joomlarulit.com
 ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ - ZVANIČNA INTERNET PREZENTACIJA OPŠTINE LUČANI - THE OFFICIAL INTERNET PRESENTATION OF THE MUNICIPALITY OF LUČANI

 zbirni popisni list baner

Попис незаконито изграђених објеката
ЗБИРНИ ПОПИСНИ ЛИСТ

OПШТИНА ЛУЧАНИ

Редни
број

Број 
пописног листа

Катастарска 
општина

Катастарска 
парцела

Улица и број

Намена објекта

Подношен захтев за легализацију по ранијем закону

Број предмета у коме се води поступак пред грађевинском инспекцијом

Стамбени

Пословни

Помоћни

Подземни водови

2001.4 - ПуховоПухово1442/3 *   не356-652/2017-06
2002.4/1 - ПуховоПухово1442/3   * не356-652/2017-06
2003. 7 - Пухово  Пухово1461/3     не 356-653/2017-06
 2004.7/1 - Пухово Пухово 1461/3     * не 356-653/2017-06
2005. 7/2 - Пухово  Пухово 1461/3    * не 356-653/2017-06
2006. 7/3 - Пухово Пухово 1461/3     *  не356-653/2017-06 
2007.7/4 - ПуховоПухово1461/3   * не356-653/2017-06
2008.10 - ПуховоПухово1436/1 *   не356-654/2017-06
2009.10/1 - ПуховоПухово1436/1, 1436/3   * не356-654/2017-06
2010.10/2 - ПуховоПухово1436/3   * не356-654/2017-06
2011.10/3 - ПуховоПухово1470   * не356-654/2017-06
 2012. 10/4 - ПуховоПухово 1470     * не  356-654/2017-06
2013.6 - ПуховоПухово1122 *   не356-655/2017-06
2014.6/1 - ПуховоПухово1477/3   * не356-655/2017-06
2015.11 - ПуховоПухово1436/2 *   не356-656/2017-06
2016.11/1 - ПуховоПухово1436/2   * не356-656/2017-06
2017.11/2 - ПуховоПухово1436/2   * не356-656/2017-06
2018.22 - ПуховоПухово1008/1 *   не356-657/2017-06
2019.20 - ПуховоПухово1577/4 *   не356-658/2017-06
2020.20/1 - ПуховоПухово1577/4   * не356-658/2017-06
2021.21 - ПуховоПухово1577/3 *   не356-659/2017-06
2022.18/1 - ПуховоПухово1546/1 *   не356-660/2017-06
2023.18/2 - ПуховоПухово1546/1   * не356-660/2017-06
2024.18 - ПуховоПухово1546/1   * не356-660/2017-06
 2025.51 - Пухово  Пухово1532/4     не  356-661/2017-06
2026.25/2 - ПуховоПухово1008/7 *   не356-662/2017-06
2027.25 - ПуховоПухово1008/7   * не356-662/2017-06
2028.25/1 - ПуховоПухово1008/7   * не356-662/2017-06
2029.46 - ПуховоПухово1028/1 *   не356-663/2017-06
2030.46/2 - ПуховоПухово1028/1   * не356-663/2017-06
2031.44 - ПуховоПухово1016/4 *   не356-664/2017-06
2032.47 - ПуховоПухово1026/9 *   да356-665/2017-06
2033.47/1 - ПуховоПухово1026/9   * да356-665/2017-06
2034.47/2 - ПуховоПухово1026/9   * да356-665/2017-06
2035.23 - ПуховоПухово1004/5 *   не356-666/2017-06
2036.23/1 - ПуховоПухово1004/5   * не356-666/2017-06
2037.19 - ПуховоПухово1577/2 *   не356-667/2017-06
2038.19/1 - ПуховоПухово1577/2   * не356-667/2017-06
2039.19/2 - ПуховоПухово1577/2   * не356-667/2017-06
2040.19/3 - ПуховоПухово1577/2   * не356-667/2017-06
2041.49 - ПуховоПухово1112 *   не356-668/2017-06
2042.49/1 - ПуховоПухово1112   * не356-668/2017-06
2043.193/1 - РтиРти1062   * не356-669/2017-06
2044.193 - РтиРти1062   * не356-669/2017-06
2045.26 - Доња КраварицаДоња Краварица 825  *   не356-670/2017-06
2046.8 - ПуховоПухово1461/5 *   не356-671/2017-06
2047.66/1 - Доњи ДубацДоњи Дубац956/1   * не356-672/2017-06
2048.66/2 - Доњи ДубацДоњи Дубац956/1 *   не356-672/2017-06
2049.66/3 - Доњи ДубацДоњи Дубац956/1   * не356-672/2017-06
2050.24/1 - ПуховоПухово1007/2     не356-673/2017-06
2051.24 - ПуховоПухово1007/2 *   не356-673/2017-06
2052.50 - Горња КраварицаГорња Краварица534/2 *   не356-674/2017-06
2053.194 - РтиРти1034/2   * не356-675/2017-06
2054.27 - ВластељицеВластељице593 *   не356-676/2017-06
2055.27/1 - ВластељицеВластељице593 *   не356-676/2017-06
2056.29 - ВластељицеВластељице586/2   * не356-677/2017-06
2057.29/1 - ВластељицеВластељице586/1   * не356-677/2017-06
2058.26/1 - ВластељицеВластељице408   * не356-678/2017-06
2059.26/1 - ВучковицаВучковица1088/4 *   не356-679/2017-06
2060.26 - ВучковицаВучковица1088/4   * не356-679/2017-06
2061.27 - ВучковицаВучковица1055/3 *   не356-680/2017-06
2062.27/1 - ВучковицаВучковица1055/1   * не356-680/2017-06
2063.64 - Горња КраварицаГорња Краварица2315   * не356-681/2017-06
2064.64/1 - Горња КраварицаГорња Краварица2315   * не356-681/2017-06
2065.64/2 - Горња КраварицаГорња Краварица2315   * не356-681/2017-06
2066.45 - ВучковицаВучковица1075/2   * не356-682/2017-06
