joomlarulit.com
 ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ - ZVANIČNA INTERNET PREZENTACIJA OPŠTINE LUČANI - THE OFFICIAL INTERNET PRESENTATION OF THE MUNICIPALITY OF LUČANI

 zbirni popisni list baner

Попис незаконито изграђених објеката
ЗБИРНИ ПОПИСНИ ЛИСТ

OПШТИНА ЛУЧАНИ

Редни
број

Број 
пописног листа

Катастарска 
општина

Катастарска 
парцела

Улица и број

Намена објекта

Подношен захтев за легализацију по ранијем закону

Број предмета у коме се води поступак пред грађевинском инспекцијом

Стамбени

Пословни

Помоћни

Подземни водови

 1001.41 - ДљинДљин1790/2 *   не356-215/2017-06
 1002.29 - ДљинДљин1790/1 *   не356-216/2017-06
 1003. 19 - Дљин Дљин 2084     не356-217/2017-06 
1004. 42 - ДљинДљин1775/2 *   не356-218/2017-06
1005. 45 - ДљинДљин1812/2 *   да356-219/2017-06
 1006.44 - ДљинДљин1703/1 *   не356-220/2017-06
1007. 44/2 - ДљинДљин1741 *   не356-220/2017-06
1008. 44/1 - ДљинДљин1741   * не356-220/2017-06
 1009.46 - ДљинДљин1811 *   не356-221/2017-06
1010. 46/1 - ДљинДљин1811   * не356-221/2017-06
1011. 73 - КривачаКривача69/6   * не356-222/2017-06
1012.  63 - КривачаКривача 210/10   *   не 356-223/2017-06 
1013. 63/1 - КривачаКривача210/10   * не356-223/2017-06
 1014.65 - КривачаКривача97/1 *   не356-224/2017-06
1015.67 - КривачаКривача49/6 *   не356-225/2017-06
 1016.52 - КривачаКривача196/1 *   не356-226/2017-06
1017. 53 - КривачаКривача210/4   * не356-227/2017-06
1018. 70 - КривачаКривача289   * не356-228/2017-06
 1019.24 - ГрабГраб964   * не356-229/2017-06
1020. 24/1 - ГрабГраб964   * не356-229/2017-06
 1021.24/2 - ГрабГраб964   * не356-229/2017-06
1022. 24/3 - ГрабГраб964 *   не356-229/2017-06
 1023.24/4 - ГрабГраб964 *   не356-229/2017-06
 1024.24/5 - ГрабГраб964 *   не356-229/2017-06
1025. 26 - ГрабГраб40/4   * не356-230/2017-06
 1026.26/2 - ГрабГраб40/4 *   не356-230/2017-06
 1027.26/3 - ГрабГраб40/4 *   не356-230/2017-06
 1028.27 - ГрабГраб113/1 *   не356-231/2017-06
1029. 30 - ГрабГраб39/1 *   не356-232/2017-06
 1030.31 - ГрабГраб103/2, 78/4 *   не356-233/2017-06
 1031.31/1 - ГрабГраб103/2   * не356-233/2017-06
1032. 32 - ГрабГраб6/3 *   не356-234/2017-06
 1033.33 - ГрабГраб105/2 *   не356-235/2017-06
 1034.33/1 - ГрабГраб105/2   * не356-235/2017-06
1035. 34 - ГрабГраб603 *   не356-236/2017-06
1036. 35 - ГрабГраб951 *   не356-237/2017-06
 1037.35/1 - ГрабГраб950, 951 *   не356-237/2017-06
 1038.35/2 - ГрабГраб951   * не356-237/2017-06
 1039.36 - ГрабГраб6/1 *   не356-238/2017-06
1040. 36/1 - ГрабГраб6/1   * не356-238/2017-06
1041. 36/2 - ГрабГраб6/1   * не356-238/2017-06
1042. 37/1 - ГрабГраб22 *   не356-239/2017-06
 1043.38 - ГрабГраб594 *   не356-240/2017-06
 1044.38/1 - ГрабГраб594   * не356-240/2017-06
 1045.38/2 - ГрабГраб594   * не356-240/2017-06
 1046.39 - ГрабГраб963/1 *   не356-241/2017-06
 1047.39/1 - ГрабГраб963/1 *   не356-241/2017-06
 1048.39/2 - ГрабГраб963/1   * не356-241/2017-06
 1049.28 - ГрабГраб107/1 *   не356-242/2017-06
1050.  29 - ГрабГраб  107/2  *   не356-243/2017-06
 1051.29/1 - ГрабГраб107/2   * не356-243/2017-06
 1052.124 и 124/1 - ГучаГуча117/1  *  не356-244/2017-06
 1053.34/6 - КривачаКривача284/5 *   да356-245/2017-06
 1054.34/3 - КривачаКривача284/6   * да356-245/2017-06
 1055.34/4 - КривачаКривача284/6   * да356-245/2017-06
 1056.34/1 - КривачаКривача248/10   * да356-245/2017-06
 1057.34/5 - КривачаКривача284/6 *   да356-245/2017-06
1058. 34 - КривачаКривача284/6  *  да356-245/2017-06
 1059.2 - ГорачићиГорачићи2535, 2541 *   не356-246/2017-06
 1060.2/1 - ГорачићиГорачићи2535   * не356-246/2017-06
 1061.62 - КривачаКривача542 *   не356-247/2017-06
 1062.48 - ДљинДљин1756   * да356-248/2017-06
 1063.48/1 - ДљинДљин 1755/1   * да356-248/2017-06
1064. 48/2 - ДљинДљин1756 *   да356-248/2017-06
 1065.48/3 - ДљинДљин1755/1   * да356-248/2017-06
1066. 40 - ГрабГраб62 *   не356-249/2017-06
 1067.51 - ДљинДљин1753 *   не356-250/2017-06
 1068.51/1 - ДљинДљин1754   * не356-250/2017-06
