04
43.  4-ГучаГуча1581/3Републике 2 *   не 356-28/16-04
44.   5- Гуча Гуча 1582/4 Републике 2 *    не 356-29/16-04
45. 24- Лучани Лучани 2042/3 Драгачевски батаљон *    да 356-30/16-04
46. 23- Лучани Лучани 2065/6 Драгачевски батаљон *    не 356-31/16-04
47.25/1- ЛучаниЛучани1948Драгачевски батаљон*   не356-32/16-04
48. 25/2 Лучани Лучани 1948 Драгачевски батаљон   *  не 356-32/16-04
49. 25/3 Лучани Лучани 830/1 Драгачевски батаљон   *  не 356-32/16-04
50. 41-Лучани Лучани 2057 Драгачевски батаљон 6 *    не 356-33/16-04
51. 41/1 -Лучани Лучани 2057 Драгачевски батаљон 6   *  не 356-33/16-04
52. 43/1-Лучани Лучани 2014/3Првомајска 26 *    не 356-34/16-04
53. 44/1-Лучани Лучани 2012Првомајска 28*    да356-35/16-04
54.45/1-Лучани Лучани 2010Првомајска 30   * не356-36/16-04 
55. 51/1-Лучани Лучани 1969 Првомајска 19   * не 356-37/16-04
56. 52/1 -Лучани Лучани 1967Ранка Тајсића 2 *    да356-38/16-04 
57.34- ЛучаниЛучани2019Првомајска 12 *    не 356-39/16-04
58.38- ЛучаниЛучани2035 Првомајска 7   *  да 356-40/16-04
59.  38/1- Лучани Лучани 2035 Првомајска 7   *  да 356-40/16-04
60. 39- Лучани Лучани 2022 Првомајска 18 *    не 356-41/16-04
61. 40/1- Лучани Лучани 2023 Првомајска 20   *  не 356-42/16-04
62. 10- Гуча Гуча 1580/3 Николе Тесле 1 *    не 356-43/16-04
63. 1- Милатовићи Милатовићи 1770/1  *    не 356-44/16-04
64. 1/1- Милатовићи Милатовићи 1770/1    *  не 356-44/16-04
65. 1/2- Милатовићи Милатовићи 1770/1    *  не356-44/16-04 
66.
101- Лучани  Лучани 2124 4. децембар бр.25 *    не 356-45/16-04
67. 66/1- Лучани Лучани 2030 Ранка Тајсића 1   *  не 356-46/16-04
68. 66/2- Лучани Лучани 2030 Ранка Тајсића 1   *  не 356-46/16-04
69. 64/1- Лучани Лучани 2027 Првомајска бб    не356-47/16-04 
70. 62- Лучани Лучани 2025/1 Драгачевски батаљон бб   *  не356-48/16-04
71. 61/1- Лучани Лучани 2031 Драгачевски батаљон 30   *  не356-49/16-04
72. 58/1-Лучани Лучани 2038 Драгачевски батаљон 16   *  не356-50/16-04
73. 57- Лучани Лучани 2074 Драгачевски батаљон 1   *  не356-51/16-04
74. 83/1- Лучани Лучани 1983/1 Драгачевски батаљон 54   *  не 356-52/16-04
75. 68- Лучани Лучани 1968 Драгачевски батаљон 32 *    да356-53/16-04 
76. 68/1- Лучани Лучани 1968 Драгачевски батаљон 32   *  да 356-53/16-04
77.
 67/1- Лучани Лучани 2029 Драгачевски батаљон 30   *  не 356-54/16-04
78. 81/1 - Лучани Лучани 1986 Првомајска бб *    не 356-55/16-04
79. 85/2- Лучани Лучани 1984 Драгачевски батаљон 56   *  да 356-56/16-04
80. 82- Лучани Лучани 1987 Драгачевски батаљон 60 *    не 356-57/16-04
81. 11 - Гуча Гуча 5024 Републике бб  *   не 356-58/16-04
82. 90/1- Лучани Лучани 1988/1 Драгачевски батаљон 64   *  не 356-59/16-04
83. 93- Лучани Лучани 1989 Драгачевски батаљон бб *    не 356-60/16-04
84. 94/1 - Лучани Лучани 1989 Драгачевски батаљон бб   *  не 356-60/16-04
85. 92/1 - Лучани Лучани 1990/4 Драгачевски батаљон   *  не356-61/16-04 
86. 18 - Гуча Гуча 1580/2Републике бб  *    не 356-62/16-04
87. 18/1 - Гуча Гуча 1580/2Републике бб   *  не 356-62/16-04
88. 19 - Гуча Гуча 1594/1 Републике бб  *   не 356-63/16-04
89. 20 - Гуча Гуча 1594/5 Републике 3   *  не356-64/16-04 
90. 21 - Гуча Гуча 1599/1 Републике бб   *  не356-65/16-04
91. 103/1 - Лучани Лучани 2024 Првомајска 24   *  не 356-66/16-04
92. 105/1 - Лучани Лучани 1245/2 Светосавска бб   *  не 356-67/16-04
93. 107/1 - Лучани Лучани 1245/4 Светосавска бб   *  да 356-68/16-04
94. 106 - Лучани Лучани 1245/1 Првомајска бб *    да 356-69/16-04