2067.45/1 - ВучковицаВучковица1075/2   * не356-682/2017-06
2068.44/1 - ВучковицаВучковица1163 *   не356-683/2017-06
2069.47 - ВучковицаВучковица1259/2   * да356-684/2017-06
2070.48 - ВучковицаВучковица1260/2 *   не356-685/2017-06
2071.49/1 - ВучковицаВучковица1171 *   не356-686/2017-06
2072.49 - ВучковицаВучковица1171   * не356-686/2017-06
2073.50 - ВучковицаВучковица1099   * не356-687/2017-06
2074.70 - ВучковицаВучковица1235 *   не356-688/2017-06
2075.70/2 - ВучковицаВучковица1235   * не356-688/2017-06
2076.70/1 - ВучковицаВучковица1235   * не356-688/2017-06
2077.49/1 - ВучковицаВучковица1098/4 *   не356-689/2017-06
2078.49 - ВучковицаВучковица1098/4   * не356-689/2017-06
2079.49/2 - ВучковицаВучковица1098/4   * не356-689/2017-06
2080.46 - ВучковицаВучковица1184 *   да356-690/2017-06
2081.46/1 - ВучковицаВучковица1184   * да356-690/2017-06
2082.46/2 - ВучковицаВучковица1184   * да356-690/2017-06
2083. 15/3 - ВучковицаВучковица  521  *    не356-691/2017-06
2084.15/4 - Вучковица Вучковица  523     не356-691/2017-06
2085. 15/2 - Вучковица Вучковица 521     не356-691/2017-06
2086. 15 - ВучковицаВучковица 521      не356-691/2017-06
2087.68 - ВучковицаВучковица1298 *   не356-692/2017-06
2088.69 - ВучковицаВучковица1244/1, 1236 *   да356-693/2017-06
2089.69/6 - ВучковицаВучковица1244/1, 1243/1   * да356-693/2017-06
2090.69/1 - ВучковицаВучковица1243/1   * да356-693/2017-06
2091.69/5 - ВучковицаВучковица1292/3   * да356-693/2017-06
2092.69/2 - ВучковицаВучковица1268/2   * да356-693/2017-06
2093.69/4 - ВучковицаВучковица1268/2   * да356-693/2017-06
2094.69/3 - ВучковицаВучковица1244/1   * да356-693/2017-06
2095.83 - ВучковицаВучковица1828/3 *   не356-694/2017-06
2096.88 - ВучковицаВучковица1926 *   да356-695/2017-06
2097.85 - ВучковицаВучковица1878 *   не356-696/2017-06
2098.85/1 - ВучковицаВучковица1879   * не356-696/2017-06
2099.80 - ВучковицаВучковица1342/1 *   не356-697/2017-06
2100.80/1 - ВучковицаВучковица1342/1   * не356-697/2017-06
2101.80/2 - ВучковицаВучковица1342/1   * не356-697/2017-06
2102.19/1 - ВучковицаВучковица362 *   не356-698/2017-06
2103.19 - ВучковицаВучковица362, 363   * не356-698/2017-06
2104.86 - ВучковицаВучковица1852/1 *   не356-699/2017-06
2105.86/1 - ВучковицаВучковица1852/2   * не356-699/2017-06
2106.43/2 - ВучковицаВучковица1448/1   * не356-700/2017-06
2107.43/1 - ВучковицаВучковица1448/1   * не356-700/2017-06
2108.  28 - ВучковицаВучковица  286/1, 286/2, 269, 2063/1     не 356-701/2017-06
2109.28/1 - ВучковицаВучковица286/1 *   не356-701/2017-06
2110.42/1 - ВучковицаВучковица1373/1, 1374 *   не356-702/2017-06
2111.42 - ВучковицаВучковица1375   * не356-702/2017-06
2121.42/2 - ВучковицаВучковица1374   * не356-702/2017-06
2122.89 - ВучковицаВучковица1826 *   не356-703/2017-06
2123.89/1 - ВучковицаВучковица1827   * не356-703/2017-06
2124.32/1 - ВучковицаВучковица250/1 *   не356-704/2017-06
2125.32 - ВучковицаВучковица250/1   * не356-704/2017-06
2126.9 - ВучковицаВучковица53 *   не356-705/2017-06
2127.10/2 - ВучковицаВучковица59 *   не356-706/2017-06
2128.21/4 - ВучковицаВучковица354   * не356-707/2017-06
2129.21/2 - ВучковицаВучковица354 *   не356-707/2017-06
2130.21/3 - ВучковицаВучковица354   * не356-707/2017-06
2131.41/1 - ВучковицаВучковица265   * не356-708/2017-06
2132.38 - ВучковицаВучковица1087/3 *   не356-709/2017-06
2133.38/1 - ВучковицаВучковица1087/2, 1087/3   * не356-709/2017-06
2134.90 - ВучковицаВучковица1873 *   не356-710/2017-06
2135.90/2 - ВучковицаВучковица1870/2     не356-710/2017-06
2136.91 - ВучковицаВучковица1825 *   не356-711/2017-06
2137.91/2 - ВучковицаВучковица1825 *   не356-711/2017-06
2138.91/1 -  ВучковицаВучковица1825, 1824   * не356-711/2017-06
2139.91/3 - ВучковицаВучковица1825   * не356-711/2017-06
2140.82 - ВучковицаВучковица2022 *   не356-712/2017-06
2141.82/1 - ВучковицаВучковица2024/1   * не356-712/2017-06
2142.82/3 - ВучковицаВучковица2022   * не356-712/2017-06
2143.63/3 - ВучковицаВучковица1068 *   не356-713/2017-06
2144.63/4 - ВучковицаВучковица1068   * не356-713/2017-06
2145.62/4 - ВучковицаВучковица111   * не356-714/2017-06
2146.62/2 - ВучковицаВучковица111   * не356-714/2017-06
2147.62/5 - ВучковицаВучковица111   * не356-714/2017-06
2148.55 - ВучковицаВучковица1220/2 *   не356-715/2017-06