 1069.51/2 - ДљинДљин1753   * не356-250/2017-06
 1070.51/3 - ДљинДљин1753   * не356-250/2017-06
 1071.51/4 - ДљинДљин1753   * не356-250/2017-06
 1072.43 - ДљинДљин1787/1   * не356-252/2017-06
1073. 43/1 - ДљинДљин1787/1, 1787/2   * не356-252/2017-06
 1074.43/2 - ДљинДљин1786 *   не356-252/2017-06
 1075.43/3 - ДљинДљин1787/1   * не356-252/2017-06
 1076.54 - ДљинДљин3315/2 *   не356-253/2017-06
 1077.56 - ДљинДљин1838/1   * не356-254/2017-06
 1078.56/1 - ДљинДљин1838/2   * не356-254/2017-06
 1079.49 - ДљинДљин1778 *   не356-255/2017-06
1080. 49/2 - ДљинДљин1783 *   не356-255/2017-06
 1081.49/1 - ДљинДљин1784   * не356-255/2017-06
1082. 49/3 - ДљинДљин1778   * не356-255/2017-06
 1083.55 - ДљинДљин1743   * не356-256/2017-06
 1084.47 - ДљинДљин1749 *   не356-257/2017-06
1085.47/2 - ДљинДљин1749   * не356-257/2017-06
 1086.47/3 - ДљинДљин1750/1 *   не356-257/2017-06
 1087.66 - КривачаКривача311/5 *   не356-258/2017-06
 1088.66/4 - КривачаКривача503 *   не356-258/2017-06
 1089.66/3 - Кривача Кривача311/5     не356-258/2017-06
1090.  66/2 - КривачаКривача 316     * не356-258/2017-06
 1091. 66/1 - Кривача Кривача 316    не356-258/2017-06
 1092.68 - Кривача  Кривача49/4   *   не356-259/2017-06
 1093. 68/1 - Кривача Кривача 49/4    не356-259/2017-06
 1094. 68/2 - КривачаКривача  49/4    * не356-259/2017-06
 1095.36 - ДљинДљин3265/3 *   не356-260/2017-06
 1096.41 - ГрабГраб600   * да356-261/2017-06
1097.41/1 - ГрабГраб600   * да356-261/2017-06
 1098.41/3 - ГрабГраб600   * да356-261/2017-06
 1099.41/5 - ГрабГраб600 *   да356-261/2017-06
 1100.41/6 - ГрабГраб600 *   да356-261/2017-06
 1101.13 - РтиРти83, 84 *   не356-262/2017-06
1102. 13/1 - РтиРти82   * не356-262/2017-06
1103. 15 - РтиРти95/2 *   не356-263/2017-06
 1104.15/1 - РтиРти95/2   * не356-263/2017-06
 1105.7 - РтиРти94/2 * * не356-264/2017-06
1106.  РтиРти1658 *   не356-265/2017-06
1107. 19 - РтиРти1748 *   не356-266/2017-06
1108. 19/1 - РтиРти1747   * не356-266/2017-06
 1109.19/5 - РтиРти1747   * не356-266/2017-06
 1110.19/2 - РтиРти1747   * не356-266/2017-06
 1111.14 - РтиРти95/3 *   не356-267/2017-06
 1112.14/1 - РтиРти95/3   * не356-267/2017-06
1113. 14/2 - РтиРти95/3   * не356-267/2017-06
1114. 9/1 - РтиРти1661 * * не356-268/2017-06
 1115.9 - РтиРти1661   * не356-268/2017-06
1116. 20 - РтиРти164 *   не356-269/2017-06
 1117.20/1 - РтиРти164   * не356-269/2017-06
1118. 21 - РтиРти161 *   не356-270/2017-06
 1119.21/1 - РтиРти161   * не356-270/2017-06
 1120.22 - РтиРти1712   * не356-271/2017-06
 1121.23/1 - РтиРти1703 *   не356-272/2017-06
 1122.23 - РтиРти1702   * не356-272/2017-06
 1123.23/2 - РтиРти1703   * не356-272/2017-06
 1124.23/3 - РтиРти1703   * не356-272/2017-06
1125. 24 - РтиРти1573   * не356-273/2017-06
1126. 24/1 - РтиРти1574 *   не356-273/2017-06
 1127.25 - РтиРти1579 *   не356-274/2017-06
 1128.25/3 - РтиРти1579   * не356-274/2017-06
 1129.25/2 - РтиРти1577   * не356-274/2017-06
 1130.25/1 - РтиРти1578/1   * не356-274/2017-06
 1131.25/7 - РтиРти1579   * не356-274/2017-06
1132. 26/3 - РтиРти1632/1 *   не356-275/2017-06
 1133.26 - РтиРти1634   * не356-275/2017-06
 1134.26/5 - РтиРти1632/1   * не356-275/2017-06
1135. 26/6 - РтиРти1632/1   * не356-275/2017-06
 1136.26/7 - РтиРти1632/1     не356-275/2017-06
 1137.27 - РтиРти1704   * не356-276/2017-06
 1138.56 - РтиРти1449   * не356-277/2017-06
 1139.57 - РтиРти2155 *   не356-278/2017-06
1140. 57/2 - РтиРти2139/6   * не356-278/2017-06
 1141.58 - РтиРти2164 *   не356-279/2017-06
 1142.58/1 - РтиРти2166   * не356-279/2017-06
 1143.45 - РтиРти1591 *   не356-280/2017-06
 1144.44/3 - РтиРти1583 *   не356-281/2017-06
 1145.44/5 - РтиРти1583   * не356-281/2017-06
 1146.44 - РтиРти1583   * не356-281/2017-06
 1147.44/2 - РтиРти1583   * не356-281/2017-06
1148. 36 - РтиРти1369   * не356-282/2017-06
 1149.43/1 - РтиРти178   * не356-283/2017-06
1150. 43 - РтиРти178   * не356-283/2017-06
 1151.39 - РтиРти2081 *   не356-284/2017-06
 1152.38/6 - РтиРти2098 *   не356-285/2017-06