95.1 - РтиРти606/9 *   не356-70/16-04
96.22 - ГучаГуча1580/2Републике бб  * да356-71/16-04
97.23 - ГучаГуча1584Републике бб*   не356-72/16-04
98.24 - ГучаГуча1588/3Републике 2*   да356-73/16-04
99.25 - ГучаГуча1588/4Републике бб*   не356-74/16-04
100.2 - РтиРти875/1   * не356-75/16-04
101.17 - ГучаГуча1802/6   * не356-76/16-04
102.113 - ЛучаниЛучани 1239Светосавска бб *    не356-77/16-04
103.108 - Лучани Лучани 1246/3Светосавска бб *   да 356-78/16-04
104.108/1 - ЛучаниЛучани 1246/3Светосавска бб   * да 356-78/16-04 
105. 109 - Лучани Лучани 1245/5Светосавска бб * *  не 356-79/16-04
106. 109/1 - Лучани Лучани 1245/5Светосавска бб    * не 356-79/16-04
107. 121 - Лучани Лучани 1210Светосавска бб  *   не356-80/16-04 
108. 121/1 - Лучани Лучани 1210Светосавска бб   * не 356-80/16-04
109. 121/3 - Лучани Лучани 1210Светосавска бб   * не  356-80/16-04
110.121/2 -Лучани  Лучани 1217Светосавска бб *   не 356-80/16-04
111. 115 - Лучани Лучани 1060Светосавска бб *   не 356-81/16-04 
112. 115/1 - Лучани Лучани 1060Светосавска бб   * не  356-81/16-04
113.115/2 - Лучани Лучани 1060Светосавска бб    * не356-81/16-04 
114. 120 - ЛучаниЛучани 1202Светосавска бб    * да 356-82/16-04
115. 120/1 - Лучани Лучани 1201/6Светосавска бб    да 356-83/16-04
116. 117 - Лучани Лучани 1228/2Светосавска бб *   не 356-84/16-04 
117.117/1 - Лучани Лучани1228/1 Светосавска бб   * не 356-84/16-04 
118.118 - Лучани  Лучани1201/1 Светосавска бб  *   да 356-85/16-04 
119.118/1 - Лучани Лучани  1201/1Светосавска бб  * да 356-85/16-04
120.116 - Лучани Лучани  1229/2Светосавска бб    да356-86/16-04 
121.116/1 - ЛучаниЛучани1229/2Светосавска бб  * да356-86/16-04
122.112 - ЛучаниЛучани1240/2Светосавска бб *  не356-87/16-04
123.119 - ЛучаниЛучани1201/3Светосавска бб*   да356-88/16-04
124.119/1 - ЛучаниЛучани1201/3Светосавска бб  * да356-88/16-04
125.119/2 - ЛучаниЛучани1201/3Светосавска бб  * да356-88/16-04
126.119/3 - ЛучаниЛучани1201/2Светосавска бб  * да356-88/16-04
127.123 - ЛучаниЛучани1225Светосавска бб*   не356-89/16-04
128.123/1 - ЛучаниЛучани 1225Светосавска бб   * не356-89/16-04
129.123/2 - ЛучаниЛучани 1225Светосавска бб   * не356-89/16/04
130.123/3 - ЛучаниЛучани 1225Светосавска бб   * не356-89/16-04
131. 124 - ЛучаниЛучани 1204Светосавска бб *   не356-90/16-04 
132.111 - ЛучаниЛучани1036/3Светосавска бб  * не356-91/16-04
133.1 - ЛисЛис174   * да356-93/16-04
134.1 - МарковицаМарковица5/2 *   да356-94/16-04
135. Лучани1922/4Вука Караџића 7   * не356-95/16-04
136. 1- Зеоке Зеоке262/3     не 356-96/16-04
137. 29/1 - Гуча Гуча 1/6    * не356-97/16-04
138. 28/2 - Гуча Гуча 1588/2    не 356-98/16-04
139.1 - ВичаВича 2517/2  *   не356-99/16-04
140.2 - МилатовићиМилатовићи  43/1  *   не 356-100/16-04
141.39/2 - Гуча Гуча1/15    * да 356-101/16-04
142.40 - Гуча Гуча 1/9 Др Љубомира Поповића    не 356-102/16-04
143.41 - Гуча  Гуча1/8 Др Љубомира Поповића    * да356-103/16-04
144.42 - Гуча Гуча 1/26 Републике    не 356-104/16-04
145.43 - Гуча Гуча 1/1 Републике   * не 356-105/16-04
146.34 - Гуча Гуча  75/4Богдана Капелана  *   да 356-106/16-04
147.50 - Гуча Гуча 3/3 7. јула бр.4 *   не 356-107/16-04 
148.130 - Лучани Лучани994 Драгачевски батаљон бр.3   * не 356-108/16-04
149.129/1 - Лучани Лучани998/1     не 356-109/16-04 
150.128 - ЛучаниЛучани 999/1     не 356-110/16-04 
151.128/1 - Лучани Лучани 999/1     * не356-110/16-04