2149.4 - РтариРтари303 *   не356-716/2017-06
2150.4/1 - РтариРтари303   * не356-716/2017-06
2151.6 - РтариРтари308/6 *   не356-717/2017-06
2152.6/1 - РтариРтари308/6   * не356-717/2017-06
2153.5 - РтариРтари314/2 *   да356-718/2017-06
2154.5/1 - РтариРтари314/2   * да356-718/2017-06
2155.5/2 - РтариРтари314/2   * да356-718/2017-06
2156.2/1 - РтариРтари450 *   не356-719/2017-06
2157.2 - РтариРтари450   * не356-719/2017-06
2158.3 - РтариРтари256/2 *   не356-720/2017-06
2159.14 - РтариРтари302 *   не356-721/2017-06
2160.14/1 - РтариРтари302   * не356-721/2017-06
2161.14/2 - РтариРтари302   * не356-721/2017-06
2162.12/1 - РтариРтари162, 163 *   да356-722/2017-06
2163.12 - РтариРтари162   * да356-722/2017-06
2164.7 - РтариРтари311/1 *   не356-723/2017-06
2165.7/1 - РтариРтари311/3   * не356-723/2017-06
2166.8/1 - РтариРтари311/2 *   да356-724/2017-06
2167.8/2 - РтариРтари311/2 *   да356-724/2017-06
2168.8 - РтариРтари311/2   * да356-724/2017-06
2169.9/1 - РтариРтари380 *   не356-725/2017-06
2170.9 - РтариРтари380   * не356-725/2017-06
2171.17 - РтариРтари329 *   не356-726/2017-06
2172.17/1 - РтариРтари329   * не356-726/2017-06
2173.17/4 - РтариРтари329   * не356-726/2017-06
2174.17/3 - РтариРтари330   * не356-726/2017-06
2175.16 - РтариРтари148 *   не356-727/2017-06
2176.3 - ТијањеТијање75/2 *   не356-728/2017-06
2177.3/1 - ТијањеТијање75/2   * не356-728/2017-06
2178.3/2 - ТијањеТијање75/2   * не356-728/2017-06
2179.2 - ТијањеТијање75/2, 76/8   * не356-729/2017-06
2180.4/1 - ТијањеТијање74 *   не356-730/2017-06
2181.4 - ТијањеТијање74   * не356-730/2017-06
2182.1 - НегришориНегришори1904 *   не356-731/2017-06
2183.8 - ТијањеТијање408   * не356-732/2017-06
2184.5 - ТијањеТијање71 *   не356-733/2017-06
2185.5/1 - ТијањеТијање71   * не356-733/2017-06
2186.5/2 - ТијањеТијање71   * не356-733/2017-06
2187.5/4 - ТијањеТијање71   * не356-733/2017-06
2188.9 - ТијањеТијање428/1, 427 *   не356-734/2017-06
2189.17/1 - ТијањеТијање111   * не356-734/2017-06
2190.17/2 - ТијањеТијање111   * не356-734/2017-06
2191.17/3 - ТијањеТијање111   * не356-734/2017-06
2192.7 - ТијањеТијање84/1 *   не356-735/2017-06
2193.7/2 - ТијањеТијање84/1   * не356-735/2017-06
2194.7/3 - ТијањеТијање84/1   * не356-735/2017-06
2195.6 - ТијањеТијање79/3 *   не356-736/2017-06
2196.10 - ТијањеТијање839 *   не356-737/2017-06
2197.10/1 - ТијањеТијање839   * не356-737/2017-06
2198.11 - ТијањеТијање834/1   * не356-738/2017-06
2199.12 - ТијањеТијање831 *   не356-739/2017-06
2200.14 - ТијањеТијање438 *   не356-740/2017-06
2201.14/2 - ТијањеТијање438   * не356-740/2017-06
2202.115 - ВучковицаВучковица696/1 *   не356-741/2017-06
2203.115/1 - ВучковицаВучковица696/1   * не356-741/2017-06
2204.115/2 - ВучковицаВучковица696/1   * не356-741/2017-06
2205.10 - РтариРтари181 *   не356-742/2017-06
2206.10/1 - РтариРтари181   * не356-742/2017-06
2207.11 - РтариРтари180 *   не356-743/2017-06
2208.16 - ТијањеТијање405 *   не356-744/2017-06
2209.94 - ВучковицаВучковица821/3 *   не356-745/2017-06
2210.94/1 - ВучковицаВучковица821/3   * не356-745/2017-06
2211.93 - ВучковицаВучковица729 *   не356-746/2017-06
2212.93/1 - ВучковицаВучковица729   * не356-746/2017-06
2213.113 - ВучковицаВучковица696/5 *   не356-747/2017-06
2214.113/1 - ВучковицаВучковица696/5   * не356-747/2017-06
2215.113/2 - ВучковицаВучковица696/5   * не356-747/2017-06
2216.112 - ВучковицаВучковица652/2 *   не356-748/2017-06
2217.114 - ВучковицаВучковица696/6 *   не356-749/2017-06
2218.114/1 - ВучковицаВучковица696/6   * не356-749/2017-06
2219.116/1 - ВучковицаВучковица696/2   * не356-750/2017-06
2220.116 - ВучковицаВучковица685/3 *   не356-750/2017-06
2221.116/2 - ВучковицаВучковица695/1   * не356-750/2017-06
2222.95/3 - Вучковица Вучковица 630/1     не 356-751/2017-06
2223. 95 - ВучковицаВучковица 635/1     не 356-751/2017-06
2224.101/2 - ВучковицаВучковица837 *   не356-752/2017-06
2225.130/3 - ВучковицаВучковица463 *   не356-753/2017-06
2226.130 - ВучковицаВучковица385/1 *   не356-753/2017-06
2227.130/2 - ВучковицаВучковица385/2   * не356-753/2017-06
2228.130/1 - ВучковицаВучковица385/1   * не356-753/2017-06
2229.96 - ВучковицаВучковица638/2 *   да356-754/2017-06