 1153.38 - РтиРти2099   * не356-285/2017-06
 1154.38/3 - РтиРти2099   * не356-285/2017-06
 1155.38/4 - РтиРти2100   * не356-285/2017-06
 1156.38/5 - РтиРти2083   * не356-285/2017-06
 1157.38/7 - РтиРти2098 *   не356-285/2017-06
 1158.37 - РтиРти2100/1   * не356-286/2017-06
 1159.42 - РтиРти1604 *   не356-287/2017-06
 1160.41 - РтиРти2011/2 *   не356-288/2017-06
 1161.28 - РтиРти1579 *   не356-289/2017-06
 1162.60 - РтиРти234   * не356-290/2017-06
 1163.60/1 - РтиРти234 *   не356-290/2017-06
 1164.61 - РтиРти2116 *   не356-291/2017-06
 1165.61/2 - РтиРти2116   * не356-291/2017-06
 1166.61/1 - РтиРти2117   * не356-291/2017-06
 1167.63 - РтиРти2152, 2154 *   не356-292/2017-06
 1168. 8/1 - Рти Рти1668   *    не356-293/2017-06
1169.  8/2 - РтиРти 1674/1   *    не356-293/2017-06
 1170.8 - Рти  Рти1674/1     * не 356-293/2017-06
 1171. 8/3 - РтиРти 1674/1    *  не356-293/2017-06
 1172.2 -ЛисицеЛисице945  *  не356-294/2017-06
1173. 2/1 - ЛисицеЛисице945  *  не356-294/2017-06
 1174.2/2 - ЛисицеЛисице945  *  не356-294/2017-06
 1175.6 - РтиРти26   * не356-295/2017-06
1176. 6/2 - РтиРти80   * не356-295/2017-06
 1177.6/1 - РтиРти40   * не356-295/2017-06
 1178.6/3 - РтиРти80   * не356-295/2017-06
1179. 52 - РтиРти1565   * не356-296/2017-06
 1180.52/1 - РтиРти1555   * не356-296/2017-06
 1181.52/3 - Рти  Рти1556     не356-296/2017-06
1182.  52/4 - РтиРти 1555     не356-296/2017-06
 1183.49/1 - РтиРти2097   * не356-297/2017-06
 1184.18 - Доња КраварицаДоња Краварица817 *   не356-298/2017-06
 1185.18/1 - Доња КраварицаДоња Краварица817   * не356-298/2017-06
1186. 18/2 - Доња КраварицаДоња Краварица819   * не356-298/2017-06
 73 - Доња КраварицаДоња Краварица173 *   не356-298+1/2017-06
 73/1 - Доња КраварицаДоња Краварица173,174   * не356-298+1/2017-06
 1187.20 - Доња КраварицаДоња Краварица814/1 *   не356-299/2017-06
1188. 20/1 - Доња КраварицаДоња Краварица814/1   * не356-299/2017-06
 1189.21 - Доња КраварицаДоња Краварица814/2 *   не356-300/2017-06
 1190.21/2 - Доња КраварицаДоња Краварица841   * не356-300/2017-06
 1191.16 - Доња КраварицаДоња Краварица770/3 *   не356-301/2017-06
1192. 17 - Доња КраварицаДоња Краварица833/1 *   не356-303/2017-06
 1193.17/1 - Доња КраварицаДоња Краварица833/1   * не356-303/2017-06
1194. 17/2 - Доња КраварицаДоња Краварица833/1   * не356-303/2017-06
 1195.17/3 - Доња КраварицаДоња Краварица833/1   * не356-303/2017-06
 1196.34 - Доња КраварицаДоња Краварица1277 *   не356-304/2017-06
 1197.29 - Доња КраварицаДоња Краварица1291/2 *   не356-305/2017-06
 1198.29/1 - Доња КраварицаДоња Краварица1290,1291/2 *   не356-305/2017-06
 1199.29/2 - Доња КраварицаДоња Краварица1290,1291/2   * не356-305/2017-06
 1200.29/3 - Доња КраварицаДоња Краварица1289/3   * не356-305/2017-06
 1201.29/4 - Доња КраварицаДоња Краварица1289/3   * не356-305/2017-06
 1202.23 - Доња КраварицаДоња Краварица812/1 *   не356-306/2017-06
 1203.22 - Доња КраварицаДоња Краварица807/4 *   не356-307/2017-06
1204. 22/1 - Доња КраварицаДоња Краварица807/4   * не356-307/2017-06
1205. 22/2 - Доња КраварицаДоња Краварица807/4   * не356-307/2017-06
 1206.22/3 - Доња КраварицаДоња Краварица807/4   * не356-307/2017-06
 1207.22/4 - Доња КраварицаДоња Краварица807/3   * не356-307/2017-06
1208. 22/5 - Доња КраварицаДоња Краварица807/4   * не356-307/2017-06
1209. 41 - Доња КраварицаДоња Краварица608/2 *   да356-308/2017-06
1210. 41/2 - Доња КраварицаДоња Краварица608/2   * да356-308/2017-06
1211. 41/3 - Доња КраварицаДоња Краварица608/2   * да356-308/2017-06
 1212.41/4 - Доња КраварицаДоња Краварица608/2   * да356-308/2017-06
 1213.41/5 - Доња КраварицаДоња Краварица608/2   * да356-308/2017-06
 1214.41/6 - Доња КраварицаДоња Краварица608/1 *   да356-308/2017-06
1215. 42 - Доња КраварицаДоња Краварица633/1 *   не356-309/2017-06
1216.35 - Доња КраварицаДоња Краварица1295/2 *   не356-310/2017-06
 1217.36 - Доња КраварицаДоња Краварица612/1 *   не356-311/2017-06