152. 128/2 - ЛучаниЛучани 828/12     * не356-110/16-04
153.128/3 - Лучани Лучани 999/1    не356-110/16-04
154. 125 - ЛучаниЛучани 830/2   *   не356-111/16-04
155.127 - Лучани Лучани  825/2    * не 356-112/16-04 
156. 127/1 - ЛучаниЛучани 825/3   *   не 356-112/16-04 
157. 127/2 - ЛучаниЛучани  825/3    * не 356-112/16-04 
158.132/1 - Лучани Лучани 828/5     * не 356-113/16-04 
159.132/2 - ЛучаниЛучани 828/5    * не356-113/16-04 
160.131 - Лучани Лучани  999/3  *   не 356-114/16-04
161.131/1 - Лучани  Лучани999/3     * не 356-114/16-04
162. 131/2 - ЛучаниЛучани 998/2    * не 356-114/16-04
163. 131/2 - Лучани Лучани998/2     *  356-114/16-04
164. 131/2 - ЛучаниЛучани 998/2      356-114/16-04
165. 133 - ЛучаниЛучани828/4   *   не356-115/16-04
166.63 - Гуча Гуча 6/2   *   не 356-116/16-04
167.67 - Гуча  Гуча 10/2    не 356-117/16-04 
168. 64/1 - ГучаГуча  6/1, 6/2    * не 356-118/16-04 
169. 62 - Гуча Гуча 7/2  *    не356-119/16-04 
170.60 - Гуча Гуча 9  *   не 356-120/16-04
171.53 - Гуча  Гуча 18/4    не 356-121/16-04 
172. 52 - ГучаГуча  18/1     не356-122/16-04
173.49 - Гуча  Гуча1682/2     не 356-123/16-04 
174.48/1 - ГучаГуча 1685/1     * не356-124/16-04 
175.1 - Пшаник Пшаник 471/2     не 356-125/16-04 
176.136/1 - Лучани Лучани820     не 356-126/16-04
177.140 - Лучани Лучани 821   *   да356-127/16-04 
178.140/1 - Лучани Лучани821    * да 356-127/16-04 
179.140/2 - Лучани Лучани 821     * да 356-127/16-04 
180.134 - Лучани Лучани 251/2   *  * не 356-128/16-04
181.138 - ЛучаниЛучани818 *   не356-129/16-04
182.138/1 - ЛучаниЛучани818   * не356-129/16-04
183.137 - ЛучаниЛучани818 *   не356-130/16-04
184.137/1 - ЛучаниЛучани819   * не356-130/16-04
185.137/2 - ЛучаниЛучани818,819 * * не356-130/16-04
186.139 - Лучани Лучани 813/2  *   не356-131/16-04
187.139/1 - ЛучаниЛучани 813/1     * не356-131/16-04
188.139/2 - ЛучаниЛучани 813/1     * не356-131/16-04
189. 139/3 - ЛучаниЛучани 813/1     * не356-131/16-04
190.135 - ЛучаниЛучани252/2 *   не356-132/16-04
191.135/1 - ЛучаниЛучани252/1   * не356-132/16-04
192.135/2 - ЛучаниЛучани253   * не356-132/16-04
193.135/3 - ЛучаниЛучани252/2   * не356-132/16-04
194.3 - МилатовићиМилатовићи600/2 *   не356-133/16-04
195.77 - Гуча Гуча  16/1Пионирска бб    не 356-134/16-04
196.79 - Гуча  Гуча 17/6   * да 356-135/16-04
197.74 - Гуча Гуча 1685/7Пионирска бб  * не 356-136/16-04
198.85 - Гуча  Гуча1682/4 Пионирска бб *   не356-137/16-04
199.85/1 - Гуча Гуча  1682/4Пионирска бб    * не 356-137/16-04
200.72 - ГучаГуча1683/2Пионирска бб  * не356-138/16-04
201.69 - ГучаГуча18/7Пионирска бб  * не356-139/16-04
202.87 - Гуча Гуча 22/11Првомајска бб  *   не356-140/16-04
203.87 - Гуча Гуча22/11 Првомајска бб   * не356-140/16-04
204.91 - Гуча Гуча 22/5 Првомајска 1    не 356-141/16-04
205.155 - Лучани Лучани 2149 Југословенске армије    не 356-142/16-04
206.149 - Лучани Лучани 2157/2Југословенске армије    не356-143/16-04
207.1 - Граб Граб16/4  *   не 356-144/16-04
208. 153 - Лучани Лучани 2151 Југословенске армије   не 356-145/16-04
209. 158 - Лучани Лучани 2147 Југословенске армије    не 356-146/16-04
210. 151 - Лучани Лучани  2152Југословенске армије   не356-147/16-04
211.150 - Лучани Лучани 2154 Југословенске армије    не 356-148/16-04
212.156 - Лучани Лучани 2150 Југословенске армије 21  *  не 356-149/16-04
213.88 - Гуча Гуча 22/9Милене Лазаревић    не 356-150/16-04
214.1 - ЛисицеЛисице 1041     * не 356-151/16-04