2230.96/1 - ВучковицаВучковица638/2   * да356-754/2017-06
2231.96/2 - ВучковицаВучковица  639/2    да356-754/2017-06
2232. 96/3 - ВучковицаВучковица 638/2     да356-754/2017-06
2233.96/6 - Вучковица Вучковица  639/2    * да356-754/2017-06
2234.128/2 - ВучковицаВучковица685/2 *   не356-755/2017-06
2235.131 - ВуовицаВучковица395 *   не356-756/2017-06
2236.131/1 - ВучковицаВучковица393   * не356-756/2017-06
2237.133 - ВучковицаВучковица31 *   не356-757/2017-06
2238.133/1 - ВучковицаВучковица29   * не356-757/2017-06
2239.133/2 - ВучковицаВучковица29   * не356-757/2017-06
2240.129/1 - ВучковицаВучковица947 *   не356-758/2017-06
2241.134/1 - ВучковицаВучковица995/1 *   не356-759/2017-06
2242.134 - ВучковицаВучковица995/1   * не356-759/2017-06
2243.135 - ВучковицаВучковица665/1 *   не356-760/2017-06
2244.135/1 - ВучковицаВучковица665/1   * не356-760/2017-06
2245.135/2 - ВучковицаВучковица665/1   * не356-760/2017-06
2246.135/3 - ВучковицаВучковица665/1   * не356-760/2017-06
2247.108 - ВучковицаВучковица689 *   не356-761/2017-06
2248.108/1 - ВучковицаВучковица689   * не356-761/2017-06
2249.119 - ВучковицаВучковица755/4, 756 *   не356-762/2017-06
2250.119/1 - ВучковицаВучковица747   * не356-762/2017-06
2251.122 - ВучковицаВучковица739/1 *   не356-763/2017-06
2252.111/1 - ВучковицаВучковица760 *   не356-764/2017-06
2253.111/5 - ВучковицаВучковица759/1   * не356-764/2017-06
2254.11/6 - ВучковицаВучковица759/1   * не356-764/2017-06
2255.107/2 - ВучковицаВучковица553 *   не356-765/2017-06
2256.107/1 - ВучковицаВучковица553   * не356-765/2017-06
2257.107 - ВучковицаВучковица552, 553   * не356-765/2017-06
2258.102 - ВучковицаВучковица883 *   не356-766/2017-06
2259.68 - Доњи ДубацДоњи Дубац62/1 *   не356-767/2017-06
2260.68/1 - Доњи ДубацДоњи Дубац62/1   * не356-767/2017-06
2261.68/2 - Доњи ДубацДоњи Дубац62/1   * не356-767/2017-06
2262.42 - ПуховоПухово1578/2 *   не356-768/2017-06
2263.42/2 - ПуховоПухово1578/2   * не356-768/2017-06
2264.42/3 - ПуховоПухово1578/2   * не356-768/2017-06
2265.42/4 - ПуховоПухово1578/2   * не356-768/2017-06
2266.52 - ПуховоПухово1026/8 *   да356-769/2017-06
2267.52/1 - ПуховоПухово1026/12  *  да356-769/2017-06
2268.33 - ПуховоПухово1578/1 *   не356-770/2017-06
2269.33/2 - ПуховоПухово1578/1   * не356-770/2017-06
2270.31/2 - ВучковицаВучковица1089/2 *   не356-771/2017-06
2271.31/1 - ВучковицаВучковица1089/2 **  не356-771/2017-06
2272.31 - ВучковицаВучковица1089/2   * не356-771/2017-06
2273.5 - ВучковицаВучковица409 *   не356-772/2017-06
2274.5/2 - ВучковицаВучковица409   * не356-772/2017-06
2275.5/1 - ВучковицаВучковица409   * не356-772/2017-06
2276.5/3 - ВучковицаВучковица409   * не356-772/2017-06
2277.49 - ВучковицаВучковица1220/3   * не356-773/2017-06
2278.137 - ВучковицаВучковица502 *   не356-774/2017-06
2279.137/3 - ВучковицаВучковица503   * не356-774/2017-06
2280.137/1 - ВучковицаВучковица502, 501   * не356-774/2017-06
2281.137/4 - ВучковицаВучковица501   * не356-774/2017-06
2282.139 - ВучковицаВучковица12 *   не356-775/2017-06
2283.139/2 - ВучковицаВучковица12 *   не356-775/2017-06
2284.139/3 - ВучковицаВучковица11   * не356-775/2017-06
2285.139/1 - ВучковицаВучковица11   * не356-775/2017-06
2286.138 - ВучковицаВучковица11 *   не356-776/2017-06
2287.138/3 - ВучковицаВучковица11   * не356-776/2017-06
2288.138/1 - ВучковицаВучковица11   * не356-776/2017-06
2289.138/2 - ВучковицаВучковица11   * не356-776/2017-06
2290.78/1 - ВучковицаВучковица1493 *   не356-777/2017-06
2291.78 - ВучковицаВучковица1497/1   * не356-777/2017-06
2292.8/1 - ВучковицаВучковица371   * не356-778/2017-06
2293.14/1 - ВучковицаВучковица547/1   * не356-779/2017-06
2294.30/1 - ВучковицаВучковица248/7 *   не356-780/2017-06
2295.30/2 - ВучковицаВучковица244 *   не356-780/2017-06
2296.30 - ВучковицаВучковица248/1   * не356-780/2017-06
 2297.77/3 - Вучковица Вучковица  1303, 1302     не356-781/2017-06 
2298.77/2 -  ВучковицаВучковица1303 *   не356-781/2017-06
229977 - ВучковицаВучковица1303   * не356-781/2017-06
2300.77/4 - ВучковицаВучковица1305   * не356-781/2017-06
2301.92/1 - ВучковицаВучковица1786   * не356-782/2017-06
2302.92 - ВучковицаВучковица1786 *   не356-782/2017-06
2303.92/2 - ВучковицаВучковица1786   * не356-782/2017-06