1218. 36/1 - Доња КраварицаДоња Краварица612/1 *   не356-311/2017-06
 1219.36/2 - Доња КраварицаДоња Краварица612/1   * не356-311/2017-06
 1220.36/3 - Доња КраварицаДоња Краварица612/1   * не356-311/2017-06
 1221.15 - Доња Краварица Доња Краварица  675/1  *   не 356-312/2017-06 
1222. 43 - Доња КраварицаДоња Краварица1313/2 *   не356-313/2017-06
1223. 66 - РтиРти2118 *   не356-314/2017-06
 1224.29 - КотражаКотража855/2 *   не356-315/2017-06
 1225.30 - КотражаКотража837   * не356-316/2017-06
 1226.28 - КотражаКотража1025/2 *   не356-317/2017-06
 1227.28/1 - КотражаКотража1025/1   * не356-317/2017-06
 1228.35 - КотражаКотража563 *   не356-318/2017-06
1229. 48 - КотражаКотража856 *   не356-319/2017-06
 1230.48/1 - КотражаКотража856   * не356-319/2017-06
 1231.33 - КотражаКотража836   * не356-320/2017-06
1232. 46 - КотражаКотража1173 *   не356-321/2017-06
1233. 46/1 - КотражаКотража1173   * не356-321/2017-06
 1234.41 - КотражаКотража779 *   не356-322/2017-06
 1235.43 - КотражаКотража330 *   не356-323/2017-06
1236. 49 - КотражаКотража379/5 *   не356-324/2017-06
 1237.49/1 - КотражаКотража378/1   * не356-324/2017-06
 1238. 17 - Доња Краварица Доња Краварица 843/2    * не356-325/2017-06
1239. 47 - КотражаКотража577 *   не356-326/2017-06
 1240.45 - КотражаКотража569/1 *   не356-327/2017-06
 1241.45/1 - КотражаКотража569/1   * не356-327/2017-06
 1242.45/2 - КотражаКотража569/2   * не356-327/2017-06
 1243.52 - КотражаКотража580 *   не356-328/2017-06
 1244.53/3 - КотражаКотража554/2   * не356-329/2017-06
 1245.49 - Бели КаменБели Камен58/2 *   не356-330/2017-06
1246. 49/1 - Бели КаменБели Камен58/2   * не356-330/2017-06
 1247.49/2 - Бели КаменБели Камен58/2   * не356-330/2017-06
 1248.49/3 - Бели КаменБели Камен57   * не356-330/2017-06
1249. 49/4 - Бели КаменБели Камен55   * не356-330/2017-06
1250. 52 - Бели КаменБели Камен1720 *   не356-331/2017-06
 1251.52/1 - Бели КаменБели Камен1720   * не356-331/2017-06
1252. 52/2 - Бели КаменБели Камен1718/2   * не356-331/2017-06
 1253.52/3 - Бели КаменБели Камен1718/2   * не356-331/2017-06
 1254.52/4 - Бели КаменБели Камен1718/2   * не356-331/2017-06
 1255.51 - Бели КаменБели Камен201/1 *   не356-332/2017-06
1256. 47 - Бели КаменБели Камен707/3   * не356-333/2017-06
 1257.47/1 - Бели КаменБели Камен707/3, 707/2 *   не356-333/2017-06
 1258.67 - Бели КаменБели Камен707/1 *   да356-334/2017-06
 1259.32 - КотражаКотража855/2 *   не356-335/2017-06
1260. 32/1 - КотражаКотража855/2   * не356-335/2017-06
 1261.69 - Бели КаменБели Камен685/3 *   не356-336/2017-06
 1262.68 - Бели КаменБели Камен368/2 *   не356-337/2017-06
 1263.68/1 - Бели КаменБели Камен368/2   * не356-337/2017-06
 1264.63 - Бели КаменБели Камен1703 *   не356-338/2017-06
 1265.63/1 - Бели КаменБели Камен1703   * не356-338/2017-06
 1266.63/2 - Бели КаменБели Камен1703   * не356-338/2017-06
 1267.54/1 - Бели КаменБели Камен1721 *   не356-339/2017-06
1268. 54 - Бели КаменБели Камен1721, 1722/2   * не356-339/2017-06
 1269.54/5 - Бели КаменБели Камен1721   * не356-339/2017-06
 1270.59 - Бели КаменБели Камен1767 *   не356-340/2017-06
1271. 70 - Бели КаменБели Камен386/2 *   не356-341/2017-06
1272. 70/1 - Бели КаменБели Камен359/6   * не356-341/2017-06
1273. 66/1 - Бели КаменБели Камен1758 *   не356-342/2017-06
 1274.66/2 - Бели КаменБели Камен1758   * не356-342/2017-06
 1275.125 - ГучаГуча3792/8 *   не356-343/2017-06
1276. 74 - Бели КаменБели Камен1185 *   не356-344/2017-06
 1277.74/1 - Бели КаменБели Камен1185   * не356-344/2017-06
 1278.74/2 - Бели КаменБели Камен1185   * не356-344/2017-06
1279. 74/4 - Бели КаменБели Камен1185   * не356-344/2017-06
 1280.73/2 - Бели КаменБели Камен1170/1 *   не356-345/2017-06
 1281.73/3 - Бели КаменБели Камен1170/1   * не356-345/2017-06
 1282.73/1 - Бели КаменБели Камен1170/1   * не356-345/2017-06
1283. 73 - Бели КаменБели Камен1169   * не356-345/2017-06
1284. 18 - РтиРти79/1, 79/2   * не356-346/2017-06
 1285.64 - РтиРти2161   * не356-347/2017-06