215.1 - Котража Котража1477/3     не 356-152/16-04
216.3 - Рти Рти1734/2     не 356-153/16-04
217.98 - Гуча  Гуча 3429/8  *   не 356-154/16-04
218.1 - Горачићи Горачићи 1200     не 356-155/16-04
219.169 - ЛучаниЛучани602 *   не356-156/16-04
220.162 - ЛучаниЛучани2051/2   * не356-157/16-04
221.99 - ГучаГуча424/7  *  не356-158/16-04
222.99/1 - ГучаГуча424/7   * не356-158/16-04
223.171 - ЛучаниЛучани1659   * не356-159/16-04
224.100 - ГучаГуча18/4 *   не356-160/16-04
225.1 - Дучаловићи Дучаловићи 743/9    не 356-161/16-04 
 226. 170 - ЛучаниЛучани 511/2   *    не356-162/16-04 
 227. 2 - ВичаВича  2189/1    * не 356-163/16-04 
 228. 3 - Котража Котража 1026    * не  356-164/16-04
 229. 3/1 - КотражаКотража 

 1799/4,1799/11,

1799/12

  *   не 356-164/16-04 
230.3/2 - КотражаКотража

1799/4,1799/11,

1799/12

   * не356-164/16-04
231.2 - КотражаКотража1803/4 *   не356-165/16-04
232.2/1 - КотражаКотража1803/4 *   не356-165/16-04
233.2/2 - КотражаКотража1803/5   * не356-165/16-04
234.2/3 - КотражаКотража1803/5, 1800/2   * не356-165/16-04
235.7 - ЂераћЂераћ109 *   не356-166/16-04
236.6 - ЂераћЂераћ42 *   не356-167/16-04
237.4 - ЂераћЂераћ26   * да356-168/16-04
238.4/1 - ЂераћЂераћ26   * да356-168/16-04
239.2 - ЂераћЂераћ306/1   * да356-169/16-04
240.2/1 - ЂераћЂераћ306/1   * да356-169/16-04
 241. 166/2 - Лучани Лучани 767    *  не356-170/16-04
242.167/4 - ЛучаниЛучани828/4, 1525/7, 802/3 *   да356-171/16-04
243.161 - ЛучаниЛучани780/1 *   не356-172/16-04
244.1 - ВластељицеВластељице845/1 *   не356-173/16-04
245.2/1 - Властeљице Властељице  843/10     не356-175/16-04
246.4 - Властељице Властељице  838/10    не 356-177/16-04
247. 4/2 - Властељице Властељице     *  не356-177/16-04
248.9 - Властељице Властељице  821  *    не356-182/16-04 
249.9/1 - Властељице  Властељице 821    *  не 356-182/16-04
250.9/2 - Властељице  Властељице821      не 356-182/16-04
251.10 - ВластељицеВластељице906 *   не356-183/16-04
252.10/1 - ВластељицеВластељице906   * не

356-183/16-04

253.12/1 - ВластељицеВластељице902 *   не356-186/16-04
254.14 - ВластељицеВластељице885 *   не356-187/16-04
255.14/1 - ВластељицеВластељице885   * не356-187/16-04
256.16 - ВластељицеВластељице916/8 *   не356-189/16-04
257.16/2 - ВластељицеВластељице916/8   * не356-189/16-04
258.9 - Доњи ДубацДоњи Дубац557   * не356-190/16-04
259.9/1 - Доњи ДубацДоњи Дубац557   * не356-190/16-04
260. 8 - Доњи Дубац Доњи Дубац 1675      не356-191/16-04
261. 8/1 - Доњи ДубацДоњи Дубац  1675      не356-191/16-04
262. 6 - Доњи Дубац Доњи Дубац 1561/7  *   не 356-193/16-04
263.5 - Доњи ДубацДоњи Дубац1559   *  не356-194/16-04
264. 4 - Доњи ДубацДоњи Дубац  1564    не 356-195/16-04
265. 3 - Доњи Дубац Доњи Дубац 1551    не 356-196/16-04 
266.2 - Доњи Дубац  Доњи Дубац1561/1   *    да356-197/16-04
267. 2/1 - Доњи Дубац Доњи Дубац 1562/2 и 1562/1    * да 356-197/16-04
268. 2/2 - Доњи Дубац Доњи Дубац 1561/1    да 356-197/16-04
269. 2/3 - Доњи Дубац Доњи Дубац 1561/1    да 356-197/16-04
270. 1 - Доњи Дубац Доњи Дубац 945    * не 356-198/16-04
271. 29/1 - КривачаКривача 196/3  *   не 356-199/16-04 
272. 28 - КривачаКривача 192/3  *   не356-200/16-04
273. 26/2 - Кривача Кривача207/2   *   не 356-202/16-04
274. 26/1 - КривачаКривача  208    *  не356-202/16-04
275. 25 - Кривача Кривача220/2      не356-203/16-04 
276. 24/3 - Кривача Кривача260/6  *   не 356-204/16-04
277. 24/4 - Кривача Кривача 260/6    не 356-204/16-04