2304.92/3 - ВучковицаВучковица1787   * не356-782/2017-06
2305.53 - ПуховоПухово1025/3 *   не356-783/2017-06
2306.53/1 - ПуховоПухово1025/3   * не356-783/2017-06
2307.53/2 - ПуховоПухово1025/3   * не356-783/2017-06
2308.53/3 - ПуховоПухово1025/3   * не356-783/2017-06
2309.53/4 - ПуховоПухово1025/3   * не356-783/2017-06
2310.53/5 - ПуховоПухово1026/2   * не356-783/2017-06
2311.54 - ПуховоПухово1027/4 *   да356-784/2017-06
2312.54/1 - ПуховоПухово1027/4   * да356-784/2017-06
2313.54/2 - ПуховоПухово1027/4   * да356-784/2017-06
2314.45 - ПуховоПухово1023/1 *   да356-785/2017-06
2315.45/1 - ПуховоПухово1023/1   * да356-785/2017-06
2316.55/1 - ПуховоПухово1026/1   * не356-786/2017-06
2317.59 - ПуховоПухово1050/2 *   не356-787/2017-06
2318.59/1 - ПуховоПухово1050/2   * не356-787/2017-06
2139.59/2 - ПуховоПухово1050/2   * не356-787/2017-06
2320.59/3 - ПуховоПухово1050/2   * не356-787/2017-06
2321.59/4 - ПуховоПухово1050/2   * не356-787/2017-06
2322.59/5 - ПуховоПухово1050/2   * не356-787/2017-06
2323.57 - ПуховоПухово1532/2 *   не356-788/2017-06
2324.57/1 - ПуховоПухово1532/2   * не356-788/2017-06
2325.143 - ВучковицаВучковица1835 *   не356-789/2017-06
2326.58 - ПуховоПухово1029 *   не356-790/2017-06
2327.58/1 - ПуховоПухово1029   * не356-790/2017-06
2328.58/2 - ПуховоПухово1029   * не356-790/2017-06
2329.58/3 - ПуховоПухово1029   * не356-790/2017-06
2330.58/4 - ПуховоПухово1029   * не356-790/2017-06
2331.58/5 - ПуховоПухово1029   * не356-790/2017-06
2332.144/1 - ВучковицаВучковица1881   * не356-791/2017-06
2333.144 - ВучковицаВучковица1881   * не356-791/2017-06
2334.67 - ПуховоПухово97/4 *   не356-792/2017-06
2335.67/1 - ПуховоПухово97/4   * не356-792/2017-06
2336.69 - ПуховоПухово161/2 *   не356-793/2017-06
2337.69/1 - ПуховоПухово161/2   * не356-793/2017-06
2338.71 - ПуховоПухово155/1 *   не356-794/2017-06
2339.71/1 - ПуховоПухово155/1   * не356-794/2017-06
2340.72 - ПуховоПухово1387/1 *   не356-795/2017-06
2341.72/2 - ПуховоПухово1387/7   * не356-795/2017-06
2342.72/3 - ПуховоПухово1387/1   * не356-795/2017-06
2343.72/1 - ПуховоПухово1387/1   * не356-795/2017-06
 2344. 73 - Пухово Пухово 1361  *   не 356-796/2017-06 
 2345.73/1 - Пухово  Пухово 1361    * не  356-796/2017-06
2346.82 - ПуховоПухово159/2 *   не356-797/2017-06
2347.4 - КрстацКрстац93/1   * да356-798/2017-06
2348.4/1 - КрстацКрстац93/1 *   да356-798/2017-06
2349.3/1 - КрстацКрстац109/1   * не356-799/2017-06
2350.5 - КрстацКрстац94/1 *   не356-800/2017-06
2351.5/1 - КрстацКрстац93/3, 94/2   * не356-800/2017-06
2352.6 - КрстацКрстац  109/4    * не 356-801/2017-06
2353. 15 - Крстац Крстац178/5      не356-802/2017-06 
2354. 15/1 - КрстацКрстац  178/5    * не 356-802/2017-06 
2355.17 - Крстац  Крстац163      не 356-803/2017-06
2356. 7 - Крстац Крстац79/1      не356-804/2017-06 
2357. 8 - КрстацКрстац  111/1    * не 356-805/2017-06 
2358. 20 - КрстацКрстац 190/2   *    да 356-806/2017-06
2359. 20/1 - КрстацКрстац 1333     да  356-806/2017-06
2360. 18 - КрстацКрстац  186/1     не 356-807/2017-06
2361.19 - КрстацКрстац190/1 *   не356-808/2017-06
2362.19/1 - КрстацКрстац190/1 *   не356-808/2017-06
2363.28 - КрстацКрстац172 *   не356-809/2017-06
2364.21 - КрстацКрстац108/1  ** не356-810/2017-06
2365.21/1 - КрстацКрстац119  ** не356-810/2017-06
2366.21/2 - КрстацКрстац179/4   * не356-810/2017-06
2367.29 - КрстацКрстац383 *   да356-811/2017-06
2368.29/1 - КрстацКрстац383   * да356-811/2017-06
2369.31 - КрстацКрстац385/2 *   да356-812/2017-06
2370.32 - КрстацКрстац174 *   не356-813/2017-06
2371.33/1 - КрстацКрстац383   * не356-814/2017-06
2372.  38 - КрстацКрстац  382/2    не 356-815/2017-06
2373. 38/1 - Крстац Крстац  382/2    * не 356-815/2017-06
2374.36 - КрстацКрстац375/2, 376/1 *   не356-816/2017-06
2375.37 - КрстацКрстац385/1 *   не356-817/2017-06
2376.37/1 - КрстацКрстац385/4   * не356-817/2017-06
2377.34/1 - КрстацКрстац374   * не356-818/2017-06
2378.42 - КрстацКрстац370/1 *   не356-819/2017-06
2379.42/1 - КрстацКрстац370/1   * не356-819/2017-06
2380.41 - КрстацКрстац386 *   не356-820/2017-06
2381.41/1 - КрстацКрстац386   * не356-820/2017-06
2382.41/2 - КрстацКрстац370/2   * не356-820/2017-06
2384.43 - КрстацКрстац382/1 *   не356-821/2017-06
2385.43/1 - КрстацКрстац382/1   * не356-821/2017-06