 1286.64/1 - РтиРти2168 *   не356-347/2017-06
 1287.61 - Бели КаменБели Камен206   * не356-348/2017-06
 1288.61/1 - Бели КаменБели Камен206 *   не356-348/2017-06
1289. 61/2 - Бели КаменБели Камен206   * не356-348/2017-06
 1290.77 - Бели КаменБели Камен1079 *   не356-349/2017-06
 1291.77/1 - Бели КаменБели Камен1079   * не356-349/2017-06
1292. 77/2 - Бели КаменБели Камен1079   * не356-349/2017-06
1293. 77/3 - Бели КаменБели Камен1079   * не356-349/2017-06
 1294.77/4 - Бели КаменБели Камен1078   * не356-349/2017-06
 1295.40 - ГрабГраб16/1 *   да356-350/2017-06
 1296.40/2 - ГрабГраб16/1   * да356-350/2017-06
 1297.78 - Бели КаменБели Камен554/1 *   не356-351/2017-06
 1298.56/5 - Бели КаменБели Камен1770   * не356-352/2017-06
 1299.56/6 - Бели КаменБели Камен1769   * не356-352/2017-06
 1300.27 - Доња КраварицаДоња Краварица277/2 *   да356-353/2017-06
 1301.27/3 - Доња КраварицаДоња Краварица277/2   * да356-353/2017-06
 1302.27/6 - Доња КраварицаДоња Краварица277/3   * да356-353/2017-06
1303. 45 - Доња КраварицаДоња Краварица1312/3 *   не356-354/2017-06
1304. 45/1 - Доња КраварицаДоња Краварица1312/3   * не356-354/2017-06
1305. 45/4 - Доња КраварицаДоња Краварица1311/1   * не356-354/2017-06
1306. 45/5 - Доња КраварицаДоња Краварица1311/1   * не356-354/2017-06
1307. 44/2 - Доња КраварицаДоња Краварица1281 *   не356-355/2017-06
1308. 44/3 - Доња КраварицаДоња Краварица1281   * не356-355/2017-06
 1309.86 - Бели КаменБели Камен1103/3 *   не356-356/2017-06
1310. 86/1 - Бели КаменБели Камен1100/2   * не356-356/2017-06
 1311.86/2 - Бели КаменБели Камен1100/1   * не356-356/2017-06
 1312.85 - Бели КаменБели Камен798/1 *   не356-357/2017-06
 1313.85/2 - Бели КаменБели Камен797 *   не356-357/2017-06
 1314.85/1 - Бели КаменБели Камен797   * не356-357/2017-06
 1315.93 - Бели КаменБели Камен949   * не356-359/2017-06
 1316.93/5 - Бели КаменБели Камен949   * не356-359/2017-06
 1317.93/1 - Бели КаменБели Камен949   * не356-359/2017-06
1318. 92 - Бели КаменБели Камен949 *   не356-360/2017-06
1319. 91 - Бели КаменБели Камен949 *   не356-361/2017-06
1320. 103 - Бели КаменБели Камен1669/5 *   не356-362/2017-06
 1321.103/1 - Бели КаменБели Камен1669/5   * не356-362/2017-06
 1322.103/2 - Бели КаменБели Камен1669/5   * не356-362/2017-06
 1323.103/3 - Бели КаменБели Камен1669/5   * не356-362/2017-06
 1324.103/4 - Бели КаменБели Камен1669/5     не356-362/2017-06
 1325.103/5 - Бели КаменБели Камен1669/5   * не356-362/2017-06
1326. 102 - Бели КаменБели Камен931 *   не356-363/2017-06
1327. 102/2 - Бели КаменБели Камен931   * не356-363/2017-06
 1328.102/1 - Бели КаменБели Камен931   * не356-363/2017-06
 1329.94 - Бели КаменБели Камен1439 *   не356-364/2017-06
 1330.94/1 - Бели КаменБели Камен1441/5   * не356-364/2017-06
 1331.95 - Бели КаменБели Камен1426/2 * * не356-365/2017-06
 1332.95/1 - Бели КаменБели Камен1426/2   * не356-365/2017-06
1333. 55 - Бели КаменБели Камен1719/2 *   не356-366/2017-06
 1334.58 - Бели КаменБели Камен204 *   не356-367/2017-06
1335. 58/1 - Бели КаменБели Камен204   * не356-367/2017-06
 1336.58/2 - Бели КаменБели Камен204   * не356-367/2017-06
 1337.72 - Бели КаменБели Камен130 *   да356-368/2017-06
1338. 72/8 - Бели КаменБели Камен130 *   да356-368/2017-06
1339. 72/3 - Бели КаменБели Камен140/1   * да356-368/2017-06
1340. 72/1 - Бели КаменБели Камен130   * да356-368/2017-06
 1341.72/2 - Бели КаменБели Камен129   * да356-368/2017-06
 1342.72/4 - Бели КаменБели Камен140/1   * да356-368/2017-06
 1343.72/5 - Бели КаменБели Камен130   * да356-368/2017-06
1344. 72/9 - Бели КаменБели Камен130   * да356-368/2017-06
1345. 72/6 - Бели КаменБели Камен130   * да356-368/2017-06
1346. 72/7 - Бели КаменБели Камен130   * да356-368/2017-06
1347. 84 - Бели КаменБели Камен553/1   * не356-369/2017-06
1348. 50 - Бели КаменБели Камен147 *   не356-370/2017-06
 1349.53/2 - Бели КаменБели Камен1717 *   не356-371/2017-06
 1350.53/1 - Бели КаменБели Камен1717 *   не356-371/2017-06