278. 24/1 - Кривача Кривача 256/2    *  не356-204/16-04
279. 22/1 - Кривача Кривача 246/2    не 356-206/16-04
280. 22 - Кривача Кривача246/2    *  не356-206/16-04
281. 21/2 - КривачаКривача590/1     не  356-207/16-04
282. 21/3 - КривачаКривача  590/1    *  не 356-207/16-04
283.21/4 - КривачаКривача590/1   * не356-207/16/04
284.20 - КривачаКривача280/1 *   не356-208/16-04
285.18 - КривачаКривача49/2 *   не356-210/16-04
286.18/1 - КривачаКривача49/2   * не356-210/16-04
287.17 - КривачаКривача239/1   * не356-211/16-04
288.17/2 - КривачаКривача239/1   * не356-211/16-04
289.17/3 - КривачаКривача244 *   не356-211/16-04
290.17/4 - КривачаКривача242/1   * не356-211/16-04
291.16 - КривачаКривача18/4 *   не356-212/16-04
292.16/1 - КривачаКривача18/4   * не356-212/16-04
293. 15 - Кривача Кривача 5  *    не356-213/16-04
294. 15/1 - Кривача Кривача 2/1    * не 356-213/16-04
295. 15/2 - Кривача Кривача 5  *    не356-213/16-04
296. 15/3 - Кривача Кривача    *  не356-213/16-04
297. 14 - Кривача Кривача 6  *    не356-214/16-04
298. 14/1 - Кривача Кривача 6    *  не356-214/16-04
299. 13 - Кривача Кривача 85    *  не 356-215/16-04
300. 13/1 - Кривача Кривача 85  *    не 356-215/16-04
301. 12 - КривачаКривача  118  *    да 356-216/16-04
302. 11 - Кривача Кривача 158  *    не 356-217/16-04
303.11/1 - КривачаКривача157   * не356-217/16-04
304.11/2 - КривачаКривача157   * не356-217/16-04
305.11/3 - КривачаКривача157   * не356-217/16-04
306.10 - КривачаКривача160/1 *   не356-218/16-04
307.10/2 - КривачаКривача160/1 *   не356-218/16-04
308.9/1 - КривачаКривача107/2 *   не356-219/16-04
309.9- КривачаКривача107/2   * не356-219/16-04
310.8 - КривачаКривача17/5 *   не356-220/16-04
311. 7 - Кривача Кривача 92  *   не 356-221/2016-04
312.7/2 - КривачаКривача92 * * не356-221/2016-04
313.7/3 - КриавачаКривача92 *   не356-221/2016-04
314.6 - КривачаКривача141/1 *   не356-222/2016-04
315.6/1 - КривачаКривача141/1   * не356-222/2016-04
316.5 - КривачаКривача139   * не356-223/2016-04
317.5/1 - КривачаКривача138   * не356-223/2016/04
318.5/2 - КривачаКривача139   * не356-223/2016-04
319.5/3 - КривачаКривача139   * не356-223/2016-04
320.5/4 - КривачаКривача139 *   не356-223/2016-04
321.4/1 - КривачаКривача123 *   не356-224/2016-04
322.4/2 - КривачаКривача123   * не356-224/2016-04
323.4 - КривачаКривача123   * не356-224/2016-04
324.3/3 - КривачаКривача140/2 *   не356-225/2016-04
325.3 - КривачаКривача140/2   * не356-225/2016-04
326.3/1 - КривачаКривача140/2   * не356-225/2016-04
327.3/2 - КривачаКривача141/2   * не356-225/2016-04
328.2/2 - КривачаКривача96 *   не356-226/2016-04
329.2 - КривачаКривача96   * не356-226/2016-04
330.2/1 - КривачаКривача96   * не356-226/2016-04
331.2/3 - КривачаКривача96   * не356-226/2016-04
332.1 - КривачаКривача89   * не356-227/2016-04
333.1/2 - КривачаКривача88   * не356-227/2016-04
334.1/1 - КривачаКривача90 *   не356-227/2016-04
335.30 - КривачаКривача192/4   * не356-228/2016-04
336.30/1 - КривачаКривача192/4 *   не356-228/2016-04
337.2 - ЗеокеЗеоке1545/1 *   не356-229/2016-04
338.2/1 - ЗеокеЗеоке1545/1   * не356-229/2016-04
339.102 - ГучаГуча158/3 *   не356-230/2016-04
340.2 - ДучаловићиДучаловићи2089 *   не356-231/2016-04
341.4 - КотражаКотража1808/2   * не356-232/2016-04
342. 31/1 - КотражаКотража1808/2 *   не356-232+1/2017-06
343.1 - Горња КраварицаГорња Краварица1627 и 1628 *   да356-233/2016-04
344.1/1 - Горња КраварицаГорња Краварица1627 и 1628 *   да356-233/2016-04