2386.43/2 - КрстацКрстац382/1   * не356-821/2017-06
2387.46 - КрстацКрстац389/3 *   не356-822/2017-06
2388.45 - КрстацКрстац389/3 *   да356-823/2017-06
2389.45/1 - КрстацКрстац389/3   * да356-823/2017-06
2390.44 - КрстацКрстац389/1 *   не356-824/2017-06
2391.44/1 - КрстацКрстац389/4, 389/1   * не356-824/2017-06
2392.47 - КрстацКрстац392/5 *   да356-825/2017-06
2393.47/1 - КрстацКрстац392/5   * да356-825/2017-06
2394.48 - КрстацКрстац392/6 *   не356-826/2017-06
2395.48/1 - КрстацКрстац392/6   * не356-826/2017-06
2396.30 - КрстацКрстац375/2 *   не356-827/2017-06
2397.30/1 - КрстацКрстац375/2   * не356-827/2017-06
2398.30/2 - КрстацКрстац376/1   * не356-827/2017-06
2399.66 - ПуховоПухово174/2 *   да356-828/2017-06
2400.66/2 - ПуховоПухово174/2   * да356-828/2017-06
2401.66/1 - ПуховоПухово174/2   * да356-828/2017-06
2402.74 - ПуховоПухово155/5 *   не356-829/2017-06
2403.74/2 - ПуховоПухово155/5   * не356-829/2017-06
2404.74/3 - ПуховоПухово155/5   * не356-829/2017-06
2405.110/1 - ВучковицаВучковица637   * не356-830/2017-06
2406.110/3 - ВучковицаВучковица637 *   не356-830/2017-06
2407.145/1 - ВучковицаВучковица1274, 1275 *   не356-831/2017-06
2408.109/1 - ВучковицаВучковица706 *   не356-832/2017-06
2409.109 - ВучковицаВучковица709/1   * не356-832/2017-06
2410.105/1 - ВучковицаВучковица865 *   не356-833/2017-06
2411.105/2 - ВучковицаВучковица865   * не356-833/2017-06
2412.103 - ВучковицаВучковица882 *   не356-834/2017-06
2413.118/1 - ВучковицаВучковица704 *   не356-835/2017-06
2414.118/2 - ВучковицаВучковица703   * не356-835/2017-06
2415.118/3 - ВучковицаВучковица703   * не356-835/2017-06
2416.118 - ВучковицаВучковица703   * не356-835/2017-06
2417.147 - Бели КаменБели Камен565 *   не356-836/2017-06
2418.147/1 - Бели КаменБели Камен570   * не356-836/2017-06
2419.146 - Бели КаменБели Камен450 *   не356-837/2017-06
2420.148 - Бели КаменБели Камен449 *   не356-838/2017-06
2421.148/1 - Бели КаменБели Камен445   * не356-838/2017-06
2422.148/2 - Бели КаменБели Камен449   * не356-838/2017-06
2423.149 - Бели КаменБели Камен382   * не356-839/2017-06
2424.143/1 - Бели КаменБели Камен885   * не356-840/2017-06
2425.146 - ВучковицаВучковица1344 *   не356-841/2017-06
2426.140/1 - ВучковицаВучковица1288 *   не356-842/2017-06
2427.140 - ВучковицаВучковица1286   * не356-842/2017-06
2428.72/4 - ВучковицаВучковица159/1   * не356-843/2017-06
2429.72 - ВучковицаВучковица157   * не356-843/2017-06
2430.61/3 - ВучковицаВучковица206 *   не356-844/2017-06
2431.61/1 - ВучковицаВучковица206 *   не356-844/2017-06
2432.61/2 - ВучковицаВучковица206, 207/1    * не356-844/2017-06
2433.132 - ВучковицаВучковица7/6 *   не356-845/2017-06
2434.26 - ВучковицаВучковица338/3   * не356-846/2017-06
2435.12/1 - ВучковицаВучковица422   * не356-847/2017-06
2436.20 - ВучковицаВучковица360   * не356-848/2017-06
2437.127 - ВучковицаВучковица965/4 *   не356-849/2017-06
2438.25/1 - ВучковицаВучковица302/1 *   не356-850/2017-06
2439.25 - ВучковицаВучковица302/1   * не356-850/2017-06
2440.25/2 - ВучковицаВучковица302/1   * не356-850/2017-06
2441.25/3 - ВучковицаВучковица302/1   * не356-850/2017-06
2442.147 - ВучковицаВучковица821/5   * не356-851/2017-06
2443.147/1 - ВучковицаВучковица821/5   * не356-851/2017-06
2444.147/2 - ВучковицаВучковица821/5   * не356-851/2017-06
2445.147/3 - ВучковицаВучковица821/5, 822/1   * не356-851/2017-06
2446.147/4 - ВучковицаВучковица821/5   * не356-851/2017-06
 2447.219/4 - Рти  Рти 1535/3    *  не356-852/2017-06 
 2448. 185 - Рти Рти 2325/3    не 356-853/2017-06 
 2449.76 - Горња КраварицаГорња Краварица 1137/1     не 356-854/2017-06 
 2450.75 -  Горња КраварицаГорња Краварица 1137/2, 2893   *   не  356-855/2017-06
2451.  103 - Доња Краварица Доња Краварица 970  *    не356-856/2017-06 
2452.103/1 - Доња КраварицаДоња Краварица970   * не356-856/2017-06
2453.103/2 - Доња КраварицаДоња Краварица969/2   * не356-856/2017-06
2454.102 - Доња КраварицаДоња Краварица999 *   не356-857/2017-06
2455.105 - Доња КраварицаДоња Краварица966, 967 *   не356-858/2017-06
2456.54 - Доња КраварицаДоња Краварица653/2 *   не356-859/2017-06
2457.Доња КраварицаДоња Краварица653/2   * не356-859/2017-06
2458.99 - Доња КраварицаДоња Краварица1013/2 *   не356-860/2017-06