 1351.53 - Бели КаменБели Камен1717   * не356-371/2017-06
 1352.60 - Бели КаменБели Камен1754 *   не356-372/2017-06
1353. 60/1 - Бели КаменБели Камен1754   * не356-372/2017-06
1354. 60/4 - Бели КаменБели Камен1755   * не356-372/2017-06
 1355.60/2 - Бели КаменБели Камен1754   * не356-372/2017-06
1356. 108 - Бели КаменБели Камен1016 *   не356-373/2017-06
 1357.108/1 - Бели КаменБели Камен1016   * не356-373/2017-06
1358. 107 - Бели КаменБели Камен1015/3   * не356-374/2017-06
 1359.106 - Бели КаменБели Камен893   * не356-375/2017-06
1360. 106/1 - Бели КаменБели Камен893   * не356-375/2017-06
 1361.106/2 - Бели КаменБели Камен893   * не356-375/2017-06
1362. 89 - Бели КаменБели Камен855/1 *   не356-376/2017-06
 1363.87 - Бели Камен  Бели Камен832   *   не  356-377/2017-06
1364. 87/1 - Бели Камен  Бели Камен831     не 356-377/2017-06 
1365.87/3 - Бели КаменБели Камен831   * не356-377/2017-06
1366.96 - Бели КаменБели Камен1447/1 *   не356-378/2017-06
1367.113 - Бели КаменБели Камен1535   * не356-379/2017-06
1368.88/2 - Бели КаменБели Камен1018 *   не356-380/2017-06
1369.88/3 - Бели КаменБели Камен1018   * не356-380/2017-06
1370.88/1 - Бели КаменБели Камен1018   * не356-380/2017-06
1371.88 - Бели КаменБели Камен1018   * не356-380/2017-06
1372.88/4 - Бели КаменБели Камен1018, 1015/3   * не356-380/2017-06
1373.115 - Бели КаменБели Камен1554 *   не356-381/2017-06
1374.115/1 - Бели Камен Бели Камен1553/1   * не356-381/2017-06
1375.115/2 - Бели КаменБели Камен1554, 1553/2 *   не356-381/2017-06
1376.115/3 - Бели КаменБели Камен1553/1   * не356-381/2017-06
1377.115/4 - Бели КаменБели Камен1553/2   * не356-381/2017-06
1378.116 - Бели КаменБели Камен1874 *   не356-382/2017-06
1379.116/1 - Бели КаменБели Камен1874   * не356-382/2017-06
1380.114 - Бели КаменБели Камен1540/1 *   не356-383/2017-06
1381.114/1 - Бели КаменБели Камен1540/1   * не356-383/2017-06
1382.117 - Бели КаменБели Камен1595/2 *   не356-384/2017-06
1383.101/3 - Бели КаменБели Камен1436 *   не356-385/2017-06
1384.101/2 - Бели КаменБели Камен1436   * не356-385/2017-06
1385.101 - Бели КаменБели Камен1435   * не356-385/2017-06
1386.101/1 - Бели КаменБели Камен1435   * не356-385/2017-06
1387.101/4 - Бели КаменБели Камен1436   * не356-385/2017-06
1388.125 - Бели КаменБели Камен1597 *   не356-386/2017-06
1389.125/1 - Бели КаменБели Камен1598   * не356-386/2017-06
1390.125/2 - Бели КаменБели Камен1598   * не356-386/2017-06
1391.125/3 - Бели КаменБели Камен1598   * не356-386/2017-06
1392.125/4 - Бели КаменБели Камен1598   * не356-386/2017-06
1393.125/5 - Бели КаменБели Камен1596   * не356-386/2017-06
1394.125/6 - Бели КаменБели Камен1596   * не356-386/2017-06
1395.134 - Бели КаменБели Камен1372 *   не356-387/2017-06
1396.134/1 - Бели КаменБели Камен1372   * не356-387/2017-06
1397.134/2 - Бели КаменБели Камен1372   * не356-387/2017-06
1398.134/3 - Бели КаменБели Камен1372   * не356-387/2017-06
1399.135 - Бели КаменБели Камен973/2 *   не356-388/2017-06
1400.135/1 - Бели КаменБели Камен973/1   * не356-388/2017-06
 1401.135/4 - Бели КаменБели Камен973/1   * не356-388/2017-06
1402.136 - Бели КаменБели Камен392/1   * не356-389/2017-06
1403.132 - Бели КаменБели Камен1376   * не356-390/2017-06
1404.138 - Бели КаменБели Камен297 *   не356-391/2017-06
1405.138/1 - Бели КаменБели Камен297   * не356-391/2017-06
1406.137 - Бели КаменБели Камен968/1   * не356-392/2017-06
1407.137/1 - Бели КаменБели Камен967 *   не356-392/2017
1408.137/2 - Бели КаменБели Камен2083   * не356-392/2017-06
1409.129 - Бели КаменБели Камен968/1 *   да356-393/2017-06
1410.129/1 - Бели КаменБели Камен968/1   * да356-393/2017-06
1411.80/1 - Бели КаменБели Камен575 *   не356-394/2017-06
1412.80/2 - Бели КаменБели Камен574   * не356-394/2017-06
1413.83 - Бели КаменБели Камен1072 *   не356-395/2017-06
1414.133/6 - Бели КаменБели Камен1058   * не356-396/2017-06
1415.133/4 - Бели КаменБели Камен1058   * не356-396/2017-06
1416.133/3 - Бели КаменБели Камен1058   * не356-396/2017-06