345.163 - ЛучаниЛучани248/1 *   не356-234/2016-04
346.163/1 - ЛучаниЛучани248/1   * не356-234/2016-04
347.172 - ЛучаниЛучани1926/1 *   не356-235/2016-04
348.102 - ГучаГуча2153/1 *   да356-236/2016-04
349.103 - ГучаГуча2153/3 *   да356-237/2016-04
350.104 - ГучаГуча1567/7 *   да356-238/2016-04
351.1 - ПуховоПухово1582/1 *   не356-239/2016-04
352.1/1 - ПуховоПухово1582/1   * не356-239/2016-04
353.1/2 - ПуховоПухово1582/1   * не356-239/2016-04
354.182 - ЛучаниЛучани717   * не356-240/2016-04
355.182/1 - ЛучаниЛучани717   * не356-240/2016-04
356. 183 - Лучани Лучани 774/2  *    не356-241/2016-04
357.183/3 - ЛучаниЛучани774/2   * не356-241/2016-04
358.183/2 - ЛучаниЛучани774/2   * не356-241/2016-04
359. 185 - Лучани Лучани 2254  *   не  356-242/2016-04
360. 188/2 - Лучани Лучани 2239     не356-243/2016-04
361. 188/1 - Лучани Лучани 2239    *  не356-243/2016-04
362. 190 - Лучани Лучани1748/3     *  не356-244/2016-04
363. 190/1 - Лучани Лучани 1748/3     не356-244/2016-04
364.189/1 - Лучани  Лучани 1750  *    не356-245/2016-04
365. 189 - Лучани Лучани 1750    *  не356-245/2016-04
366. 187/2 - Лучани Лучани 1752     не356-246/2016-04
367. 184 - Лучани Лучани 716  *    не356-247/2016-04
368.181 - ЛучаниЛучани745 *   не356-248/2016-04
369.172 - ЛучаниЛучани755   * не356-249/2016-04
370.172/1 - ЛучаниЛучани755 *   не356-249/2016-04
371.172/2 - ЛучаниЛучани755   * не356-249/2016-04
372.172/3 - ЛучаниЛучани754/2   * не356-249/2016-04
373.173 - ЛучаниЛучани753 *   да356-250/2016-04
374.173/1 - ЛучаниЛучани753   * да356-250/2016-04
375.173/2 - ЛучаниЛучани753   * да356-250/2016-04
376.173/3 - ЛучаниЛучани753   * да356-250/2016-04
377.33/3 - КривачаКривача490 *   не356-251/2016-04
378.32 - КривачаКривача522 *   не356-252/2016-04
379.32/1 - КривачаКривача522   * не356-252/2016-04
380.32/2 - КривачаКривача522   * не356-252/2016-04
381.32/3 - КривачаКривача522   * не356-252/2016-04
382.31/4 - КривачаКривача196/4   * не356-253/2016-04
383.31/5 - КривачаКривача200/2 *   не356-253/2016-04
384.3 - ВичаВича2549/4   * не356-254/2016-04
385.3/1 - ВичаВича2549/4 и 2546/1 *   не356-254/2016-04
386.1 - РтариРтари40 *   не356-255/2016-04
387.1/1 - РтариРтари40   * не356-255/2016-04
388.1/2 - РтариРтари40   * не356-255/2016-04
389.1/3 - РтариРтари40 и 41 *   не356-255/2016-04
390.1/4 - РтариРтари41 и 42   * не356-255/2016-04
391. 2 - Дљин Дљин 3246/2  *    не356-256/2016-04
 392. 2/2 - Дљин Дљин 3244     не356-256/2016-04
393. 4 - Дљин Дљин 3246/3  *    не356-257/2016-04
394. 5 - Дљин  Дљин 3238/1    *  не356-258/2016-04
395.  6 - ДљинДљин  1837/1  *    не356-259/2016-04
396. 7 - Дљин  Дљин 1839/1  *   не 356-260/2016-04
397.  7/2 - Дљин Дљин 1839/1    * не356-260/2016-04
398.  188 - Лучани Лучани 2268    * не356-261/2016-04
399.  188/1 - Лучани Лучани 2268  *   не356-261/2016-04
400.  188/2 - Лучани Лучани 2267 и 2268    * не356-261/2016-04
401. 108 - Гуча Гуча 969/2   *   да356-262/2016-04
402.106 - ГучаГуча969 * * да356-263/2016-04
403. 87/1 - Лучани Лучани 2270/1    * не356-264/2016-04
404. 186 - Лучани Лучани 2264  *   не 356-265/2016-04
405.185/1 - Лучани Лучани  2271  *   не356-266/2016-04
406.184 - Лучани  Лучани 2237    *  не356-267/2016-04
407. 184/1 - ЛучаниЛучани  2237  *    не356-267/2016-04
408. 183 - Лучани Лучани 1742  *    не356-268/2016-04
409. 182 - ЛучаниЛучани  1741    *  не356-268/2016-04
410. 181 - Лучани Лучани 1730      не356-269/2016-04