2459.99/1 - Доња КраварицаДоња Краварица1013/2   * не356-860/2017-06
2460. 96 - Доња КраварицаДоња Краварица  1002/2    не 356-861/2017-06
2461. 96/1 - Доња КраварицаДоња Краварица  1002/2    *  не356-861/2017-06
2462.96/2 - Доња Краварица Доња Краварица  1002/2    *  не356-861/2017-06
2463.73 - Горња Краварица  Горња Краварица 1905/1  *   не 356-862/2017-06 
2464. 74 - Горња Краварица Горња Краварица 697/4  *   не 356-863/2017-06 
2465.78 - Горња Краварица Горња Краварица 2334/2     не  356-864/2017-06
2466. 78/1 - Горња Краварица Горња Краварица2334/1     *  не 356-864/2017-06
2467. 79 - Горња КраварицаГорња Краварица 704      не356-865/2017-06 
2468. 79/5 - Горња КраварицаГорња Краварица  702/1     не 356-865/2017-06
2469. 79/1 - Горња Краварица Горња Краварица 704    * не 356-865/2017-06 
 2470. 79/4 - Горња Краварица Горња Краварица702/1     не 356-865/2017-06 
 2471. 79/2 - Горња Краварица Горња Краварица702/1     *  не356-865/2017-06 
 2472. 90/1 - Горња КраварицаГорња Краварица  2356/1    * не  356-866/2017-06
 2473. 90 - Горња Краварица Горња Краварица2356/1     не 356-866/2017-06 
2474. 98 - Доња КраварицаДоња Краварица 1007     не 356-867/2017-06
2475. 98/1 - Доња КраварицаДоња Краварица 1008/3     не 356-867/2017-06 
2476. 98/2 - Доња КраварицаДоња Краварица 1006/3, 1007      не356-867/2017-06 
2477.201/2 - Рти  Рти 222/1  *    не356-868/2017-06 
2478. 206 - РтиРти 713      не356-869/2017-06 
2479. 221 - РтиРти 1403/1   *    не356-870/2017-06 
2480.221/2 - Рти Рти  1403/1    не  356-870/2017-06
2481. 221/1 - Рти Рти1403/1, 1402     не  356-870/2017-06
2481. 150/2 - РтиРти 1088/1     не  356-871/2017-06
2482.150 - РтиРти1088/1   * не356-871/2017-06
2483. 40/1 - РтиРти  1550    не356-872/2017-06
2484. 40 - РтиРти 1550     * не356-872/2017-06
2485. 40/4 - Рти Рти1548, 1549     * не356-872/2017-06
2486.40/3 - Рти Рти  1549    * не356-872/2017-06
 2487.199 / 3 - Рти  Рти 2077/1    не 356-873/2017-06
 2488.199/4 - Рти  Рти2077/1, 2077/3     не 356-873/2017-06
2489.  199/6 - РтиРти  2077/1    * не 356-873/2017-06
 2490. 199/5 - Рти Рти 2077/1    * не 356-873/2017-06
2491.  199 - Рти Рти2077/1, 2077/3     не 356-873/2017-06
2492.  199/1 - РтиРти  2077/1    не 356-873/2017-06
2493.  199/2 - Рти Рти 2077/1    * не 356-873/2017-06
2494.5 - РогачаРогача290 *   не356-874/2017-06
2495.  6 - РогачаРогача 263     не 356-875/2017-06 
2496.6/1 - РогачаРогача263   * не356-875/2017-06
2497.7 - РогачаРогача259, 260 *   не356-876/2017-06
2498.7/1 - РогачаРогача259, 260   * не356-876/2017-06
2499.7/2 - РогачаРогача261   * не356-876/2017-06
2500.3 - РогачаРогача280/2 *   не356-877/2017-06
2501.12 - РогачаРогача582 *   не356-878/2017-06
2502.12/1 - РогачаРогача582 *   не356-878/2017-06
2503.12/2 - РогачаРогача582   * не356-878/2017-06
2504.16 - РогачаРогача310 *   не356-879/2017-06
2505.16/2 - РогачаРогача310   * не356-879/2017-06
2506.16/1 - РогачаРогача310   * не356-879/2017-06
2507.17 - РогачаРогача302 *   не356-880/2017-06
2508.39 - РогачаРогача667 *   не356-881/2017-06
 86 - РогачаРогача667   * не356-881+1/2017-06
2509.40/1 - РогачаРогача676/1   * не356-882/2017-06
2510.40 - РогачаРогача676/1, 676/3   * не356-882/2017-06
2511.41 - РогачаРогача1338/1 *   не356-883/2017-06
2512.32 - РогачаРогача308/1 *   не356-884/2017-06
2513.32/3 - РогачаРогача308/1   * не356-884/2017-06
2514.8 - РогачаРогача367 *   не356-885/2017-06
2515.42 - РогачаРогача1333   * да356-886/2017-06
2516.42/1 - РогачаРогача1333   * да356-886/2017-06
2517.10 - РогачаРогача299/1 *   не356-887/2017-06
2518.43 - РогачаРогача1338/2 *   не356-888/2017-06
2519.43/1 - РогачаРогача1338/2   * не356-888/2017-06
2520.9 - Рогача Рогача 367     не 356-889/2017-06
2521.9/1 - Рогача  Рогача367, 368      не356-889/2017-06
2522.9/2 - Рогача Рогача 368     *  не356-889/2017-06
2523.127 - ГучаГуча1812/10 *   да356-890/2017-06
2524.127/1 - ГучаГуча1812/10   * да356-890/2017-06
2525. 56 - Доња КраварицаДоња Краварица 292      не356-891/2017-06
2526. 56/1 - Доња КраварицаДоња Краварица 292      не356-891/2017-06 
2527.97 - Доња Краварица Доња Краварица  1002/4     не 356-892/2017-06
2528. 97/5 - Доња Краварица Доња Краварица 1002/4    *  не 356-892/2017-06