1417.133/5 - Бели КаменБели Камен1198   * не356-396/2017-06
1418.133 - Бели КаменБели Камен1060 *   не356-396/2017-06
1419.44 - КотражаКотража330 *   не356-397/2017-06
1420.54 - КотражаКотража583   * не356-398/2017-06
1421.54/1 - КотражаКотража583   * не356-398/2017-06
1422.54/2 - КотражаКотража583   * не356-398/2017-06
1423.54/4 - РтиРти2076/2 *   не356-399/2017-06
1424.54/3 - РтиРти2076/2   * не356-399/2017-06
1425.54/2 - РтиРти2076/2   * не356-399/2017-06
1426.54/5 - РтиРти2076/2   * не356-399/2017-06
1427.54/6 - РтиРти2076/2   * не356-399/2017-06
1428. 33 - Рти  Рти125/1     не 356-400/2017-06
1429. 33/1 - Рти  Рти125/1     не 356-400/2017-06 
1430.47/2 - РтиРти1515 *   не356-401/2017-06
1431.47/1 - РтиРти1515   * не356-401/2017-06
1432.65 - РтиРти2224   * не356-402/2017-06
1433.53/2 - РтиРти2018   * не356-403/2017-06
1434.53/1 - РтиРти2017 *   не356-403/2017-06
1435.83 - РтиРти220 *   не356-404/2017-06
1436.83/1 - РтиРти220   * не356-404/2017-06
1437.82/3 - РтиРти253 *   не356-405/2017-06
1438.82 - РтиРти254   * не356-405/2017-06
1439.82/1 - РтиРти253   * не356-405/2017-06
1440.82/2 - РтиРти253   * не356-405/2017-06
1441.81/3 - РтиРти2155/3 *   не356-406/2017-06
1442.81/1 - РтиРти2139/5   * не356-406/2017-06
1443.81 - РтиРти2139/5     не356-406/2017-06
1444.81/2 - РтиРти2114, 2115   * не356-406/2017-06
1445.77 - РтиРти766 *   не356-407/2017-06
1446.87/1 - РтиРти246 *   не356-408/2017-06
1447.87 - РтиРти247   * не356-408/2017-06
1448.5 - РтиРти96 *   не356-409/2017-06
1449.86/1 - РтиРти733 *   не356-410/2017-06
1450.86 - РтиРти733   * не356-410/2017-06
1451.89 - РтиРти762   * не356-411/2017-06
1452.95 - РтиРти692/4 *   не356-412/2017-06
1453.1 - ЖивицаЖивица443 *   не356-413/2017-06
1454.97 - РтиРти371/1 *   не356-414/2017-06
1455.97/1 - РтиРти371/1   * не356-414/2017-06
1456.96 - РтиРти836 *   не356-415/2017-06
1457.96/1 - РтиРти836   * не356-415/2017-06
1458.96/2 - РтиРти836   * не356-415/2017-06
1459.94 - РтиРти2111 *   не356-416/2017-06
1460.94/1 - РтиРти2111   * не356-416/2017-06
1461. 98 - Рти Рти  697  *   не 356-417/2017-06
 1462.98/1 - Рти  Рти697     *  не356-417/2017-06
 1463.98/2 - Рти Рти 697     не 356-417/2017-06
 1464.98/4 - Рти Рти  696     не356-417/2017-06
1465.  98/5 - РтиРти 697     *  не356-417/2017-06
1466.99 - РтиРти822 *   не356-418/2017-06
1467.99/2 - РтиРти822   * не356-418/2017-06
1468.99/3 - РтиРти821   * не356-418/2017-06
1469.99/5 - РтиРти821   * не356-418/2017-06
1470.99/1 - РтиРти833   * не356-418/2017-06
1471.100 - РтиРти791 *   не356-419/2017-06
1472.111 - РтиРти799 *   не356-420/2017-06
1473.111/1 - РтиРти799     не356-420/2017-06
1474.114 - РтиРти397 *   не356-421/2017-06
1475.114/1 - РтиРти368   * не356-421/2017-06
1476.867/11Рти867/1 *   не356-422/2017-06
1477.117 - РтиРти472/3 *   не356-423/2017-06
1478.119 - РтиРти485/2 *   не356-424/2017-06
1479.120 - РтиРти665/1 *   не356-425/2017-06
1480.120/1 - РтиРти665/1   * не356-425/2017-06
1481.120/2 - РтиРти665/1   * не356-425/2017-06
1482.121 - РтиРти337 *   не356-426/2017-06
1483.121/5 - РтиРти337   * не356-426/2017-06
1484.121/1 - РтиРти337   * не356-426/2017-06
1485.121/2 - РтиРти336/2   * не356-426/2017-06
1486.121/3 - РтиРти336/2   * не356-426/2017-06
1487.112 - РтиРти796 *   не356-427/2017-06
1488.112/5 - РтиРти797   * не356-427/2017-06
1489.112/4 - РтиРти796   * не356-427/2017-06
1490.112/3 - РтиРти796   * не356-427/2017-06
1491.132 - РтиРти606/10   * не356-428/2017-06
1492.133/1 - РтиРти596/3   * не356-429/2017-06
1493.129 - РтиРти926 *   не356-430/2017-06
1494.122 - РтиРти421/1 *   не356-431/2017-06
1495.122/1 - РтиРти421/2   * не356-431/2017-06
1496.128 - РтиРти930 *   не356-432/2017-06
1497.12/1 - РтиРти930   * не356-432/2017-06
1498.137 - РтиРти897   * не356-433/2017-06
1499.135 - РтиРти926 *   не356-434/2017-06
1500.134 - РтиРти654 *   да356-435/2017-06
1501.134/1 - РтиРти2510, 654   * да356-435/2017-06
1502.134/2 - РтиРти654   * 