411. 192 - Лучани Лучани 2265    * не 356-271/2016-04
412.193 - ЛучаниЛучани2262 *   не356-272/2016-04
413.193/1 - ЛучаниЛучани2262 *   не356-272/2016-04
414.194 - ЛучаниЛучани2263/2 *   не356-273/2016-04
415.195/2 - ЛучаниЛучани2226/2 *   не356-274/2016-04
 416.196 - Лучани Лучани  2263/3  *   не356-275/2016-04
417.  196/1 - ЛучаниЛучани  2263/3 и 2263/1    * не 356-275/2016-04
418.197/1 - ЛучаниЛучани2252/1   * не356-276/2016-04
419.5 - КотражаКотража1684/5 *   не356-277/2016-04
420.6 - КотражаКотража851/1  *  да356-278/2016-04
421.7 - КотражаКотража1599/2 *   не356-279/2016-04
422.8 - КотражаКотража1685/2   * не356-280/2016-04
423.9 - КотражаКотража1605 *   не356-281/2016-04
424.10 - КотражаКотража1599/3 *   не356-282/2016-04
425.11 - КотражаКотража1697/1 *   не356-283/2016-04
426.13 - КотражаКотража1834 *   не356-284/2016-04
427.13/1 - КотражаКотража1618 *   не356-284/2016-04
428.14 - КотражаКотража1617 *   не356-285/2016-04
429.14/1 - КотражаКотража1617 *   не356-285/2016-04
430.14/3 - КотражаКотража1619 *   не356-285/2016-04
431.14/2 - КотражаКотража1621   * не356-285/2016-04
432.15 - КотражаКотража1685/1 *   не356-286/2016-04
433.15/1 - КотражаКотража1685/1   * не356-286/2016-04
434.16/2 - КотражаКотража1838   * не356-287/2016-04
435.16/3 - КотражаКотража1838   * не356-287/2016-04
436.17 - КотражаКотража1840 *   не356-288/2016-04
437. 18 - КотражаКотража  1628  *    не356-289/2016-04
438. 18/1 - Котража Котража1627     *  не356-289/2016-04 
439.18/2 - КотражаКотража 1627     * не 356-289/2016-04
440. 19 - Котража Котража 852/4  *    не356-290/2016-04
441.19/1 - Котража  Котража 852/4    *  не356-290/2016-04
442. 19/2 - КотражаКотража 852/4     не 356-290/2016-04
443.20 - Котража Котража  929  *   не 356-291/2016-04
444.21 - Котража Котража  933  *   не 356-292/2016-04
445.22 - КотражаКотража844/1 *   не356-293/2016-04
446.22/1 - КотражаКотража844/1   * не356-293/2016-04
447.22/2 - КотражаКотража844/1   * не356-293/2016-04
448.23 - КотражаКотража852/3 *   да356-294/2016-04
449.23/1 - КотражаКотража852/3   * да356-294/2016-04
450.23/3 - КотражаКотража852/3   * да356-294/2016-04
451.24 - КотражаКотража  852/3  *    да356-295/2016-04
452. 24/1 - Котража Котража 852/3    * да 356-295/2016-04 
453. 27/1 - Котража Котража 963    * не356-296/2016-04 
454.27/2 - КотражаКотража963   * не356-296/2016-04
455.26 - КотражаКотража1616/2   * не356-297/2016-04
456.30 - КотражаКотража926 *   не356-298/2016-04
457.30/1 - КотражаКотража926   * не356-298/2016-04
458.30/2 - КотражаКотража926   * не356-298/2016-04
459.31 - КотражаКотража927 *   не356-299/2016-04
460.31/1 - КотражаКотража927 *   не356-299/2016-04
461.31/2 - КотражаКотража927   * не356-299/2016-04
462.34 - КотражаКотража938/1 *   не356-300/2016-04
463.33 - КотражаКотража876 *   да356-301/2016-04
464.33/1 - КотражаКотража876   * да356-301/2016-04
465.35 - КотражаКотража844/2 *   не356-302/2016-04
466.36 - КотражаКотража854 *   да356-303/2016-04
467.36/2 - КотражаКотража853   * да356-303/2016-04
468. 4 - Горња Краварица Горња Краварица 41/2  *    не356-304/2016-04
469. 4/5 - Горња Краварица Горња Краварица 33/2    *  не356-304/2016-04
470. 3 - Горња Краварица Горња Краварица 78/1  *    не356-305/2016-04
471.2 - Горња Краварица  Горња Краварица 82  *   не 356-306/2016-04 
472.3/1 - Лис  Лис 452    * не 356-307/2016-04
473.7 - Доња Краварица  Доња Краварица 857/1  *    не356-309/2016-04