2529. 97/3 - Доња КраварицаДоња Краварица 1002/4     * не  356-892/2017-06
2530.97/4 - Доња Краварица Доња Краварица  1002/4     не 356-892/2017-06
2531. 110 - Доња Краварица Доња Краварица 744/1    * не  356-893/2017-06
2532.101 - Доња Краварица Доња Краварица 1027/2   *   не  356-894/2017-06
2533.101/4 - Доња КраварицаДоња Краварица1027/2   * не356-894/2017-06
2534. 101/3 - Доња КраварицаДоња Краварица  1027/2    * не  356-894/2017-06
2535. 101/2 - Доња Краварица Доња Краварица1027/2     *  не 356-894/2017-06
2536.33 - ВластељицеВластељице953 *   не356-895/2017-06
2537.56 - ПуховоПухово1023/2 *   не356-896/2017-06
2538.56/1 - ПуховоПухово1023/2   * не356-896/2017-06
2539.56/2 - ПуховоПухово1023/2   * не356-896/2017-06
2540. 38 - Пухово Пухово 1014/2    не 356-897/2017-06
2541.38/1 - Пухово Пухово 1014/2     не 356-897/2017-06
2542.38/3 - Пухово  Пухово 1015/1    * не 356-897/2017-06
2543. 38/2 - Пухово Пухово 1014/2    не 356-897/2017
2544.38/4 - ПуховоПухово1015/1   * не356-897/2017-06
2545.27/3 - ПуховоПухово1006/3 *   не356-898/2017-06
2546.27/1 - ПуховоПухово1006/3   * не356-898/2017-06
2547.27/2 - ПуховоПухово1006/3   * не356-898/2017-06
2548.27 - ПуховоПухово1006/3   * не356-898/2017-06
2549.26 - ПуховоПухово1546/2 *   не356-899/2017-06
2550.26/1 - ПуховоПухово1546/2   * не356-899/2017-06
2551.26/2 - ПуховоПухово1546/2   * не356-899/2017-06
2552.61 - ПуховоПухово1017/1 *   не356-900/2017-06
2553.61/1 - ПуховоПухово1017/1   * не356-900/2017-06
2554.61/2 - ПуховоПухово1018/1   * не356-900/2017-06
2555.61/3 - ПуховоПухово1017/1   * не356-900/2017-06
 2556. 37 - Пухово Пухово1014/1     не  356-901/2017-06
2557.37/1 - ПуховоПухово1014/1   * не356-901/2017-06
2558.13 - ПуховоПухово1461/2 *   не356-902/2017-06
2559.13/1 - ПуховоПухово1461/2   * не356-902/2017-06
2560.60 - ПуховоПухово1028/2   * не356-903/2017-06
2561.35 - Пухово  Пухово 1013  *    не356-904/2017-06
2562. 35/1 - Пухово Пухово1013     *  не356-904/2017-06
2563.35/2 - Пухово  Пухово1013      не356-904/2017-06
2563.35/3 - Пухово  Пухово 1013    * не 356-904/2017-06
2564. 35/4 - ПуховоПухово  1008/3    не 356-904/2017-06
2565.36 - ПуховоПухово1020 *   не356-905/2017-06
2566.36/1 - ПуховоПухово1020   * не356-905/2017-06
2567.36/2 - ПуховоПухово1020   * не356-905/2017-06
2568.84 - КотражаКотража2050/2 *   не356-906/2017-06
2569.84 - ВучковицаВучковица1817 *   не356-907/2017-06
2570.84/2 - ВучковицаВучковица1817   * не356-907/2017-06
2571.84/1 - ВучковицаВучковица1817   * не356-907/2017-06
2572.16 - ВучковицаВучковица652/1 *   не356-908/2017-06
2573.16/1 - ВучковицаВучковица410   * не356-908/2017-06
2574.16/2 - ВучковицаВучковица408   * не356-908/2017-06
2575.16/3 - ВучковицаВучковица408   * не356-908/2017-06
2576.16/4 - ВучковицаВучковица408 *   не356-908/2017-06
2577.148/3 - ВучковицаВучковица1846 *   не356-909/2017-06
2578.148/2 - ВучковицаВучковица1845, 1846   * не356-909/2017-06
2579.148/1 - ВучковицаВучковица1846 *   не356-909/2017-06
2580.100 - ПуховоПухово1432/5 *   не356-910/2017-06
2581.100/1 - ПуховоПухово1432/5, 1432/2   * не356-910/2017-06
2582.100/2 - ПуховоПухово1432/2   * не356-910/2017-06
2583.  91 - ПуховоПухово  1355/1  *   да 356-911/2017-06
 2584.91/1 - Пухово Пухово 1355/1      да356-911/2017-06 
2585.  91/2 - ПуховоПухово  1355/1    * да  356-911/2017-06
 2586. 98 - ПуховоПухово  1330/1  *    не356-912/2017-06 
2587.98/2 - ПуховоПухово1330/1   * не356-912/2017-06
2588.98/1 - ПуховоПухово1330/1   * не356-912/2017-06
2589.96 - ПуховоПухово1333/3 *   не356-913/2017-06
2590.96/2 - ПуховоПухово1333/5   * не356-913/2017-06
2591.96/1 - ПуховоПухово1333/3   * не356-913/2017-06
2592.102 - ПуховоПухово1342/6 *   не356-914/2017-06
2593.103 - ПуховоПухово1345/3 *   не356-915/2017-06
2594.103/1 - ПуховоПухово1345/3   * не356-915/2017-06
2595.107 - ПуховоПухово1269/1 *   не356-916/2017-06
2596.107/2 - ПуховоПухово1269/3   * не356-916/2017-06
2597.107/1 - ПуховоПухово1269/3   * не356-916/2017-06
2598.105 - ПуховоПухово1298/8 *   не356-917/2017-06
2599.101 - ПуховоПухово1342/3 *   не356-918/2017-06
2600.75 - ПуховоПухово156/1 *   не356-919/2017-06
2601.75/1 - ПуховоПухово156/1   * не356-919/2017-06
2602.103 - ПуховоПухово1298/4 *