да

356-435/2017-06
1503.142 - РтиРти648 *   да356-436/2017-06
 1504.141 - РтиРти1096/1   * не356-437/2017-06
 1505.52 - Доња КраварицаДоња Краварица697/2  *  да356-438/2017-06
1506. 136 - РтиРти915/1 *   не356-439/2017-06
1507. 172/1 - РтиРти1081/1   * не356-439+1/2017-06
 1508.172 - РтиРти1080/2   * не356-439+1/2017-06
1509. 172/2 - РтиРти1081/1   * не356-439+1/2017-06
1510. 172/3 - РтиРти1080/2 *   не356-439+1/2017-06
1511.143 - РтиРти1090 *   не356-440/2017-06
1512.48 - Горња КраварицаЃорња Краварица151/1 *   не356-441/2017-06
1513.23 - Горња КраварицаГорња Краварица484 *   не356-442/2017-06
1514.53 - Горња КраварицаГорња Краварица699 *   не356-443/2017-06
1515.53/1 - Горња КраварицаГорња Краварица698   * не356-443/2017-06
1516.47 - Горња КраварицаГорња Краварица159   * не356-444/2017-06
1517.131 - РтиРти913/5 *   не356-445/2017-06
1518.131/1 - РтиРти913/5   * не356-445/2017-06
1519.159/1 - РтиРти867/7   * не356-446/2017-06
1520.159 - РтиРти867/7   * не356-446/2017-06
1521.159/2 - РтиРти867/7   * не356-446/2017-06
1522.49 - Горња КраварицаГорња Краварица248 *   не356-447/2017-06
1523.49/1 - Горња КраварицаГорња Краварица248   * не356-447/2017-06
1524.160 - РтиРти875/1, 883/3 *   не356-448/2017-06
1525.160/1 - РтиРти983/3   * не356-448/2017-06
1526.130/2 - Бели КаменБели Камен898   * не356-449/2017-06
1527.51 - Горња КраварицаГорња Краварица734/1 *   не356-450/2017-06
1528.51/1 - Горња КраварицаГорња Краварица734/1   * не356-450/2017-06
1529.51/2 - Горња КраварицаГорња Краварица735/6   * не356-450/2017-06
1530.51/3 - Горња КраварицаГорња Краварица734/1   * не356-450/2017-06
1531.162 - РтиРти912 *   не356-451/2017-06
1532.162/1 - РтиРти912   * не356-451/2017-06
1533.163/1 - РтиРти871/2   * не356-452/2017-06
1534.163 - РтиРти871/2   * не356-452/2017-06
1535. 189 - РтиРти1248   * не356-452+1/2017-06
1536. 126 - Гуча  Гуча3226/1   *   не 356-453/2017-06 
 1537.126/1 - ГучаГуча3226/1   * не356-453/2017-06
1538. 98 - Бели КаменБели Камен1433/4 *   не356-454/2017-06
1539. 98/1 - Бели КаменБели Камен1433/4   * не356-454/2017-06
 1540.98/2 - Бели КаменБели Камен1433/4   * не356-454/2017-06
 1541.98/3 - Бели КаменБели Камен1433/4   * не356-454/2017-06
 1542.98/4 - Бели КаменБели Камен1441/2   * не356-454/2017-06
1543. 99 - Бели КаменБели Камен1459/2 *   не356-455/2017-06
1544. 71 - РтиРти2190 *   не356-456/2017-06
1545. 116/2 - РтиРти340 *   не356-457/2017-06
1546. 116/3 - РтиРти341   * не356-457/2017-06
1547. 107 - РтиРти363/2, 2497/1 *   не356-458/2017-06
 1548.105 - РтиРти371/2 *   не356-459/2017-06
 1549.105/1 - РтиРти371/2   * не356-459/2017-06
1550. 105/3 - РтиРти371/2   * не356-459/2017-06
1551. 29/1 - РтиРти1630 *   не356-460/2017-06
 1552.75 - РтиРти1369 *   не356-461/2017-06
 1553.104 - РтиРти2151 *   не356-462/2017-06
 1554.156 - РтиРти943/5   * не356-463/2017-06
1555. 103 - РтиРти361 *   не356-464/2017-06
 1556.158 - РтиРти943/1 *   не356-465/2017-06
1557. 102 - РтиРти721/2 *   не356-466/2017-06
 1558.130 - РтиРти943/4 *   да356-467/2017-06
 1559.130/3 - РтиРти943/4   * да356-467/2017-06
1560. 130/1 - РтиРти943/4   * да356-467/2017-06
1561. 130/4 - РтиРти943/2   * да356-467/2017-06
 1562.130/2 - РтиРти945   * да356-467/2017-06
 1563.154 - РтиРти967, 966   * не356-468/2017-06
1564. 148/1 - РтиРти1097/1   * не356-469/2017-06
1565. 148 - РтиРти1097/5   * не356-469/2017-06
1566. 145 - РтиРти630 *   не356-470/2017-06
 1567.145/1 - РтиРти630   * не356-470/2017-06
1568. 16 - РтиРти76/1 *   не356-471/2017-06
 1569.16/1 - РтиРти76/2   * не356-471/2017-06
 1570.16/2 - РтиРти76/1   * не356-471/2017-06
 1571.157/1 - РтиРти970 *   не356-472/2017-06
1572. 157/2 - РтиРти970   * не356-472/2017-06
 1573.123 - РтиРти425 *   не356-473/2017-06
1574. 123/2 - РтиРти424   * не356-473/2017-06
1575. 123/1 - РтиРти426   * не356-473/2017-06
 1576.125/2 - РтиРти442 *   не356-474/2017-06
 1577.125/1 - РтиРти442   * не356-474/2017-06
 1578.125 - РтиРти440   * не356-474/2017-06
1579. 127 - РтиРти595/1   * не356-475/2017-06
1580. 127/2 - РтиРти595/1   * не356-475/2017-06
 1581.127/1 - РтиРти595/1   * не356-475/2017-06
 1582.139 - РтиРти929/1 *   не356-476/2017-06
1583. 139/3 - РтиРти929/1   * не356-476/2017-06
 1584.139/4 - РтиРти929/1   * не356-476/2017-06
 1585.139/2 - РтиРти937/1   * не356-476/2017-06
1586. 139/5 - РтиРти929/3   * не356-476/2017-06
1587. 139/6 - РтиРти929/3, 937/1   * не356-476/2017-06
1588. 139/1 - РтиРти929/1 *   не356-476/2017-06
1589. 140 - РтиРти916/1 * * не356-477/2017-06
 1590.55 - Горња КраварицаГорња Краварица783/1 *   не356-478/2017-06
 1591.55/1 - Горња КраварицаГорња Краварица783/1   * не356-478/2017-06
 1592.56 - Горња КраварицаГорња Краварица522/1 *   не356-479/2017-06
1593. 57 - Горња КраварицаГорња Краварица789 *   не356-480/2017-06
1594. 57/1 - Горња КраварицаГорња Краварица789   * не356-480/2017-06
 1595.57/5 - Горња Краварица