474. 7/1 - Доња Краварица Доња Краварица 857/1    *  не356-309/2016-04
475. 6 - Доња Краварица Доња Краварица 843/1  *    не356-310/2016-04 
476.5/1 - Доња КраварицаДоња Краварица857/2   * не356-311/2016-04
477.4 - Доња КраварицаДоња Краварица853 *   не356-312/2016-04
478.4/3 - Доња КраварицаДоња Краварица64   * не356-312/2016-04
479.3 - Доња КраварицаДоња Краварица863 *   да356-313/2016-04
480.3/1 - Доња КраварицаДоња Краварица863   * да356-313/2016-04
481.3/2 - Доња КраварицаДоња Краварица863   * да356-313/2016-04
482.2 - Доња КраварицаДоња Краварица59 *   да356-314/2016-04
483.2/1 - Доња КраварицаДоња Краварица59   * да356-314/2016-04
484.1 - Доња КраварицаДоња Краварица56/1 *   не356-315/2016-04
485.1/1 - Доња КраварицаДоња Краварица56/2   * не356-315/2016-04
486.1/2 -Доња Краварица Доња Краварица56/1   * не356-315/2016-04
487.1/3 - Доња КраварицаДоња Краварица56/1   * не356-315/2016-04
488.10/1 - ПшаникПшаник215 *   не356-317/2016-04
489.9 - ПшаникПшаник224 *   не356-318/2016-04
490.9/1 - ПшаникПшаник224   * не356-318/2016-04
491.8/4 - ПшаникПшаник149 *   не356-319/2016-04
492.8/1 - ПшаникПшаник148   * не356-319/2016-04
493.8 - ПшаникПшаник148   * не356-319/2016-04
494.7/2 - ПшаникПшаник220/2 *   не356-320/2016-04
495.7 - ПшаникПшаник182/1   * не356-320/2016-04
496.7/3 - ПшаникПшаник220/2   * не356-320/2016-04
497.6 - ПшаникПшаник333 *   не356-321/2016-04
498.6/1 - ПшаникПшаник333   * не356-321/2016-04
499.5 - ПшаникПшаник670/1   * да356-322/2016-04
500.4 - ПшаникПшаник247 *   не356-323/2016-04
501.3 - ПшаникПшаник167 *   не356-324/2016-04
502.3/1 - ПшаникПшаник166 *   не356-324/2016-04
503.3/3 - ПшаникПшаник166   * не356-324/2016-04
504.2 - ПшаникПшаник155 *   не356-325/2016-04
505.2/1 - ПшаникПшаник155   * не356-325/2016-04
506.2 - ПуховоПухово1341/4 *   не356-326/2016-04
507.2/1 - ПуховоПухово1341/4   * не356-326/2016-04
508.25 - КотражаКотража1501 *   не356-327/2016-04
509.109 - ГучаГуча1028/2 *   не356-328/2016-04
510.109/1 - ГучаГуча1028/2   * не356-328/2016-04
511. 13 - Доња Краварица Доња Краварица 860  *    не356-329/2016-04
512. 11 - Доња Краварица Доња Краварица 62  *   да 356-330/2016-04
513. 9/1 - Доња Краварица Доња Краварица881     *  не356-331/2016-04
514. 8 - Доња Краварица Доња Краварица 880  *    да356-332/2016-04
515. 8/1 - Доња Краварица Доња Краварица 880    *  да356-332/2016-04
516. 11 - Лис Лис 697  *    не356-333/2016-04
517. 11/1 - Лис Лис 697    *  не356-333/2016-04 
518. 8 - ЛисЛис  454  *    не356-334/2016-04
519. 8/1 - Лис Лис 454    * не 356-334/2016-04
520. 4 - Вича Вича 1509  *    не356-335/2016-04
521.7 - Бели КаменБели Камен371 *   не356-336/2016-04
522.6 - Бели КаменБели Камен269/2 *   не356-337/2016-04
523.6/2 - Бели КаменБели Камен269/2   * не356-337/2016-04
524.5 - Бели КаменБели Камен369/1 *   не356-338/2016-04
525.4/1 - Бели КаменБели Камен368/1 *   не356-339/2016-04
526.4 - Бели КаменБели Камен368/1   * не356-339/2016-04
527.3 - Бели КаменБели Камен367/3   * не356-340/2016-04
528.3/1 - Бели КаменБели Камен367/3   * не356-340/2016-04
529. 2 - Бели Камен Бели Камен 377/2  *   не 356-341/2016-04
530.  1 - Бели Камен Бели Камен 377/3  *    не356-342/2016-04
531. 4 - Милатовићи  Милатовићи 585/1  *   не 356-343/2016-04 
532.  22/2 - Бели Камен Бели Камен 718/3  *   не  356-344/2016-04
533.  22 - Бели Камен Бели Камен 718/3    *  не 356-344/2016-04
534.  22/3 - Бели Камен Бели Камен 718/3